O INSTYTUCIE
OFERTA
AKTUALNOŚCI
SEMINARIA
PUBLIKACJE
OTWARTA NAUKA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
OFERTY PRACY
KONFERENCJE
KONTAKT
DANE JEDNOSTKI
WOJSKOWE KOŁO PTTK NR 3
  

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Aktualny wykaz zamówień publicznych znajduje się na stronach
Biuletynu Informacji Publicznej WIŁ


Zamówienia poza ustawą Pzp


1. Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wojskowego Instytutu Łączności.
nr sprawy: 24/2018/DN
Termin składania ofert 11.01.2019 r. do godz. 10:00
Ogłoszenie
Pliki do pobrania:
- Warunki przetargu
- Załączniki
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


2. Dostawę sprzętu komputerowego dla Wojskowego Instytutu Łączności.
nr sprawy: 1/2019/DN
Termin składania ofert 21.01.2019 r. do godz. 10:00
Ogłoszenie
Pliki do pobrania:
- Warunki przetargu
- Załączniki
- Warunki przetargu - uzupełnienie
- Załączniki - uzupełnienie
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


3. Dostawa osprzętu do radiostacji firmy Harris dla Wojskowego Instytutu Łączności.
nr sprawy: 3/2019/DN
Ogłoszenie


4. Dostawa podzespołów do komputerów przemysłowych dla Wojskowego Instytutu Łączności.
nr sprawy: 2/2019/DN
Termin składania ofert 25.01.2019 r. do godz. 12:00
Ogłoszenie
Pliki do pobrania:
- Warunki przetargu
- Załączniki
- Warunki przetargu - modyfikacja
- Formularz techniczno-cenowy
- Projekt umowy
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


5. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wojskowego Instytutu Łączności.
nr sprawy: 4/2019/DN
Termin składania ofert 31.01.2019 r. do godz. 10:00
Ogłoszenie
Pliki do pobrania:
- Warunki przetargu
- Załączniki
- Wyjaśnienia dotyczące warunków przetargu
- Warunki przetargu - modyfikacja
- Formularz techniczno-cenowy
- Warunki przetargu - modyfikacja 2
- Formularz techniczno-cenowy 2
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części I, II, IV oraz unieważnieniu postępowania w Części III


6. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i stacją do jego tworzenia oraz urządzeń drukujących i skanujących dla Wojskowego Instytutu Łączności.
nr sprawy: 5/2019/DN
Termin składania ofert 01.03.2019 r. do godz. 10:00
Ogłoszenie
Pliki do pobrania:
- Warunki przetargu
- Załączniki
- Ogłoszenie po modyfikacji - 21.02.2019
- Wyjaśnienie treści wraz z modyfikacją - 21.02.2019
- Załącznik nr 2a po modyfikacji - 21.02.2019
- Wyjaśnienie treści wraz z modyfikacją - 22.02.2019
- Ogłoszenie po modyfikacji - 22.02.2019
- Warunki przetargu po modyfikacji - 22.02.2019
- Załączniki do Warunków przetargu po modyfikacji - 22.02.2019
- Wyjaśnienia treści warunków przetargu - 25.02.2019
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części I, III, IV i V
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części II
- Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w Części IV
- Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w Części IV


7. Dostawa elementów elektronicznych dla Wojskowego Instytutu Łączności.
nr sprawy: 6/2019/DN
Termin składania ofert 28.02.2019 r. do godz. 10:00
Ogłoszenie
Pliki do pobrania:
- Warunki przetargu
- Załączniki
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


8. Dostawa osprzętu do radiostacji firmy Harris dla Wojskowego Instytutu Łączności.
nr sprawy: 7/2019/DN
Termin składania ofert 05.03.2019 r. do godz. 10:00
Ogłoszenie
Pliki do pobrania:
- Warunki przetargu
- Załączniki
- Informacja o unieważnieniu postępowania


9. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wojskowego Instytutu Łączności.
nr sprawy: 8/2019/DN
Termin składania ofert 13.03.2019 r. do godz. 10:00
Ogłoszenie
Pliki do pobrania:
- Warunki przetargu
- Załączniki
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

10. Dostawa podzespołów komputerowych dla Wojskowego Instytutu Łączności.
nr sprawy: 9/2019/DN
Termin składania ofert 11.06.2019 r. do godz. 10:00
Ogłoszenie
Pliki do pobrania:
- Warunki przetargu
- Załączniki

Przetarg nieograniczony

1. Wojskowy Instytut Łączności: Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego do kotłowni centralnego ogrzewania w Wojskowym Instytucie Łączności na sezon grzewczy 2019-2020
Nr CPV: 09135100-5 - olej opałowy.

nr sprawy: ZP-27-18-DTO
Termin skł‚adania ofert 07.01.2019 r. do godz. 10:00
Ogł‚oszenie
Pliki do pobrania:
- Specyfikacja SIWZ
- Załączniki do SIWZ
- Informacja z otwarcia ofert
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


2. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Wojskowego Instytutu Łączności.
Nr CPV: 30236000-2 - różny sprzęt komputerowy, 48000000-8 - pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, 30232110-8 - drukarki laserowe, 31433000-0 - akumulatory niklowo-żelazowe .

nr sprawy: ZP-2-19-WIŁ
Termin skł‚adania ofert 20.02.2019 r. do godz. 10:00
Ogł‚oszenie
Pliki do pobrania:
- Specyfikacja SIWZ
- Załączniki do SIWZ
- Wyjaśnienie treści SIWZ
- Załącznik nr 2a do SIWZ po modyfikacji
- Wyjaśnienie treści SIWZ 2
- Informacja z otwarcia ofert
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


3. Roboty remontowe posadzek w bibliotece i czytelni w budynku nr 28.
Nr CPV: 45430000-0 - pokrywanie podłóg i ścian.

nr sprawy: ZP-3-19-DTO
Termin skł‚adania ofert 28.02.2019 r. do godz. 10:00
Ogł‚oszenie
Pliki do pobrania:
- Specyfikacja SIWZ
- Załączniki do SIWZ
- Załączniki nr 4 i 4a do SIWZ
- Informacja z otwarcia ofert
- Informacja o unieważnieniu postępowania w Części I i II


4. Zakup paliwa do pojazdów służbowych Wojskowego Instytutu Łączności
Nr CPV: 09100000-0, dodatkowe: 09132100-4, 09134100-8.

nr sprawy: ZP-4-19-DTO
Termin skł‚adania ofert 15.03.2019 r. do godz. 10:00
Ogł‚oszenie
Pliki do pobrania:
- Specyfikacja SIWZ
- Załączniki do SIWZ
- Informacja z otwarcia ofert
- Informacja o unieważnieniu postępowania


5. Roboty remontowe posadzek w bibliotece i czytelni w budynku nr 28
Nr CPV: 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian.

nr sprawy: ZP-8-19-DTO
Termin skł‚adania ofert 15.04.2019 r. do godz. 10:00
Ogł‚oszenie
Pliki do pobrania:
- Specyfikacja SIWZ
- Załączniki nr 4 do SIWZ
- Załącznik nr 4a do SIWZ
- Załączniki do SIWZ
- Informacja z otwarcia ofert
- Informacja o unieważnieniu postępowania


6. Zakup paliwa do pojazdów służbowych Wojskowego Instytutu Łączności
Nr CPV: 09100000-0, dodatkowe: 09132100-4, 09134100-8.

nr sprawy: ZP-9-19-DTO
Termin skł‚adania ofert 09.04.2019 r. do godz. 10:00
Ogł‚oszenie
Pliki do pobrania:
- Specyfikacja SIWZ
- Załączniki do SIWZ
- Informacja z otwarcia ofert
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


7. Modernizacja i rozbudowa rozdzielni głównej niskiego napięcia wraz z przebudową układu zasilania w budynku Wojskowego Instytutu Łączności w formule zaprojektuj i wybuduj
Nr CPV: 71320000-7, dodatkowe: 45310000-3, 45315600-4.

nr sprawy: ZP-10-19-DTO
Termin skł‚adania ofert 16.04.2019 r. do godz. 10:00
Ogł‚oszenie
Pliki do pobrania:
- Specyfikacja SIWZ
- Program funkcjonalno-użytkowy
- Załączniki do SIWZ
- Informacja z otwarcia ofert
- Informacja o unieważnieniu postępowania


8. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wojskowego Instytutu Łączności
Nr CPV: 30236000-2, 30231300-0, 48000000-8.

nr sprawy: ZP-6-19-WIŁ
Termin skł‚adania ofert 18.04.2019 r. do godz. 10:00
Ogł‚oszenie
Ogł‚oszenie - zmiana
Ogł‚oszenie - zmiana 2
Pliki do pobrania:
- Specyfikacja SIWZ
- Specyfikacja SIWZ - zmiana
- Specyfikacja SIWZ - zmiana 2
- Załączniki do SIWZ
- Załączniki do SIWZ - po modyfikacji
- Informacja z otwarcia ofert
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części I oraz unieważnieniu postępowania w Części II
- Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz przystąpieniu do powtórnej czynności badania oceny złożonych ofert
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części I
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części I


9. Zakup i dostawa materiałów remontowych oraz wykładzin dla Wojskowego Instytutu Łączności
Nr CPV: 44190000-8 - różne materiały budowlane, 44140000-3 - produkty związane z materiałami budowlanymi, 44810000-1 - farby, 39224210-3 - pędzle malarskie, 44112200-0 - wykładziny podłogowe, 44191600-1 - panele.

nr sprawy: ZP-7-19-DTO
Termin skł‚adania ofert 11.04.2019 r. do godz. 10:00
Ogł‚oszenie
Pliki do pobrania:
- Specyfikacja SIWZ
- Załączniki do SIWZ
- Informacja z otwarcia ofert
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części I oraz o unieważnieniu postępowania w Części II


10.Zakup i dostawa artykułów elektrycznych i materiałów oświetleniowych dla Wojskowego Instytutu Łączności
Nr CPV: 31224100-3 - wtyki i gniazda, 31210000-1 - elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych, 31320000-5 - kable energetyczne, 31500000-1 - urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne.

nr sprawy: ZP-12-19-DTO
Termin skł‚adania ofert 17.05.2019 r. do godz. 10:00
Ogł‚oszenie
Pliki do pobrania:
- Specyfikacja SIWZ
- Załączniki do SIWZ
- Informacja z otwarcia ofert
- Informacja o unieważnieniu postępowania w Części I i w Części II
- Informacja o unieważnieniu czynności unieważnienia postępowania


11. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń biurowych dla Wojskowego Instytutu Łączności.
Nr CPV: 30236000-2, 48000000-8, 30232110-8.

nr sprawy: ZP-13-19-WIŁ
Termin skł‚adania ofert 28.05.2019 r. do godz. 10:00
Ogł‚oszenie
Pliki do pobrania:
- Specyfikacja SIWZ
- Załączniki do SIWZ
- Wyjaśnienie treści SIWZ-23.05.2019
- Wyjaśnienie treści SIWZ-24.05.2019
- Informacja z otwarcia ofert
- Informacja wyborze najkorzystniejszej oferty w Części I i II


 


Pokaż/ukryj przetargi z roku 2018


Pokaż/ukryj przetargi z roku 2017


Pokaż/ukryj przetargi z roku 2016


Pokaż/ukryj przetargi z roku 2015


 

Kontakt:

Katarzyna Juras - 261 885 560, e-mail: k.juras@wil.waw.pl

Pracownicy uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

Edyta Janulewicz - 261 885 562, e-mail: e.janulewicz@wil.waw.pl

Anna Karaszewska - 261 885 543, e-mail: a.karaszewska@wil.waw.pl


Ewa Wieczorek - 261 885 543, e-mail: e.wieczorek@wil.waw.pl

Agnieszka Zawada - 261 885 543, e-mail: a.zawada@wil.waw.pl

© 2006 Wojskowy Instytut Łączności