O INSTYTUCIE
OFERTA
AKTUALNOŚCI
SEMINARIA
PUBLIKACJE
Publikacje pracowników
Monografie
OTWARTA NAUKA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
OFERTY PRACY
KONFERENCJE
KONTAKT
DANE JEDNOSTKI
WOJSKOWE KOŁO PTTK NR 3
  

Publikacje pracowników naukowo-badawczych WIŁ:

Rok: 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Monografie
KRYSTIAN GRZESIAK, IRENEUSZ KUBIAK, SŁAWOMIR, MUSIAŁ, ARTUR PRZYBYSZ:
Generator rastra w procesie infiltracji elektromagnetycznej.
Redakcja naukowa Ireneusz Kubiak. Wojskowa Akademia Techniczna, 2012. ISBN 978-83-62954-28-5 (sygn. 31166-31167)
MAREK SUCHAŃSKI:
Zarządzanie widmem w wojskowych systemach łączności.
Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna, 2012. ISBN 978-83-62954-49-0 (sygn. 31177-31180)
Military Communications and Information Technology:
A Trusted Cooperation Enabler.

Editor Marek Amanowicz. Volume 1. Warsaw: Military University of Technology, 2012. ISBN 978-83-62954-31-5+ CD (sygn. MK-321-MK-323)
Military Communications and Information Technology:
A Trusted Cooperation Enabler.
Editor Marek Amanowicz. Volume 2. Warsaw: Military University of Technology, 2012. ISBN 978-83-62954-31-5 + CD (sygn. MK-324-MK-326) 

  Opis bibliograficzny
Otwórz artykuł
1.

JOANNA ŚLIWA:
Metoda realizacji usług webowych w sieciach podatnych na degradację.
KKRRiT 2012: Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Gdańsk, 14-16 maja 2012. "Przegląd Telekomunikacyjny" 2012, nr 4, 220-223. CD (MK-314)

2.

MAREK SUCHAŃSKI, PAWEŁ KANIEWSKI, ROBERT MATYSZKIEL, PIOTR GAJEWSKI:
Prediction of VHF and UHF Wave Attenuation in Urban Environment.
MIKON 2012: 19th International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications, Warsaw, 21-23 May, 2012: conference proceedings. Warsaw: Military University Technology, 2012, CD. ISBN 978-1-61284-1437-5 (MK-315)

3.

KRZYSZTOF KOSMOWSKI:
Wpływ skorelowanych zaników szybkich m-Nakagamiego na efektywność systemu MIMO Alamoutiego:
rozprawa doktorska; promotor prof. dr hab. inż. Józef Jacek Pawelec. Wojskowa Akademia Techniczna.- Warszawa: WAT, 2012

 
4.

PIOTR MROCZKOWSKI, JANUSZ SZMIDT:
The Cube Attack on Stream Cipher Trivium and Quadraticity Tests.
"
Fundamenta Informaticae" 2012, volume 114, numbers 3-4, pp. 309-318

5.

JANUSZ ROMANIK, PIOTR GAJEWSKI, JACEK JARMAKIEWICZ:
A Resource Management Strategy Based on the Available Bandwidth Estimation to Support VoIP across Ad hoc IEEE 802.11 Networks.
"International Journal on Advances in Networks and Services". [on line]. 2012, vol. 5, no 1 & 2. Dostępny w Internecie: http://www.iariajournals.org/networks_and_services/tocv5n12.html

6.

KRZYSZTOF KOSMOWSKI, JÓZEF PAWELEC:
Performance Analysis of Space-Time MIMO Systems over Correlated Dynamic Channels.
Proceedings of CSNDSP 2012: 8th International Symposium on Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing, Poznan, 18-20 July, 2012. University of  Technology, 2012, CD (MK-316)

7.

JACEK JARMAKIEWICZ, TOMASZ PODLASEK:
Efektywność autoryzacji w federacji systemów informacyjnych z mechanizmami wielopoziomowego bezpieczeństwa.
KSTiT 2012: Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki, Warszawa, 12-14.09.2012. "Przegląd Telekomunikacyjny" 2012, nr 8-9, s. 821-830. CD (MK-319)

8.

GRZEGORZ BARANOWSKI, ROBERT URBAN, KAMIL WILGUCKI:
Automatyczna detekcja emisji FH na podstawie analizy czasowo-częstotliwościowej widma.
KSTiT 2012: Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki, Warszawa, 12-14.09.2012. "Przegląd Telekomunikacyjny" 2012, nr 8-9, s. 973-979. CD (MK-319)

9.

JANUSZ ROMANIK, ROBERT URBAN, EDWARD GOLAN, ADAM KRAŚNIEWSKI, PAWEŁ SKARŻYŃSKI:
Ocena efektywności transmisji IP z wykorzystaniem wąskopasmowej radiostacji VHF.
KSTiT 2012: Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki, Warszawa, 12-14.09.2012. "Przegląd Telekomunikacyjny" 2012, nr 8-9, s. 1121-1128 CD (MK-319)

10.

PAWEŁ W. KANIEWSKI, PIOTR T. KANIEWSKI, ROBERT MATYSZKIEL:
Monitorowanie zagrożeń w rejonie odpowiedzialności patrolu rozpoznawczego przy użyciu systemów mobilnych.
XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna EKOMILITARIS 2012 na temat "Inżynieria bezpieczeństwa - ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń",.Zakopane, 3-6.09.2012.

w: XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna EKOMILITARIS 2012 na temat "Inżynieria bezpieczeństwa - ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń". Praca zbiorowa pod redakcją Zygmunta Mierczyka, Jarosława Wasilczuka. Warszawa: BEL Studio Sp. z o.o., 2012. ISBN 987-83-7798-042-2. s. 239 -246 (MK-320)

11.

PIOTR T. KANIEWSKI, PAWEŁ W. KANIEWSKI:
Wybrane problemy związane z wykorzystywaniem AUV do monitorowania akwenów, obiektów i instalacji podwodnych.
XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna EKOMILITARIS 2012 na temat "Inżynieria bezpieczeństwa - ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń", Zakopane, 3-6.09.2012.

w: XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna EKOMILITARIS 2012 na temat "Inżynieria bezpieczeństwa - ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń". Praca zbiorowa pod redakcją Zygmunta Mierczyka, Jarosława Wasilczuka. Warszawa: BEL Studio Sp. z o.o., 2012. ISBN 987-83-7798-042-2. s. 247-254 (MK-320)

12.

MAREK SUCHAŃSKI, PAWEŁ W. KANIEWSKI, ROBERT MATYSZKIEL, ADAM WORONOWICZ:
Dynamiczne zarządzanie widmem jako metoda zwiększenia efektywności systemów radiowych wykorzystywanych w sytuacjach kryzysowych.
XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna EKOMILITARIS 2012 na temat "Inżynieria bezpieczeństwa - ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń", Zakopane, 3-6.09.2012.

w: XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna EKOMILITARIS 2012 na temat "Inżynieria bezpieczeństwa - ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń". Praca zbiorowa pod redakcją Zygmunta Mierczyka, Jarosława Wasilczuka. Warszawa: BEL Studio Sp. z o.o., 2012. ISBN 987-83-7798-042-2. s. 577-585 (MK-320)

13.

MARIUSZ BOROWSKI, MAREK LEŚNIEWICZ, ROBERT WICIK, MARCIN GRZONKOWSKI:
Generation of random keys for cryptographic systems.
CSS: Cryptography and Security Systems 2012, Kazimierz Dolny, 24-26.09.2012
"Annales UMCS Informatica" AI XII, Number 3 (2012), pp. 75-87 

14.

KAMIL WILGUCKI, ROBERT URBAN, GRZEGORZ BARANOWSKI, PIOTR GRĄDZKI, PAWEŁ SKARŻYŃSKI:
Selected Aspects of Effective RCIED Jamming.
MCC 2012: Military Communications and Information Systems Conference, Gdańsk, 8-9 October 2012
W: Military Communications and Information Technology: A Trusted Cooperation Enabler. Editor Marek Amanowicz. Volume 1. Warsaw: Military University of Technology, 2012. ISBN 978-83-62954-31-5, s. 71-81 (MK-321, MK-322, MK-323)


MAREK MAŁOWIDZKI, PRZEMYSŁAW BEREZIŃSKI, TOMASZ DALECKI, MICHAŁ MAZUR:
Advanced Road Traffic Service Demonstrator.
MCC 2012: Military Communications and Information Systems Conference, Gdańsk, 8-9 October 2012
W: Military Communications and Information Technology: A Trusted Cooperation Enabler. Editor Marek Amanowicz. Volume 1. Warsaw: Military University of Technology, 2012. ISBN 978-83-62954-31-5, s. 83-92 (MK-321, MK-322, MK-323)


JOANNA ŚLIWA:
Semantic Model for Context - Aware Service Provision in Disadvantaged Network Environment.
MCC 2012: Military Communications and Information Systems Conference, Gdańsk, 8-9 October 2012
W: Military Communications and Information Technology: A Trusted Cooperation Enabler. Editor Marek Amanowicz. Volume 1. Warsaw: Military University of Technology, 2012. ISBN 978-83-62954-31-5, s. 221-237 (MK-321, MK-322, MK-323)


KAMIL GLEBA, JOANNA ŚLIWA, DAMIAN DUDA, JOANNA GŁOWACKA, PIOTR PYDA:
Run-Time Ontology on the Basis of Event Notification Service.
MCC 2012: Military Communications and Information Systems Conference, Gdańsk, 8-9 October 2012
W: Military Communications and Information Technology: A Trusted Cooperation Enabler. Editor Marek Amanowicz. Volume 1. Warsaw: Military University of Technology, 2012. ISBN 978-83-62954-31-5, s. 239-252 (MK-321, MK-322, MK-323)


BARTOSZ JASIUL, RAFAŁ PIOTROWSKI, PRZEMYSŁAW BEREZIŃSKI, MICHAŁ CHORAŚ:
Federated Cyber Defence System - Applied Methods and Techniques.
MCC 2012: Military Communications and Information Systems Conference, Gdańsk, 8-9 October 2012
W: Military Communications and Information Technology: A Trusted Cooperation Enabler. Editor Marek Amanowicz. Volume 1. Warsaw: Military University of Technology, 2012. ISBN 978-83-62954-31-5, s. 347-357 (MK-321, MK-322, MK-323)


MATEUSZ MICHALSKI, KRZYSZTOF STRZELCZYK [et al.]:
Problems of Detecting Unauthorized Satellite Transmissions from the VSAT Terminals.
MCC 2012: Military Communications and Information Systems Conference, Gdańsk, 8-9 October 2012
W: Military Communications and Information Technology: A Trusted Cooperation Enabler. Editor Marek Amanowicz. Volume 1. Warsaw: Military University of Technology, 2012. ISBN 978-83-62954-31-5, s. 431-437 (MK-321, MK-322, MK-323)


TOMASZ RACHWALIK, JANUSZ SZMIDT, ROBERT WICIK, JANUSZ ZABŁOCKI:
Generation of Nonlinear Feedback Shift Registers with Special-Purpose Hardware.
MCC 2012: Military Communications and Information Systems Conference, Gdańsk, 8-9 October 2012
W: Military Communications and Information Technology: A Trusted Cooperation Enabler. Editor Marek Amanowicz. Volume 1. Warsaw: Military University of Technology, 2012. ISBN 978-83-62954-31-5, s. 455-463 (MK-321, MK-322, MK-323)


MARCIN GRZONKOWSKI, JACEK JARMAKIEWICZ, WOJCIECH OSZYWA:
Effective Generation of Cryptographic Material for Large Hierarchical Communication Networks.
MCC 2012: Military Communications and Information Systems Conference, Gdańsk, 8-9 October 2012
W: Military Communications and Information Technology: A Trusted Cooperation Enabler. Editor Marek Amanowicz. Volume 1. Warsaw: Military University of Technology, 2012. ISBN 978-83-62954-31-5, s. 465-474 (MK-321, MK-322, MK-323)


TOMASZ CZAJKA, WOJCIECH OSZYWA, MICHAŁ GAWROŃSKI, RAFAŁ GLIWA:
Improving the Efficiency of Cryptographic Data Management by Using an Adaptive Method of Planning.
MCC 2012: Military Communications and Information Systems Conference, Gdańsk, 8-9 October 2012
W: Military Communications and Information Technology: A Trusted Cooperation Enabler. Editor Marek Amanowicz. Volume 1. Warsaw: Military University of Technology, 2012. ISBN 978-83-62954-31-5, s. 475-483 (MK-321, MK-322, MK-323)


MARIUSZ BOROWSKI, MAREK LEŚNIEWICZ:
Modern Usage of "Old' One-Time Pad.
MCC 2012: Military Communications and Information Systems Conference, Gdańsk, 8-9 October 2012
W: Military Communications and Information Technology: A Trusted Cooperation Enabler. Editor Marek Amanowicz. Volume 1. Warsaw: Military University of Technology, 2012. ISBN 978-83-62954-31-5, s. 485-495 (MK-321, MK-322, MK-323)

15.

FRANK T. JOHNSEN, JOANNA ŚLIWA, PRZEMYSŁAW CABAN [et al.]:
SOA over Disadvantaged Grids Experiment and Demonstrator.
MCC 2012: Military Communications and Information Systems Conference, Gdańsk, 8-9 October 2012
W: Military Communications and Information Technology: A Trusted Cooperation Enabler. Editor Marek Amanowicz. Volume 2. Warsaw: Military University of Technology, 2012. ISBN 978-83-62954-31-5, s. 9-25 (MK-324, MK-325, MK-326)


 EDWARD GOLAN, ADAM KRAŚNIEWSKI, JANUSZ ROMANIK, PAWEŁ SKARŻYŃSKI, ROBERT URBAN:
Experimental Performance Evaluation of the Narrowband VHF Tactical IP Radio in Test-Bed Environment.
MCC 2012: Military Communications and Information Systems Conference, Gdańsk, 8-9 October 2012
W: Military Communications and Information Technology: A Trusted Cooperation Enabler. Editor Marek Amanowicz. Volume 2. Warsaw: Military University of Technology, 2012. ISBN 978-83-62954-31-5, s. 99-106 (MK-324, MK-325, MK-326)


MAREK SUCHAŃSKI, PAWEŁ KANIEWSKI, ROBERT MATYSZKIEL, PIOTR GAJEWSKI:
Dynamic Spectrum Management in Legacy Military Communication Systems.
MCC 2012: Military Communications and Information Systems Conference, Gdańsk, 8-9 October 2012
W: Military Communications and Information Technology: A Trusted Cooperation Enabler. Editor Marek Amanowicz. Volume 2. Warsaw: Military University of Technology, 2012. ISBN 978-83-62954-31-5, s. 151-160 (MK-324, MK-325, MK-326)


RAFAŁ BRYŚ, JACEK PSZCZÓŁKOWSKI, MIROSŁAW RUSZKOWSKI:
Mechanisms of Ad-hoc Networks Supporting Network Centric Warfare.
MCC 2012: Military Communications and Information Systems Conference, Gdańsk, 8-9 October 2012
W: Military Communications and Information Technology: A Trusted Cooperation Enabler. Editor Marek Amanowicz. Volume 2. Warsaw: Military University of Technology, 2012. ISBN 978-83-62954-31-5, s. 289-306 (MK-324, MK-325, MK-326)


GRZEGORZ KANTYKA, TOMASZ PODLASEK, PAWEŁ SKARŻYŃSKI, TOMASZ SZYMCZYK:
The Concept and Realization of RSC (Remote Secure Controller) for Control and Management of Services in Dynamic Systems.
MCC 2012: Military Communications and Information Systems Conference, Gdańsk, 8-9 October 2012

16.

GRZEGORZ BARANOWSKI, KAMIL WILGUCKI, ROBERT URBAN:
Koncepcja systemu automatycznego wykrywania emisji FH.
KNTWE 2012: IX Konferencja Naukowo-Techniczna "Systemy rozpoznania i walki elektronicznej". Kazimierz Dolny, 6-8.11.2012, CD(MK-327)

17.

PAWEŁ KANIEWSKI, ROBERT MATYSZKIEL, ADAM WORONOWICZ, BOGUSŁAW GROCHOWINA, JAROSŁAW MILEWSKI:
Koncepcja poprawy efektywności zakłóceń na podstawie spostrzeżeń i testów wybranych urządzeń WE.
KNTWE 2012: IX Konferencja Naukowo-Techniczna "Systemy rozpoznania i walki elektronicznej". Kazimierz Dolny, 6-8.11.2012, CD(MK-327)

18.

PAWEŁ KANIEWSKI, JANUSZ ROMANIK, ADAM KRAŚNIEWSKI, PAWEŁ SKARŻYŃSKI, EDWARD GOLAN:
Możliwości wsparcia polskich kontyngentów wojskowych przez wielosensorowy system rozpoznania i dozorowania.
KNTWE 2012: IX Konferencja Naukowo-Techniczna "Systemy rozpoznania i walki elektronicznej". Kazimierz Dolny, 6-8.11.2012, CD(MK-327)

19.

JANUSZ ROMANIK, KRZYSZTOF KOSMOWSKI, EDWARD GOLAN, ADAM KRAŚNIEWSKI:
Kolokacja systemów bezprzewodowych na obiektach mobilnych.
KNTWE 2012: IX Konferencja Naukowo-Techniczna "Systemy rozpoznania i walki elektronicznej". Kazimierz Dolny, 6-8.11.2012, CD(MK-327)

20.

MAREK SUCHAŃSKI, PIOTR GAJEWSKI, PAWEŁ KANIEWSKI, ROBERT MATYSZKIEL, ADAM WORONOWICZ:
Dynamiczny dostęp do widma jako element zwiększający odporność na zakłócenia wojskowych systemów łączności radiowej.
KNTWE 2012: IX Konferencja Naukowo-Techniczna "Systemy rozpoznania i walki elektronicznej". Kazimierz Dolny, 6-8.11.2012, CD(MK-327)

21.

KAMIL WILGUCKI, ROBERT URBAN, GRZEGORZ BARANOWSKI, PIOTR GRĄDZKI, PAWEŁ SKARŻYŃSKI:
Możliwości i ograniczenia systemu ochrony przed RCIED.
KNTWE 2012: IX Konferencja Naukowo-Techniczna "Systemy rozpoznania i walki elektronicznej". Kazimierz Dolny, 6-8.11.2012, CD(MK-327)

22.

GRZEGORZ KANTYKA, TOMASZ PODLASEK, JOANNA ŚLIWA, PAWEŁ SKARŻYŃSKI, TOMASZ SZYMCZYK:
Automatic reaction to cyber attacks.
Information Systems Technology Panel Symposium (IST-111/RSY-026). Information Assurance and Cyber Defence. Koblenz, Germany, 24-26 September 2012

 
23.

JOANNA ŚLIWA, BARTOSZ JASIUL:
Efficiency of dynamic content adaptation based on semantic description of web service call context. MILCOM 2012; Orlando, Florida, October 29-November 1, 2012. ISBN 978-1-4673-1730-6, CD (MK-328) https://edas.info/web/milcom2012-unclassified/index.html

24.

BARTOSZ JASIUL, RAFAŁ PIOTROWSKI:
Systemy ochrony sieci teleinformatycznych przed działaniami nieuprawnionymi SOPAS.
Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycznych oraz Lessons Learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych: III Konferencja Dwudziestolecia Cyfryzacji Wojsk Łączności i Informatyki w Wojsku Polskim, Sieradz, 21 marca 2012

W: Konferencja Dwudziestolecia Cyfryzacji Wojsk Łączności i Informatyki w Wojsku Polskim. Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycznych oraz Lessons Learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych. Sieradz: Prof.-Art., 2012, s. 69-75 (MK-330, MK-330/1)

25.

MAREK MAŁOWIDZKI:
Modeling Traffic Sources with the Fourier Transform
rozprawa doktorska; promotor prof. dr hab. inż. Krzysztof Malinowski. Politechnika Warszawska. -Warszawa 2012

 

 

 
© 2006 Wojskowy Instytut Łączności