O INSTYTUCIE
OFERTA
AKTUALNOŚCI
SEMINARIA
PUBLIKACJE
Publikacje pracowników
Monografie
OTWARTA NAUKA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
OFERTY PRACY
KONFERENCJE
KONTAKT
DANE JEDNOSTKI
WOJSKOWE KOŁO PTTK NR 3
  

Publikacje pracowników naukowo-badawczych WIŁ:

Rok: 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ARTYKUŁY W
CZASOPISMACH

  Opis bibliograficzny Otwórz artykuł
1. IRENEUSZ KUBIAK, ARTUR PRZYBYSZ
Technologia druku a elektromagnetyczna ochrona informacji.
"Przegląd Elektrotechniczny" , 2016, nr 1, ISSN 0033-2097, e-ISSN 2449-9544
DOI: 10.15199/48.2016.01.42
część B wg wykazu MNiSW - 14 pkt
2. IRENEUSZ KUBIAK
Video signal level (colour intensity) and effectiveness of electromagnetic infiltration
"Bulletin of the Polish Academy of Sciences - Technical Sciences", 2016, No. 1,Vol. 64, s. 207-218, DOI: 10.1515/bpasts-2016-0023
część A wg wykazu MNiSW  - 20 pkt
3.

MAREK LEŚNIEWICZ
Analyses and Measurements of Hardware Generated Random Binary Sequences Modeled as Markov Chains
"Przegląd Elektrotechniczny", 2016, nr 11, s. 268-274
ISSN 0033-2097
DOI:10.15199/48.2016.11.64
część B wg wykazu MNiSW 14 pkt

4.

ADAM KRAŚNIEWSKI, JANUSZ ROMANIK, EDWARD GOLAN
Efektywność protokołu OLSR z mechanizmem oceny jakości łącza i adaptacyjnym wyborem tras.
"Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne", 2016, nr 6 + CD, s. 361 - 364
ISSN 1230-3496
[Referat wygłoszony na: Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji (KKRRiT), Kraków, 27-29.06.2016 r.] (MK-349)
część B wg wykazu MNiSW 9 pkt

5.

RAFAŁ BRYŚ, PIOTR GAJEWSKI
Routing z predykcją powiązań węzłów sieci MANET
"Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne", 2016, nr 8-9 + CD, s. 1191 - 1195,
ISSN 1230-3496, e-ISSN 2449-7487
[Referat wygłoszony na: Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki, Gliwice, 26-28.09.2016 r.]
część B wg wykazu MNiSW - 9 pkt.

6.

MATEUSZ KUSTRA, KRZYSZTOF KOSMOWSKI, MAREK SUCHAŃSKI, JÓZEF PAWELEC
Hybrydowe metody sensingu widma ze szczególnym uwzględnieniem technik korelacji cyklicznej
"Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne", 2016, nr 8-9 + CD, s. 1102 - 1107,
ISSN 1230-3496, e-ISSN 2449-7487
[Referat wygłoszony na: Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki (KSTiT), Gliwice, 26-28.09.2016 r.]
część B według wykazu MNiSW - 9 pkt

7.

PRZEMYSŁAW DĄBROWSKI, RAFAŁ GLIWA, JANUSZ SZMIDT, ROBERT WICIK
Generacja i implementacja kryptograficznie silnych krzywych eliptycznych
"Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne", 2016, nr 8-9 + CD, s. 827 - 833,
ISSN 1230-3496,  DOI: 10.15199/59.2016.8-9.24, e-ISSN 2449-7487
[Referat wygłoszony na: Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki (KSTiT), Gliwice, 26-28.09.2016 r.]
część B według wykazu MNiSW - 9 pkt

8.

RAFAŁ GLIWA, JANUSZ SZMIDT, ROBERT WICIK             
Searching for cryptographically secure elliptic curves over prime fields 
"Science&Military", 2016, nr 1, volume 11, s. 10-13
ISSN 1336-8885 (print)
ISSN 2453-7632 (on-line)

9. KRYSTIAN GRZESIAK
Detektor cyklostacjonarności dla sygnału OFDM,
"Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne", 2016, nr 8-9 + CD, s. 1097-1101
ISSN 1230-3496, e-ISSN 2449-7487
[Referat wygłoszony na: Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki (KSTiT), Gliwice, 26-28.09.2016 r.]
część B według wykazu MNiSW - 9 pkt
 
10.

JOANNA ŚLIWA, MAREK SUCHAŃSKI, BARTOSZ JASIUL
Protection of sensitive data in telemedicine services
"Journal of Health Policy & Outcomes Research JHPOR", Issue 1/2016
ISSN 2299-1247
część B według wykazu MNiSW 5 pkt

 
11.

JOANNA ŚLIWA, RAFAŁ PIOTROWSKI, PRZEMYSŁAW BEREZIŃSKI
SEZBC: Towards Situational Awareness in National Cyberspace
"European CIIP Newsletter", November 16 - February 17, Volume 10, Number 3, s. 25-28

 
12.

MAREK AMANOWICZ, JACEK JARMAKIEWICZ, JOANNA ŚLIWA, ADAM KOZAKIEWICZ
BIPSE: Cyber security in Industrial Control Systems
"European CIIP Newsletter", November 16 - February 17, Volume 10, Number 3, s. 29-30

 

 
© 2006 Wojskowy Instytut Łączności