O INSTYTUCIE
OFERTA
AKTUALNOŚCI
SEMINARIA
PUBLIKACJE
Publikacje pracowników
Monografie
OTWARTA NAUKA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
OFERTY PRACY
KONFERENCJE
KONTAKT
DANE JEDNOSTKI
WOJSKOWE KOŁO PTTK NR 3
  

Publikacje pracowników naukowo-badawczych WIŁ:

Rok: 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Monografie

Military Communications and Information Technology: A Comprehensive Approach Enabler.
Editor Marek Amanowicz. Warsaw: Military University of Technology, 2011. ISBN 978-83-62954-20-9 + CD (sygn. MK-312)


  Opis bibliograficzny
Otwórz artykuł
1.

EMIL KUBERA, KRZYSZTOF ZUBEL, MAREK SUCHAŃSKI:
Zintegrowany węzeł łączności dla operacji wojskowych i kryzysowych - TURKUS.
"Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne" 2011, Nr 1, s. 19-22 [C-97]

2.

JANUSZ ROMANIK, KRZYSZTOF KOSMOWSKI, EDWARD GOLAN:
Ocena możliwości zastosowania sieci bezprzewodowych WLAN i WiMAX w systemach taktycznych: Wyniki testów wybranych rozwiązań.
"Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne" 2011, Nr 1, s. 23-26 [C-97]

3.

PIOTR GAJEWSKI, MAREK SUCHAŃSKI:
Dynamic Spectrum Management for Military Wireless Networks: Dynamiczne zarządzanie widmem w wojskowych sieciach bezprzewodowych.
"Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne" 2011, Nr 1, s. 27-31 [C-97]

4.

PAWEŁ KANIEWSKI, ROBERT URBAN, KAMIL WILGUCKI, PAWEŁ SKARŻYŃSKI
Podsystem radiodostępu mobilnego zintegrowanego węzła łączności TURKUS.
II Ogólnopolska Konferencja Łączności " Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycznych oraz Lessons Learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych",  Sieradz, 24-25.03.2011, 5 stron

5.

PAWEŁ KANIEWSKI, JANUSZ ROMANIK, TOMASZ ZYCH, EDWARD GOLAN, ADAM KRAŚNIEWSKI, PAWEŁ SKARŻYŃSKI:
Perspektywy wykorzystania radiostacji szerokopasmowych na potrzeby taktycznych systemów dowodzenia i łączności.
II Ogólnopolska Konferencja Łączności " Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycznych oraz Lessons Learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych",  Sieradz, 24-25.03.2011, 10 stron

6.

MAREK SUCHAŃSKI, PAWEŁ KANIEWSKI, ROBERT MATYSZKIEL, JAROSŁAW MILEWSKI:
Możliwości zdalnej konfiguracji radiostacji wykorzystywanych w polskich ziłach zbrojnych.
II Ogólnopolska Konferencja Łączności " Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycznych oraz Lessons Learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych",  Sieradz, 24-25.03.2011, 12 stron

7.

MAREK AMANOWICZ [Guest Editor]:
Preface.
"Journal of Telecommunications and Information Technology" 2011, nr 1, s. 1-3 (C-221)

8.

JOANNA ŚLIWA, MAREK AMANOWICZ:
Success Factors for SOA Implementation in Network Centric Environment.
"Journal of Telecommunications and Information Technology". Guest Editor Marek Amanowicz.  2011, nr 1, s. 43-53. (C-221)

9.

BARTOSZ JASIUL, JOANNA ŚLIWA, RAFAŁ PIOTROWSKI, ROBERT GONIACZ:
Authentication and Authorization of Users and Services in Dynamic Military SOA Environments.
"Journal of Telecommunications and Information Technology". Guest Editor Marek Amanowicz. 2011, nr 1, s. 54-61.(C-221)

10.

JOANNA ŚLIWA, TOMASZ PODLASEK, MAREK AMANOWICZ:
Web Services Efficiency in Disadvantaged Environment.
"Journal of Telecommunications and Information Technology". Guest Editor Marek Amanowicz. 2011, nr 1, s. 62-68.(C-221)

11.

MAREK AMANOWICZ, TOBIAS GINZLER:
Adaptation of the Kademila Routing for Tactical Networks.
"Journal of Telecommunications and Information Technology". Guest Editor Marek Amanowicz. 2011, nr 1, s. 69-77.(C-221)

12.

JANUSZ ROMANIK, PIOTR GAJEWSKI, JACEK JARMAKIEWICZ
A Resource Management Strategy to Support VoIP across Ad hoc IEEE 802.11 Networks.
The Fourth International Conference on Communication Theory, Reliability and Quality of Service - CTRQ, Budapest, Hungary, April 17-22.2011, 7 stron.
(artykuł wyróżniony na konferencji CTRQ 2011 w Budapeszcie z propozycją zamieszczenia w czasopiśmie "International Journal On Advances in Networks and Services").

13.

KRZYSZTOF KOSMOWSKI, JÓZEF PAWELEC
A Comparison of Receiver Strategies in STBC MIMO Systems in a Challenging Environment.
The Fourth International Conference on Communication Theory, Reliability and Quality of Service - CTRQ, Budapest, Hungary, April 17-22.2011, 4 strony

14.

EMIL KUBERA, MAREK AMANOWICZ
Organizacja domen rutingowych w taktycznych sieciach łączności.
"Biuletyn WAT" 2011, nr 1, s. 15-27 (C-151)

15.

JÓZEF PAWELEC, KRZYSZTOF KOSMOWSKI
Efektywnośc kodów STBC w kanałach m-Nakagami
KKRRiT 2011: Krajowa Konferencja Radiotelekomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Poznań, 08-10 czerwca 2011, "Przegląd Telekomunikacyjny" 2011, nr 6. CD, s. 365-368

16.

WOJCIECH OSZYWA, RAFAŁ GLIWA:
Tryby pracy szyfrów blokowych do realizacji uwierzytelnionego szyfrowania.
Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki: KSTiT 2011, Łódź 14-16 września 2011. "Przegląd Telekomunikacyjny-Wiadomości Telekomunikacyjne" 2011 [CD], nr 8-9, s. 765-770 (MK-310)

17.

MARCIN GRZONKOWSKI, JACEK JARMAKIEWICZ, WOJCIECH OSZYWA:
Stanowisko efektywnego wytwarzania danych kryptograficznych dla dużych sieci teleinformatycznych.
Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki: KSTiT 2011, Łódź 14-16 września 2011. "Przegląd Telekomunikacyjny-Wiadomości Telekomunikacyjne" 2011 [CD], nr 8-9, s. 777-782

18.

GRZEGORZ BARANOWSKI, ROBERT URBAN, KAMIL WILGUCKI:
Detekcja emisji FH na podstawie analizy czasowo-częstotliwościowej widma.
Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki: KSTiT 2011, Łódź 14-16 września 2011. "Przegląd Telekomunikacyjny-Wiadomości Telekomunikacyjne" 2011 [CD], nr 8-9, s. 808-813

19.

ADAM KRAŚNIEWSKI:
Ocena jakości obrazu wideo z kompresją H.264/AVC po transmisji w sieci IP.
Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki: KSTiT 2011, Łódź 14-16 września 2011. "Przegląd Telekomunikacyjny-Wiadomości Telekomunikacyjne" 2011 [CD], nr 8-9, s.1087-1093

20.

WOJCIECH OSZYWA, JACEK JARMAKIEWICZ, MARCIN GRZONKOWSKI, A. SOBOLEWSKI, P.POPARDOWSKI, W.SZULIK:
Podsystem wielopoziomowego bezpieczeństwa dla systemów informacyjnych opartych na SOA.
Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki: KSTiT 2011, Łódź 14-16 września 2011. "Przegląd Telekomunikacyjny-Wiadomości Telekomunikacyjne" 2011 [CD], nr 8-9, s. 1249-1254

21.

SZYMON KĄCIK, MATEUSZ MICHALSKI, KRZYSZTOF ZUBEL:
Mechanizm QoS w taktycznym systemie łączności STORCZYK 2010.
Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki: KSTiT 2011, Łódź 14-16 września 2011. "Przegląd Telekomunikacyjny-Wiadomości Telekomunikacyjne" 2011 [CD], nr 8-9,s. 1356-1361

22.

DAMIAN DUDA, JOANNA GŁOWACKA, PIOTR PYDA, ANDRZEJ STAŃCZAK:
Koncepcja i model usługi powiadamiania o zdarzeniach w systemie INSIGMA.
Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki: KSTiT 2011, Łódź 14-16 września 2011. "Przegląd Telekomunikacyjny-Wiadomości Telekomunikacyjne" 2011 [CD], nr 8-9, s.1414-1419

23.

JANUSZ ROMANIK, KRZYSZTOF KOSMOWSKI
WiMAX w systemach taktycznych - wyniki testów.
"Zeszyty Naukowe AON" 2011, nr 3(80), s. 206-213.

24.

EDWARD GOLAN, BOGUSŁAW GROCHOWINA, PAWEŁ KANIEWSKI, JANUSZ ROMANIK
Możliwości współpracy zautomatyzowanych systemów dowodzenia i rozpoznania na przykładzie rozwiązań zaimplementowanych w systemie KAKTUS.
"Zeszyty Naukowe AON" 2011, nr 3(80), s. 214-223.

25.

WOJCIECH BURAKOWSKI [.] PIOTR PYDA et al.
The IP QOS System
"Journal of Telecommunications and Information Technology" 2011, nr 3, s. 5-11

26.

[.]PIOTR PYDA, TOMASZ DALECKI et al.
On Dimensioning and Routing in the IP Qos Systems
"Journal of Telecommunications and Information Technology" 2011, nr 3, s. 21-28

27.

PRZEMYSŁAW CABAN, JOANNA ŚLIWA
Dedicated WS-DDS Interface for Sharing Information Between Civil and Military Domains.

MCC 2011: Military Communications and Information Systems Conference, Amsterdam, 17-18.10.2011.
w: Military Communications and Information Technology: A Comprehensive Approach Enabler. Pod redakcją Marka Amanowicza. Warszawa: Redakcja Wydawnictw Wojskowej Akademii Technicznej, 2011. ISBN 978-83-62954-20-9, s. 27-38 (MK-312)

28.

ŁUKASZ APIECIONEK, MICHAŁ ROMANTOWSKI, JOANNA ŚLIWA, BARTOSZ JASIUL, ROBERT GONIACZ
Safe Exchange of Information for Civil-Military Operations.

MCC 2011: Military Communications and Information Systems Conference, Amsterdam, 17-18.10.2011.
w: Military Communications and Information Technology: A Comprehensive Approach Enabler. Pod redakcją Marka Amanowicza. Warszawa: Redakcja Wydawnictw Wojskowej Akademii Technicznej, 2011. ISBN 978-83-62954-20-9, s. 39-50 (MK-312)

29.

DAMIAN DUDA, JOANNA GŁOWACKA, RAFAŁ PIOTROWSKI, PIOTR PYDA
The QOS Policy Agreement Subsystem for Federation of Communications and Information Systems.

MCC 2011: Military Communications and Information Systems Conference, Amsterdam, 17-18.10.2011.
w: Military Communications and Information Technology: A Comprehensive Approach Enabler. Pod redakcją Marka Amanowicza. Warszawa: Redakcja Wydawnictw Wojskowej Akademii Technicznej, 2011. ISBN 978-83-62954-20-9, s. 102-105 (MK-312)

30.

KAMIL GLEBA, JOANNA ŚLIWA, WOJCIECH CHMIEL, PIOTR SZWED,  ANDRZEJ GŁOWACZ
Ontology Engineering Methodology for Intelligent System for Global Monitoring, Detection and Identification of Threats.
MCC 2011: Military Communications and Information Systems Conference, Amsterdam, 17-18.10.2011.
w: Military Communications and Information Technology: A Comprehensive Approach Enabler. Pod redakcją Marka Amanowicza. Warszawa: Redakcja Wydawnictw Wojskowej Akademii Technicznej, 2011. ISBN 978-83-62954-20-9, s. 133-144 (MK-312)

31.

MAREK MAŁOWIDZKI, MICHAŁ MAZUR, PRZEMYSŁAW CABAN
Dynamic Data Distribution: Scalability and Performance.
MCC 2011: Military Communications and Information Systems Conference, Amsterdam, 17-18.10.2011.
w: Military Communications and Information Technology: A Comprehensive Approach Enabler. Pod redakcją Marka Amanowicza. Warszawa: Redakcja Wydawnictw Wojskowej Akademii Technicznej, 2011. ISBN 978-83-62954-20-9, s. 155-166 (MK-312)

32.

PETER-PAUL MEILER, [.], JOANNA ŚLIWA
An Overview of the Research and Experimentation of IST-090: SOA over Disadvantaged Grids.
MCC 2011: Military Communications and Information Systems Conference, Amsterdam, 17-18.10.2011.
w: Military Communications and Information Technology: A Comprehensive Approach Enabler. Pod redakcją Marka Amanowicza. Warszawa: Redakcja Wydawnictw Wojskowej Akademii Technicznej, 2011. ISBN 978-83-62954-20-9, s. 216-227, (MK-312)

33.

JOANNA ŚLIWA, MAREK AMANOWICZ
Semantic Description of Web Service QoS Profiles for Context-aware Web Service Provision.
MCC 2011: Military Communications and Information Systems Conference, Amsterdam, 17-18.10.2011.
w: Military Communications and Information Technology: A Comprehensive Approach Enabler. Pod redakcją Marka Amanowicza. Warszawa: Redakcja Wydawnictw Wojskowej Akademii Technicznej, 2011. ISBN 978-83-62954-20-9, s. 241-258 (MK-312)

34.

RAFAŁ PIOTROWSKI, BARTOSZ JASIUL, MIŁOSZ ŚLIWKA, GRZEGORZ KANTYKA, TOMASZ PODLASEK, TOMASZ DALECKI, MICHAŁ CHORAŚ, RAFAŁ KOZIK, JULIUSZ BRZOSTEK
The Response to Cyber Threats in Federation of Systems Environment.
MCC 2011: Military Communications and Information Systems Conference, Amsterdam, 17-18.10.2011.
w: Military Communications and Information Technology: A Comprehensive Approach Enabler. Pod redakcją Marka Amanowicza. Warszawa: Redakcja Wydawnictw Wojskowej Akademii Technicznej, 2011. ISBN 978-83-62954-20-9, s. 325-335 (MK-312)

35.

PIOTR MROCZKOWSKI, JANUSZ SZMIDT
The Algebraic Cryptanalysis of the Block Cipher Katan32 Usong Modiied Cube Attack.
MCC 2011: Military Communications and Information Systems Conference, Amsterdam, 17-18.10.2011
w: Military Communications and Information Technology: A Comprehensive Approach Enabler. Pod redakcją Marka Amanowicza. Warszawa: Redakcja Wydawnictw Wojskowej Akademii Technicznej, 2011. ISBN 978-83-62954-20-9, s. 346-353 (MK-312)

36.

PIOTR GAJEWSKI, MAREK SUCHAŃSKI, PAWEŁ KANIEWSKI, ROBERT MATYSZKIEL,
Prediction of VHF Radio Wave Attenuation in an Urban Environment.
MCC 2011: Military Communications and Information Systems Conference, Amsterdam, 17-18.10.2011
w: Military Communications and Information Technology: A Comprehensive Approach Enabler. Pod redakcją Marka Amanowicza. Warszawa: Redakcja Wydawnictw Wojskowej Akademii Technicznej, 2011. ISBN 978-83-62954-20-9, s. 419-423 (MK-312)

37.

JÓZEF PAWELEC
Application of Positional Statistics to BER Formulae Derivation for Switching Diversity MIMO Systems.
MCC 2011: Military Communications and Information Systems Conference, Amsterdam, 17-18.10.2011
w: Military Communications and Information Technology: A Comprehensive Approach Enabler. Pod redakcją Marka Amanowicza. Warszawa: Redakcja Wydawnictw Wojskowej Akademii Technicznej, 2011. ISBN 978-83-62954-20-9, s. 436-440 (MK-312)

38.

JANUSZ ROMANIK, PIOTR GAJEWSKI, JACEK JARMAKIEWICZ
An Adaptive MAC Scheme to Support VoIP Across Ad Hoc IEEE 802.11 WLANs.
MCC 2011: Military Communications and Information Systems Conference, Amsterdam, 17-18.10.2011
w: Military Communications and Information Technology: A Comprehensive Approach Enabler. Pod redakcją Marka Amanowicza. Warszawa: Redakcja Wydawnictw Wojskowej Akademii Technicznej, 2011. ISBN 978-83-62954-20-9, s. 496-505 (MK-312)

39.

SZYMON KĄCIK, MATEUSZ MICHALSKI, KRZYSZTOF ZUBEL
QoS Mechanisms in Tactical System STORCZYK 2010.
MCC 2011: Military Communications and Information Systems Conference, Amsterdam, 17-18.10.2011
w: Military Communications and Information Technology: A Comprehensive Approach Enabler. Pod redakcją Marka Amanowicza. Warszawa: Redakcja Wydawnictw Wojskowej Akademii Technicznej, 2011. ISBN 978-83-62954-20-9,  s. 517-526 (MK-312)

40.

PIOTR CHUDOWOLSKI, PIOTR GAJEWSKI, MAREK SUCHAŃSKI
A Comparison of Policies Applicable for Dynamic Spectrum Management in Miliitary Cognitive Radio.
MCC 2011: Military Communications and Information Systems Conference, Amsterdam, 17-18.10.2011
w: Military Communications and Information Technology: A Comprehensive Approach Enabler. Pod redakcją Marka Amanowicza. Warszawa: Redakcja Wydawnictw Wojskowej Akademii Technicznej, 2011. ISBN 978-83-62954-20-9, s. 551-561 (MK-312)

41.

KAMIL WILGUCKI, ROBERT URBAN, GRZEGORZ BARANOWSKI, PIOTR GRĄDZKI, PAWEŁ SKARŻYŃSKI
Automated Protection System Against RCIED.
MCC 2011: Military Communications and Information Systems Conference, Amsterdam, 17-18.10.2011
w: Military Communications and Information Technology: A Comprehensive Approach Enabler. Pod redakcją Marka Amanowicza. Warszawa: Redakcja Wydawnictw Wojskowej Akademii Technicznej, 2011. ISBN 978-83-62954-20-9, s. 594 -601 (MK-312)

42.

SZYMON KĄCIK, MATEUSZ MICHALSKI, KRZYSZTOF ZUBEL
Simulation of QoS mechanisms in tactical system STORCZYK 2010.
Communication and Information Technologies: 6th International Scientific Conference [CD-ROM], 2011. Tatranske Zruby, October 5th - 7th, 2011.ISBN 978-80-8040-426-0. [MK-313]

43.

MAREK SUCHAŃSKI, PAWEŁ KANIEWSKI, ROBERT MATYSZKIEL, ADAM WORONOWICZ
Possibilities of using a frequency broker in radio data assignment process for combat radios.Communication and Information Technologies: 6th International Scientific Conference [CD-ROM], 2011. Tatranske Zruby, October 5th - 7th, 2011. ISBN 978-80-8040-426-0. [MK-313]

44.

RAFAŁ GLIWA, WOJCIECH OSZYWA
Message Authentication for Authenticated Encryption Scheme.
Communication and Information Technologies: 6th International Scientific Conference [CD-ROM], 2011. Tatranske Zruby, October 5th - 7th, 2011. ISBN 978-80-8040-426-0. [MK-313]

45.

PAWEŁ KANIEWSKI, ROBERT MATYSZKIEL, JAROSŁAW MILEWSKI, SEWERYN RYBAK
Możliwości wykorzystania transmisji danych IP w sieciach radiowych do zapewnienia łączności dalekosiężnej na potrzeby SZ RP.
XIX Konferencja Naukowa "Automatyzacja Dowodzenia", Warszawa - Rembertów, 19-21.10.2011
 "Journal of KONBIN", 2011, Nr 2(18), s. 107-116, Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, 2012, ISSN 1895-8281

46.

BOGUSŁAW GROCHOWINA, JAROSŁAW MILEWSKI, PAWEŁ SKARŻYŃSKI, ROBERT URBAN, KAMIL WILGUCKI
Możliwości zastosowania transmisji radiowej IP w sieciach radiowych szczebla taktycznego.
XIX Konferencja Naukowa "Automatyzacja Dowodzenia", Warszawa - Rembertów, 19-21.10.2011
"Journal of KONBIN", 2011, Nr 2(18), s. 75-88, Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, 2012, ISSN 1895-8281

47.

EDWARD GOLAN, ADAM KRAŚNIEWSKI, JANUSZ ROMANIK, PAWEŁ SKARŻYŃSKI
Ocena potrzeb i możliwości wykorzystania szerokopasmowych radiostacji osobistych i pokładowych na szczeblu taktycznym.
XIX Konferencja Naukowa "Automatyzacja Dowodzenia", Warszawa - Rembertów, 19-21.10.2011
"Journal of KONBIN", 2011, Nr 2(18), s. 89-106, Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, 2012, ISSN 1895-8281

48.

JOANNA ŚLIWA, MAREK AMANOWICZ
Semantic model for context - aware service provision in disadvantaged network environment.
Symposium and Workshop Semantic & Domain Based  Interoperability: Semantic Operability Workframe: Symposium IST-101/RSY-024. Workshop IST-097/RWS-016. Oslo, 7-9.11.2011.

49.

KRZYSZTOF ŁYSEK
60 lat Wojskowego Instytutu Łączności.
"Przegląd Telekomunikacyjny-Wiadomości Telekomunikacyjne" 2011, Nr 11, s. 1561-1563 [C-97]

50.

MAREK SUCHAŃSKI, PAWEŁ KANIEWSKI, ROBERT MATYSZKIEL, ADAM WORONOWICZ
Broker częstotliwości w procesie automatycznego przydziału danych radiowych na przykładzie wybranych systemów łączności bezprzewodowej.
"Przegląd Telekomunikacyjny-Wiadomości Telekomunikacyjne" 2011, Nr 11, s. 1564- 1567 [C-97]

51.

IRENEUSZ KUBIAK, SŁAWOMIR MUSIAŁ
Rozwiązania konstrukcyjne urządzeń specjalnych - możliwości gradacji zabezpieczeń urządzeń przed oddziaływaniem silnych pól EMC w zależności od klauzuli chronionej informacji.
"Przegląd Telekomunikacyjny-Wiadomości Telekomunikacyjne" 2011, Nr 11, s. 1568-1574 [C-97]

52.

RAFAŁ BRYŚ, JACEK PSZCZÓŁKOWSKI, MIROSŁAW RUSZKOWSKI
Mechanizmy QoS płaszczyzny sterowania w systemach specjalnych - wyniki badań symulacyjnych.
"Przegląd Telekomunikacyjny-Wiadomości Telekomunikacyjne" 2011, Nr 11, s. 1574-1584 [C-97]

53.

SZYMON KĄCIK, MATEUSZ MICHALSKI, KRZYSZTOF ZUBEL
Modelowanie i badania symulacyjne mechanizmów różnicowania jakości usług w specjalnych systemach łączności.
"Przegląd Telekomunikacyjny-Wiadomości Telekomunikacyjne" 2011, Nr 11, s. 1585-1590 [C-97]

54.

IRENEUSZ KUBIAK
Kształtowanie sygnału wideo zmniejszające podatnośc infiltracyjną monitorów komputerowych.
"Przegląd Telekomunikacyjny-Wiadomości Telekomunikacyjne" 2011, Nr 11, s. 1590-1596 [C-97]

55.

KRYSTIAN GRZESIAK, ARTUR PRZYBYSZ
Programowy generator rastra.
"Przegląd Telekomunikacyjny-Wiadomości Telekomunikacyjne" 2011, Nr 11, s. 1596-1600 [C-97]

56.

IRENEUSZ KUBIAK, SŁAWOMIR MUSIAŁ
Sprzętowy generator rastra jako narzędzie wspomagające infiltrację elektromagnetyczną.
"Przegląd Telekomunikacyjny-Wiadomości Telekomunikacyjne" 2011, Nr 11, s. 1601-1607 [C-97]

57.

MAREK LEŚNIEWICZ
Sprzętowa generacja ciągów losowych z przepływnością 100 Mbit/s.
"Przegląd Telekomunikacyjny-Wiadomości Telekomunikacyjne" 2011, Nr 11, s. 1608-1613 [C-97]

58.

A  Method for WEB Services Provision in Disadvantaged Networks: rozprawa doktorska.
JOANNA ŚLIWA
; promotor prof. dr hab. inż. Marek Amanowicz; Wojskowa Akademia Techniczna.- Warszawa: WAT, 2011

59.

Efektywne mechanizmy wspierania usług czasu rzeczywistego w bezprzewodowych sieciach ad-hoc: rozprawa doktorska.
JANUSZ ROMANIK; promotor prof. dr hab. inż. Piotr Gajewski; Wojskowa Akademia Techniczna.- Warszawa: WAT, 2011

60.

SZYMON KĄCIK, MATEUSZ MICHALSKI, KRZYSZTOF ZUBEL:
Simulation of QoS mechanisms in tactical system Storczyk 2010.
OPNETWORK 2011, Washington, August 29 - September 1, 2011

61.

PIOTR SIENKIEWICZ, MICHAŁ GAWROŃSKI, TOMASZ CZAJKA:
Zarządzanie ochroną informacji w systemie teleinformatycznym administracji publicznej.
II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Metodologia badań bezpieczeństwa  narodowego". AON, Warszawa, 17-18.11.2011

 

 




© 2006 Wojskowy Instytut Łączności