O INSTYTUCIE
OFERTA
AKTUALNOŚCI
SEMINARIA
PUBLIKACJE
Publikacje pracowników
Monografie
OTWARTA NAUKA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
OFERTY PRACY
KONFERENCJE
KONTAKT
DANE JEDNOSTKI
WOJSKOWE KOŁO PTTK NR 3
  

Publikacje pracowników naukowo-badawczych WIŁ:

Rok: 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

REFERATY
KONFERENCYJNE

  Opis bibliograficzny Otwórz artykuł
1.

RAFAŁ PIOTROWSKI, DAMIAN HERMANOWSKI
Proactive risk assessment based on attack graphs. An element of the risk management process on system, enterprise and national level
[Referat wygłoszony na: IEEE International Conference on Data Science and Systems DSS-2018, Wielka Brytania, Exeter, 27.06-01.07.2018 r.]

 
2.

ROBERT WICIK
Kryptograficzna ochrona informacji i bezpieczeństwo sieci radiowych
[Referat wygłoszony na: I konferencja naukowo-techniczna - Bezpieczna łączność radiowa KF i UKF, WAT, Warszawa, 2018 r.]

 
3.

MAREK SUCHAŃSKI, PAWEŁ KANIEWSKI, JANUSZ ROMANIK, EDWARD GOLAN
Radio Environment Map to Support Frequency Allocation in Military Communications Systems
[Referat wygłoszony na: Baltic URSI Symposium, Poznań, 14 - 17.05 2018 r.]
 ISBN: 978-839494213-7, DOI: 10.23919/URSI.2018.8406717

 
4.

AGNIESZKA WISZNIEWSKA-MATYSZKIEL, PAWEŁ KANIEWSKI, ROBERT MATYSZKIEL, MATEUSZ KUSTRA
 Zastosowanie gier dynamicznych z niepełną informacją do optymalizacji działania wojskowych sieci radiowych (unikanie zakłóceń)
[Referat wygłoszony na: XII Konferencja Naukowo-Techniczna Systemy Rozpoznania i Walki Radioelektronicznej  KNTWRE, Ołtarzew, 19-21.11.2018 r.]

 
5.

MAREK SUCHAŃSKI, PAWEŁ KANIEWSKI, JANUSZ ROMANIK, EDWARD GOLAN, KRZYSZTOF ZUBEL
Wykorzystanie systemów WRE do zasilania bazy danych map środowiska radiowego
[Referat wygłoszony na: XII Konferencja Naukowo-Techniczna Systemy Rozpoznania i Walki Radioelektronicznej,  KNTWRE, Ołtarzew, 19-21.11.2018 r.]

 
6.

PAWEŁ KANIEWSKI, JANUSZ ROMANIK, EDWARD GOLAN, KRZYSZTOF ZUBEL
Problemy serwisowania systemów WRE
[Referat wygłoszony na: XII Konferencja Naukowo-Techniczna Systemy Rozpoznania i Walki Radioelektronicznej,  KNTWRE, Ołtarzew, 19-21.11.2018 r.]

 
7.

PIOTR GRĄDZKI, ROBERT URBAN,  KAMIL WILGUCKI,  JAROSŁAW MILEWSKI
Współdzielenie zasobów częstotliwościowych w hoppingowych sieciach radiowych
[Referat wygłoszony na: XII Konferencja Naukowo-Techniczna Systemy Rozpoznania i Walki Radioelektronicznej  KNTWRE, Ołtarzew, 19-21.11.2018 r.]

 
8.

JAROSŁAW MILEWSKI, ROBERT URBAN, KAMIL WILGUCKI, PIOTR GRĄDZKI
Wykorzystanie techniki roju w procesie wykrywania, namierzania i wyznaczania lokalizacji wybranych źródeł emisji radiowych
[Referat wygłoszony na: XII Konferencja Naukowo-Techniczna Systemy Rozpoznania i Walki Radioelektronicznej,  KNTWRE, Ołtarzew, 19-21.11.2018 r.]

 
9.

MATEUSZ KUSTRA, KRZYSZTOF KOSMOWSKI, MAREK SUCHAŃSKI
Performance of hybrid sensing method in multipath fading environment
[Referat wygłoszony na: Baltic URSI Symposium, Poznań,14 - 17.05 2018 r.]
 ISBN: 978-839494213-7, DOI: 10.23919/URSI.2018.8406691

 
10.

MAREK SUCHAŃSKI, PAWEŁ KANIEWSKI, JANUSZ ROMANIK, EDWARD GOLAN
Radio Environment Maps for Military Cognitive Networks: Construction Techniques vs. Map Quality
[Referat wygłoszony na: International Conference on Military Communications and Information Systems ICMCIS (former MCC), Warszawa, 22-23.05.2018 r.]
 ISBN: 978-153864559-8, DOI: 10.1109/ICMCIS.2018.8398723

 
11.

JANUSZ ROMANIK, RAFAŁ BRYŚ, KRZYSZTOF ZUBEL
Performance analysis of OLSRv2 with ETX, ETT and DAT metrics in static wireless networks
[Referat wygłoszony na: International Conference on Military Communications and Information Systems ICMCIS (former MCC), Warszawa, 22-23.05.2018 r.]
 ISBN: 978-153864559-8, DOI: 10.1109/ICMCIS.2018.8398722

 
12.

MATEUSZ KUSTRA, KRZYSZTOF KOSMOWSKI, MAREK SUCHAŃSKI
Hybrid sensing method of real OFDM signal
[Referat wygłoszony na: International Conference on Military Communications and Information Systems ICMCIS (former MCC), Warszawa, 22-23.05.2018 r.]
ISBN: 978-153864559-8, DOI: 10.1109/ICMCIS.2018.8398710

 
13.

ANNE DIEFENBACH, ROBERTO LOPES, THORSTEN LAMPE, JOANNA ŚLIWA, CHRISTOPH PRASSE,  ANTTI VIIDANOJA, ROBERT GONIACZ
Realizing Overlay Xcast in a tactical service infrastructure An Approach Based on a Service-Oriented Architecture
[Referat wygłoszony na: International Conference on Military Communications and Information Systems ICMCIS (former MCC), Warszawa, 22-23.05.2018 r.]
 ISBN: 978-153864559-8, DOI: 10.1109/ICMCIS.2018.8398724

 
14.

JANUSZ SZMIDT
Performance evalution of NLFSR enumeration on heterogeneous environments
[Referat wygłoszony na: Supercomputing Frontiers Europe 2018, Warszawa, 12-13.03.2018 r.]

 
15.

JANUSZ SZMIDTMARTIANUS FREDERIC, EZERMANADAMAS, AQSA FAHREZA
On Cross-Join Method for de Bruijn Sequences and Zech's Logarithms
[Referat wygłoszony na: The 3rd International Workshop on Boolean Functions and their Applications (BFA 2018). Loen, Norway, 17-22.06.2018 r.]

 
16.

JANUSZ SZMIDT,  MARTIANUS FREDERIC EZERMAN, ADAMAS AQSA FAHREZA
On Cross-Join Perturbations of Binary de Bruijn Sequences
[Referat wygłoszony na: The 3rd International Workshop on Boolean Functions and their Applications (BFA 2018). Loen, Norway, 17-22.06. 2018 r.]

 
17.

KRZYSZTOF KOSMOWSKI, RAFAŁ BRYŚ,  GRZEGORZ BARANOWSKI
 Performance comparison of Automatic Modulation Classification Algorithms
[Referat wygłoszony na: VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna NATCON "Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa", Gdańsk, 25-27.06.2018 r.]

 
18.

ROBERT MATYSZKIEL, BOGUSŁAW GROCHOWINA, ADAM DOBKOWSKI, MARCIN WIŚNIEWSKI, PAWEŁ DOMAROS
Using of new narrowband waveforms to ensure proper operation of command and communication systems
 [Referat wygłoszony na: VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna NATCON "Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa", Gdańsk, 25-27.06.2018 r.]

 
19.

IRENEUSZ KUBIAK
 Level of Electromagnetic Safety of Graphic Digital Interface
[Referat wygłoszony na: International Symposium on Electromagnetic Compatibility, EMC Europe 2018, Holandia, Amsterdam, 27-30.08.2018 r.

 
20.

JOANNA ŚLIWA
Ochrona systemów infrastruktury krytycznej znaczenie oceny poziomu bezpieczeństwa i szkoleń
[Referat Wygłoszony na: Economic Security Forum ECONSEC 2018, Warszawa, 15.03.2018 r.]

 
21.

JOANNA ŚLIWA
TSI application in military scenarios
[Referat wygłoszony na: warsztatach pt. Selected Results from Applied Research to Improve Robustness in Military Tactical Networks podczas konferencji Mobile Deployable communications 2018, Warszawa, 31.01.2018 r.]

 
22.

ROBERT MATYSZKIEL, BOGUSŁAW GROCHOWINA, JANUSZ MIKOŁAJCZYK, DARIUSZ SZABRA, ZBIGNIEW BIELECKI
The use of safe hybrid communication FSO/RF for marine applications
 [Referat wygłoszony na: VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna NATCON "Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa", Gdańsk, 27.06.2018 r.]

 
23.

ROBERT MATYSZKIEL, BOGUSŁAW GROCHOWINA, JANUSZ MIKOŁAJCZYK, DARIUSZ SZABRA
 Possibilities of using FSO/RF technology in military communication systems
[Referat wygłoszony na: New Trends in Signal Processing NTSP, Słowacja, Demanovska Dolina, 10-12.10. 2018 r.]
DOI: 10.23919/NTSP.2018.8524129

 

 
© 2006 Wojskowy Instytut Łączności