O INSTYTUCIE
OFERTA
AKTUALNOŚCI
SEMINARIA
PUBLIKACJE
OTWARTA NAUKA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
OFERTY PRACY
KONFERENCJE
KONTAKT
DANE JEDNOSTKI
WOJSKOWE KOŁO PTTK NR 3
  
Seminaria

 

Plan seminariów na I półrocze 2019 r. - plik pdf

 

 

PLAN SEMINARIÓW
WOJSKOWEGO INSTYTUTU ŁĄCZNOŚCI
na I półrocze 2019 roku

(seminaria będą odbywały się w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym WIŁ o godz. 10.00)

Lp.

Temat

Prowadzący

 Data

1.

Transmisja optyczna w zastosowaniach związanych z urządzeniami kryptograficznej ochrony informacji.

dr hab. inż. Marek Leśniewicz

28.02.2019 r.

2.

Sensing hybrydowy w mobilnych sieciach ad-hoc.

por. mgr inż. Mateusz Kustra
dr hab. inż. Marek Suchański
dr inż. Krzysztof Kosmowski

26.03.2019 r.

3.

Uwarunkowania stosowania narzędzi typu HIDS (ang. Host IDS) do zabezpieczania terminali końcowych.

mgr inż. Robert Goniacz

Przełożne na
06.06.2019 r.

4.

Algorytmy jednoczesnego wyznaczania optymalnego rutingu i przydziału pasma w sieci.

dr inż. Konstanty Junosza-Szaniawski
mgr inż. Dariusz Nogalski

23.05.2019 r.

5.

Proaktywne metody oceny zagrożeń dla typowej infrastruktury teleinformatycznej.

dr inż. Rafał Piotrowski
mgr inż. Damian Hermanowski

28.05.2019 r.

6.

Badania odporności urządzeń na oddziaływanie pola elektromagnetycznego w obecności pożądanych i niepożądanych instalacji przewodzących.

mgr inż. Sławomir Musiał
inż. Daniel Sawuła

25.06.2019 r.
Przełożone na II półrocze 2019

Uwaga!
Informacje o zmianach w planie seminariów są zamieszczane na stronach www.wil.waw.pl w zakładce SEMINARIA.
Nie obowiązuje zgłaszanie udziału w seminariach.


© 2006 Wojskowy Instytut Łączności