O INSTYTUCIE
OFERTA
AKTUALNOŚCI
SEMINARIA
PUBLIKACJE
Publikacje pracowników
Monografie
OTWARTA NAUKA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
OFERTY PRACY
KONFERENCJE
KONTAKT
DANE JEDNOSTKI
WOJSKOWE KOŁO PTTK NR 3
  

Publikacje pracowników naukowo-badawczych WIŁ:

Rok: 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Monografie

Zaawansowane metody i techniki tworzenia świadomości sytuacyjnej w działaniach sieciocentrycznych.
Praca zbiorowa pod redakcją Marka Amanowicza.Warszawa : Wydawnictwo PTM, 2010. ISBN 978-83-61949-16-9 (sygn. 31054, 31055)

Concepts and Implementations for Innovative Military Communications and Information Technologies.
Editor Marek Amanowicz. Warsaw: Military University of Technology, 2010. ISBN 978-83-61486-70-1 + CD (sygn. MK-301)

 

  Opis bibliograficzny Otwórz artykuł
1.
EMIL KUBERA, MAREK AMANOWICZ
Ruting w taktycznych sieciach łączności.
"Przegląd Telekomunikacyjny" 2010, Nr 1, s. 5-8 [C-97]
2.
PAWEŁ KANIEWSKI, LESZEK LATOS, ROBERT MATYSZKIEL, JAROSŁAW MILEWSKI
Wybrane aspekty bezpieczeństwa łączności w sieciach radiowych pola walki.
Konferencja Łączności, Sieradz, 16 marca 2010, 10 stron
3.
PAWEŁ KANIEWSKI, JAN LATEK, LESZEK LATOS, TOMASZ SZYMCZYK, TOMASZ ZYCH
Interoperacyjność modułu taktycznego zautomatyzowanego systemu rozpoznawczo-zakłócającego KAKTUS w działaniach koalicyjnych.
Konferencja Łączności, Sieradz, 16 marca 2010, 11 stron
w: Ewolucje wojskowych systemów teleinformatycznych oraz Lessons Learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych: materiały z konferencji naukowej, 16-17 marca 2010. Sieradz: Prof.-Art., 2010. ISBN 978-83-89954-53-4, s. 127-135. (MK-302)
4.
PAWEŁ KANIEWSKI, JAN LATEK, JANUSZ ROMANIK, KAMIL WILGUCKI
Podsystem dostępu bezprzewodowego w module taktycznym systemu KAKTUS.
Konferencja Łączności, Sieradz, 16 marca 2010, 9 stron
w: Ewolucje wojskowych systemów teleinformatycznych oraz Lessons Learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych: materiały z konferencji naukowej, 16-17 marca 2010. Sieradz: Prof.-Art., 2010. ISBN 978-83-89954-53-4, s. 137-144. (MK-302)
5.

EDMUND SMAKULSKI, MAREK SUCHAŃSKI, KRZYSZTOF STRZELCZYK, KRZYSZTOF ZUBEL
Zintegrowany węzeł łączności (ZWŁ) dla operacji wojskowych i kryzysowych
Konferencja "Automatyzacja Dowodzenia 2010", Rynia, 17-19 maja 2010, 7 stron

w: Automatyzacja dowodzenia w tworzeniu świadomości operacyjnej. Częśc 2: Technologie i techniki stosowane do automatyzowania dowodzenia w tworzeniu świadomości operacyjnej. Monografia zbiorowa pod redakcją dr. hab. inż. Ignacego Kaliszewskiego i mgr. inż. Andrzeja Kątckiego. Warszawa: Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, 2010.
ISBN 978-83-931525-0-6, s. 109-116 (SYGN. 31074)

6.

ROBERT URBAN, SKARŻYŃSKI PAWEŁ
Koncepcja wykorzystania technologii Applet-Java w tworzeniu systemu stałego monitoringu przemieszczających się obiektów i ich wizualizacji na mapie cyfrowej
Konferencja "Automatyzacja Dowodzenia 2010", Rynia, 17-19 maja 2010, 9 stron

w: Automatyzacja dowodzenia w tworzeniu świadomości operacyjnej. Częśc 2: Technologie i techniki stosowane do automatyzowania dowodzenia w tworzeniu świadomości operacyjnej. Monografia zbiorowa pod redakcją dr. hab. inż. Ignacego Kaliszewskiego i mgr. inż. Andrzeja Kątckiego. Warszawa: Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, 2010.
ISBN 978-83-931525-0-6, s. 9-17 (SYGN. 31074)

7.

PAWEŁ KANIEWSKI, LESZEK LATOS, ROBERT MATYSZKIEL, JAROSŁAW MILEWSKI
Bezpieczeństwo łączności radiowej w Siłach Zbrojnych RP
Konferencja "Automatyzacja Dowodzenia 2010", Rynia, 17-19 maja 2010, 8 stron

w: Automatyzacja dowodzenia w tworzeniu świadomości operacyjnej. Częśc 1: Operacyjno-taktyczne podstawy i przesłanki do automatyzowania procesów dowodzenia wojskami i kierowani środkami walki. Monografia zbiorowa pod redakcją Tadeusza Bogusza. Warszawa : Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, 2010. ISBN 978-83-931525-0-6, s. 194-203 (SYGN. 31073)

8.

PAWEŁ KANIEWSKI, JANUSZ ROMANIK, EDWARD GOLAN
Podsystem dostępu bezprzewodowego: Potencjał i perspektywy wykorzystania na rzecz systemów wsparcia dowodzenia
Konferencja "Automatyzacja Dowodzenia 2010", Rynia, 17-19 maja 2010

w: Automatyzacja dowodzenia w tworzeniu świadomości operacyjnej. Częśc 2: Technologie i techniki stosowane do automatyzowania dowodzenia w tworzeniu świadomości operacyjnej. Monografia zbiorowa pod redakcją dr. hab. inż. Ignacego Kaliszewskiego i mgr. inż. Andrzeja Kątckiego. Warszawa: Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, 2010.
ISBN 978-83-931525-0-6, s. 55-68 (SYGN. 31074)

9.

JANUSZ ROMANIK, PIOTR GAJEWSKI, JACEK JARMAKIEWICZ
Mechanizm prognozowania poziomu wykorzystania kanału dla wspomagania usług VoIP w seciach
ad-hoc wifi

KKRRiT 2010: Krajowa Konferencja Radiotelekomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Kraków, 16-18 czerwca 2010,  "Przegląd Telekomunikacyjny" 2010, nr 6. CD, s. 552-555

10.

SZYMON KĄCIK, MATEUSZ MICHALSKI, KRZYSZTOF ZUBEL
Metoda QoS płaszczyzny danych w specjalnych systemach łączności.
KSTiT 2010: Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki, Wrocław, 8-9 września 2010, "Przegląd Telekomunikacyjny" 2010, nr 8-9. CD, s. 1309-1317

11.

RAFAŁ BRYŚ, JACEK PSZCZÓŁKOWSKI, MIROSŁAW RUSZKOWSKI
Metody gwarantowania Qos płaszczyzny sterowania w systemach specjalnych
KSTiT 2010: Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki. Wrocław, 8-9 września 2010 r., "Przegląd Telekomunikacyjny" 2010, nr 8-9. CD, s. 992-1002

12.

MARCIN GRZONKOWSKI, JACEK JARMAKIEWICZ
Generacja danych kryptograficznych dla elektronicznego systemu zarządzania kluczami (ESZK) przykladowej hierarchicznej sieci teleinformatycznej
KSTiT 2010: Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki. Wrocław, 8-9 września 2010 r., "Przegląd Telekomunikacyjny" 2010, nr 8-9. CD, s. 1343-1352

13.

JANUSZ ROMANIK, PIOTR GAJEWSKI, JACEK JARMAKIEWICZ
Sieć ad hoc wi-fi z mechanizmem samoorganizacji i kolejkowaniem przydziału kanału radiowego dla VoIP dla zastosowań w służbach publicznych
KSTiT 2010: Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki. Wrocław, 8-9 września 2010 r., "Przegląd Telekomunikacyjny" 2010, nr 8-9. CD, s. 1380-1387

14.

PIOTR GAJEWSKI, MAREK SUCHAŃSKI
Dynamic Spectrum Management for Military Wireless Networks
EMC Europe, Wrocław, 13-17 września 2010, s. 7-12

15.

JANUSZ ROMANIK, PIOTR GAJEWSKI, JACEK JARMAKIEWICZ
Performance enhancement of WI-Fi ad-hoc network for VoIP support.
MCC 2010: Military Communications and Information Systems Conference, Wrocław, 27-28.09.2010;
w: Concepts and Implementations for Innovative Military Communications and Information Technologies. Pod redakcją Marka Amanowicza. Warszawa: Redakcja Wydawnictw Wojskowej Akademii Technicznej, 2010. ISBN 978-83-61486-70-1, s. 525-535. (MK-301)

16.

KRZYSZTOF KOSMOWSKI, JÓZEF PAWELEC
A Stochastic Model of Channel Correlation in MIMO Systems
MCC 2010: Military Communications and Information Systems Conference, Wrocław, 27-28.09.2010;
w: Concepts and Implementations for Innovative Military Communications and Information Technologies. Pod redakcją Marka Amanowicza. Warszawa: Redakcja Wydawnictw Wojskowej Akademii Technicznej, 2010. ISBN 978-83-61486-70-1, s. 689-696. (MK-301)

17.

JÓZEF PAWELEC, KRZYSZTOF KOSMOWSKI
Simple Models of Flat Fading and Cross-Correlation in Space Diversity and MOMO Systems
MCC 2010: Military Communications and Information Systems Conference, Wrocław, 27-28.09.2010;
w: Concepts and Implementations for Innovative Military Communications and Information Technologies. Pod redakcją Marka Amanowicza. Warszawa: Redakcja Wydawnictw Wojskowej Akademii Technicznej, 2010. ISBN 978-83-61486-70-1, s. 697-704(MK-301)

18.

PAWEŁ KANIEWSKI, MIŁOSZ ŚLIWKA
The mobility service in the ISDN system.
MCC 2010: Military Communications and Information Systems Conference, Wrocław, 27-28.09.2010;
w: Concepts and Implementations for Innovative Military Communications and Information Technologies. Pod redakcją Marka Amanowicza. Warszawa: Redakcja Wydawnictw Wojskowej Akademii Technicznej, 2010. ISBN 978-83-61486-70-1, s. 585-588. (MK-301)

19.

RAFAŁ PIOTROWSKI, DAMIAN DUDA, JOANNA ŚLIWA
Security and QOS Policy-Based Management for the Federation of Systems
MCC 2010: Military Communications and Information Systems Conference, Wrocław, 27-28.09.2010;
w: Concepts and Implementations for Innovative Military Communications and Information Technologies. Pod redakcją Marka Amanowicza. Warszawa: Redakcja Wydawnictw Wojskowej Akademii Technicznej, 2010. ISBN 978-83-61486-70-1, s. 109-120(MK-301)

20.

TOMASZ PODLASEK, JOANNA ŚLIWA, MAREK AMANOWICZ
Efficiency of compression techniques in SOAP
MCC 2010: Military Communications and Information Systems Conference, Wrocław, 27-28.09.2010;
w: Concepts and Implementations for Innovative Military Communications and Information Technologies. Pod redakcją Marka Amanowicza. Warszawa: Redakcja Wydawnictw Wojskowej Akademii Technicznej, 2010. ISBN 978-83-61486-70-1, s. 199-211 (MK-301)

21.

JOANNA ŚLIWA, KAMIL GLEBA, MAREK AMANOWICZ
Adaptation Framework foR web services poOvision in tactical environment
MCC 2010: Military Communications and Information Systems Conference, Wrocław, 27-28.09.2010;
w: Concepts and Implementations for Innovative Military Communications and Information Technologies. Pod redakcją Marka Amanowicza. Warszawa: Redakcja Wydawnictw Wojskowej Akademii Technicznej, 2010. ISBN 978-83-61486-70-1, s. 213-227(MK-301)

22.

PRZEMYSŁAW CABAN, JOANNA ŚLIWA
A concept of video service realization in disadvantaged SOA environment
MCC 2010: Military Communications and Information Systems Conference, Wrocław, 27-28.09.2010;
w: Concepts and Implementations for Innovative Military Communications and Information Technologies. Pod redakcją Marka Amanowicza. Warszawa: Redakcja Wydawnictw Wojskowej Akademii Technicznej, 2010. ISBN 978-83-61486-70-1, s. 229-240(MK-301)

23.

PRZEMYSŁAW BEREZIŃSKI, TOMASZ DALECKI, MAREK MAŁOWIDZKI, MICHAŁ MAZUR
Automatic Configuration of Windows Security with Security Templates
MCC 2010: Military Communications and Information Systems Conference, Wrocław, 27-28.09.2010;
w: Concepts and Implementations for Innovative Military Communications and Information Technologies. Pod redakcją Marka Amanowicza. Warszawa: Redakcja Wydawnictw Wojskowej Akademii Technicznej, 2010. ISBN 978-83-61486-70-1, s. 287-298 (MK-301)

24.

TOMASZ CZAJKA, MICHAŁ GAWROŃSKI, WOJCIECH OSZYWA
The analysis of influence of different factors on cryptographic data management system efficiency
MCC 2010: Military Communications and Information Systems Conference, Wrocław, 27-28.09.2010;
w: Concepts and Implementations for Innovative Military Communications and Information Technologies. Pod redakcją Marka Amanowicza. Warszawa: Redakcja Wydawnictw Wojskowej Akademii Technicznej, 2010. ISBN 978-83-61486-70-1, s. 299-309 (MK-301)

25.

WOJCIECH OSZYWA, RAFAŁ GLIWA
Designing authenticated encryption modes of operation
MCC 2010: Military Communications and Information Systems Conference, Wrocław, 27-28.09.2010;
w: Concepts and Implementations for Innovative Military Communications and Information Technologies. Pod redakcją Marka Amanowicza. Warszawa: Redakcja Wydawnictw Wojskowej Akademii Technicznej, 2010. ISBN 978-83-61486-70-1, s. 327-338 (MK-301)

26.

PIOTR MROCZKOWSKI, JANUSZ SZMIDT
The cube attack in the algebraic cryptanalysis of CTC2
MCC 2010: Military Communications and Information Systems Conference, Wrocław, 27-28.09.2010;
w: Concepts and Implementations for Innovative Military Communications and Information Technologies. Pod redakcją Marka Amanowicza. Warszawa: Redakcja Wydawnictw Wojskowej Akademii Technicznej, 2010. ISBN 978-83-61486-70-1, s.339-352 (MK-301)

27.

KRYSTIAN GRZESIAK, ARTUR PRZYBYSZ
Emission security of laser printers
MCC 2010: Military Communications and Information Systems Conference, Wrocław, 27-28.09.2010;
w: Concepts and Implementations for Innovative Military Communications and Information Technologies. Pod redakcją Marka Amanowicza. Warszawa: Redakcja Wydawnictw Wojskowej Akademii Technicznej, 2010. ISBN 978-83-61486-70-1, s. 353-363 (MK-301)

28.

BARTOSZ JASIUL, PER OLOFSSON, JOANNA ŚLIWA, MARTIN SJOBLOM, ROBERT GONIACZ, RAFAŁ PIOTROWSKI
A lesson learned from the information assurance and delivery in the project " Multinational interagency situational awareness - extended martime"
MCC 2010: Military Communications and Information Systems Conference, Wrocław, 27-28.09.2010;
w: Concepts and Implementations for Innovative Military Communications and Information Technologies. Pod redakcją Marka Amanowicza. Warszawa: Redakcja Wydawnictw Wojskowej Akademii Technicznej, 2010. ISBN 978-83-61486-70-1, s. 407-417 (MK-301)

29.

PIOTR ŁUBKOWSKI, DAMIAN DUDA
Implementation, validation and practical verification of SIP QoS-aware application for the federated tactical systems
MCC 2010: Military Communications and Information Systems Conference, Wrocław, 27-28.09.2010;
w: Concepts and Implementations for Innovative Military Communications and Information Technologies. Pod redakcją Marka Amanowicza. Warszawa: Redakcja Wydawnictw Wojskowej Akademii Technicznej, 2010. ISBN 978-83-61486-70-1, s. 487-501 (MK-301)

30.

DAMIAN DUDA, PIOTR PYDA, ANDRZEJ STAŃCZAK, MAREK AMANOWICZ
Verification of Admission Control implementation in federated testbedding environment
MCC 2010: Military Communications and Information Systems Conference, Wrocław, 27-28.09.2010;
w: Concepts and Implementations for Innovative Military Communications and Information Technologies. Pod redakcją Marka Amanowicza. Warszawa: Redakcja Wydawnictw Wojskowej Akademii Technicznej, 2010. ISBN 978-83-61486-70-1, s. 503-513 (MK-301)

31.

PIOTR GAJEWSKI, MAREK SUCHAŃSKI
Dynamic Spectrum Management for Military Wireless Networks
MCC 2010: Military Communications and Information Systems Conference, Wrocław, 27-28.09.2010;
w: Concepts and Implementations for Innovative Military Communications and Information Technologies. Pod redakcją Marka Amanowicza. Warszawa: Redakcja Wydawnictw Wojskowej Akademii Technicznej, 2010. ISBN 978-83-61486-70-1, s. 621-635 (MK-301)

32.

PAWEŁ KANIEWSKI, MIŁOSZ ŚLIWKA:
Propozycja nowej usługi w sieci ISDN - kierowanie połączeń do abonenta o zmiennej lokalizacji. "Przegląd Telekomunikacyjny-Wiadomości Telekomunikacyjne" 2010, nr 10, s. 1642-1643 (C-97)

33.

JÓZEF PAWELEC
A Simple Model of Alamouti System Performance in Close-to-Real Environment
Przegląd Telekomunikacyjny-Wiadomości Telekomunikacyjne 2010, nr 10, s. 1639-1641 (C-97)

34.

KRZYSZTOF ŁYSEK, EDMUND SMAKULSKI, EMIL KUBERA
Zintegrowany węzeł łączności dla operacji wojskowych i kryzysowych. prezentacja zamieszczona w: Ewolucje wojskowych systemów teleinformatycznych oraz Lessons Learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych: materiały z konferencji naukowej, 16-17 marca 2010.
Sieradz: Prof.-Art., 2010. ISBN 978-83-89954-53-4, s. 33-40. (MK-302)

 
35.

JAROSŁAW MILEWSKI
Wybrane aspekty bezpieczeństwa łączności w sieciach radiowych pola walki.  prezentacja zamieszczona w: Ewolucje wojskowych systemów teleinformatycznych oraz Lessons Learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych: materiały z konferencji naukowej, 16-17 marca 2010.
Sieradz: Prof.-Art., 2010. ISBN 978-83-89954-53-4, s. 107-113 (MK-302)

 
36.

KRZYSZTOF ZUBEL
Zintegrowany węzeł łączności (ZWŁ) dla operacji wojskowych i kryzysowych TURKUS.
Prezentacja na III Konferencji Dni Przemysłu, Warszawa 16-17 listopada 2010 (materiały konferencyjne na CD). (MK-302)

37.

JAN LATEK, PAWEŁ KANIEWSKI, TOMASZ ZYCH
Zautomatyzowany system rozpoznawczo-zakłócający  - architektura i przeznaczenie (prezentacja)
Prezentacja na III Konferencji Dni Przemysłu, Warszawa 16-17 listopada 2010 (materiały konferencyjne na CD). (MK-305)

38.

JANUSZ ROMANIK
Zastosowanie podsystemu dostępu bezprzewodowego w wojskowych systemach łączności (prezentacja)
Prezentacja na III Konferencji Dni Przemysłu, Warszawa 16-17 listopada 2010 (materiały konferencyjne na CD). (MK-305)

39.

BOGUSŁAW GROCHOWINA, PAWEŁ KANIEWSKI, JAROSŁAW MILEWSKI, ARKADIUSZ SALA
Podsystem zakłóceń zautomatyzowanego systemu walki elektronicznej - doświadczenia i zalecenia.
w: KNTWE'10: Systemy rozpoznania i walki elektronicznej: VIII Konferencja Naukowo Techniczna. Pisz, 23-25.11.2010. Warszawa: WAT, 2010, CD. (MK-306)

40.

ROMAN JAŻDŻEWSKI, PAWEŁ KANIEWSKI, ROBERT MATYSZKIEL
Integracja nowoczesnych namierników radiowych w zautomatyzowanych systemach rozpoznania i walki elektronicznej.
w: KNTWE'10: Systemy rozpoznania i walki elektronicznej: VIII Konferencja Naukowo Techniczna. Pisz, 23-25.11.2010. Warszawa: WAT, 2010, CD. (MK-306)

41.

PAWEŁ KANIEWSKI, JAN LATEK, TOMASZ SZYMCZYK, TOMASZ ZYCH
Współpraca zautomatyzowanego systemu rozpoznawczo-zakócającego KAKTUS.
w: KNTWE'10: Systemy rozpoznania i walki elektronicznej: VIII Konferencja Naukowo Techniczna. Pisz, 23-25.11.2010. Warszawa: WAT, 2010, CD. (MK-306)

42.

PAWEŁ KANIEWSKI, JANUSZ ROMANIK, KAMIL WILGUCKI, BOGUSŁAW GROCHOWINA, PAWEŁ SKARŻYŃSKI
Łączność bezprzewodowa w module taktycznym systemu KAKTUS.
w: KNTWE'10: Systemy rozpoznania i walki elektronicznej: VIII Konferencja Naukowo Techniczna. Pisz, 23-25.11.2010. Warszawa: WAT, 2010, CD. (MK-306)

43.

Zaawansowane metody i techniki tworzenia świadomości sytuacyjnej w działaniach sieciocentrycznych. Praca zbiorowa pod redakcją Marka Amanowicza.
Warszawa : Wydawnictwo PTM, 2010. - 666s. ; 24 cm; ISBN 978-83-61949-16-9; SYGN. 31054, 31055

Rozdział I: Operacyjne aspekty działań sieciocentrycznych. Stanisław KOWALKOWSKI, Jan POSOBIEC, Andrzej WISZ, Jarosław WOŁEJSZO, Andrzej ŻARKOWSKI (Akademia Obrony Narodowej).
Rozdział II: Udostępnianie informacji w środowisku SOA. Joanna ŚLIWA (Wojskowy Instytut  Łączności), Waldemar SZULIK (Asseco Polska), Stanisław TRYTEK (Przemysłowy Instytut Telekomunikacji).
Rozdział III: Bezpieczeństwo teleinformatyczne w federacyjnym środowisku systemowym. Bartosz JASIUL, Rafał PIOTROWSKI, Grzegorz KANTYKA, Joanna GŁOWACKA (Wojskowy Instytut Łączności).
Rozdział IV: Metody i techniki tworzenia obrazu sytuacyjnego. Ryszard SZPAKOWICZ,  Tadeusz BOGUSZ, Andrzej WALCZAK, Jarosław CHROBAK, Grzegorz CZERWIŃSKI,  Robert LEŚNIK, Ewa KĄTCKA, Grzegorz ŁUC, Marcin STARNACKI (Przemysłowy Instytut Telekomunikacji S.A.).
Rozdział V: Wspomaganie procesu dowodzenia w działaniach sieciocentrycznych oparte na zasobach wiedzy. Ryszard ANTKIEWICZ, Mariusz CHMIELEWSKI, Rafał KASPRZYK, Jarosław KOSZELA, Janusz KRĘCIKIJ, Wojciech KULAS, Andrzej NAJGEBAUER, Dariusz PIERZCHAŁA, Jarosław RULKA, Zbigniew TARAPATA, Tomasz TARNAWSKI, Roman WANTOCH-REKOWSKI (Wojskowa Akademia Techniczna).
Rozdział VI: Metody i techniki fuzji informacji pozyskiwanych z sieci sensorów. Ksawery KRENC (OBR Centrum Techniki Morskiej).
Rozdział VII: Infrastruktura telekomnuikacyjna. Artur BAJDA, Jarosła KRYGIER, Piotr ŁUBKOWSKI,  Dariusz LASKOWSKI, Jarosław MICHALAK, Mirosław POPIS, Bogdan ULJASZ, Marian WRAŻEŃ, Cezary ZIÓŁKOWSKI, Krzysztof MAŚLANKA, Urszula KORZYŃSKA (Wojskowa Akademia Techniczna), Piotr PYDA, Andrzej STAŃCZAK, Damian DUDA (Wojskowy Instytut Łączności).
Rozdział VIII:

Środowiska badawcze. Damian DUDA, Piotr PYDA, Andrzej STAŃCZAK   (Wojskowy Instytut Łączności).

44.

JOANNA ŚLIWA, BARTOSZ JASIUL, ROBERT GONIACZ, RAFAŁ PIOTROWSKI, MAREK AMANOWICZ
Web Services Security in SOA-based Systems.
W: Proceedings IEEE International Conference MCSS 2010: Multimedia Communications, Services and Security, Krakow, 6-7 May 2010. Kraków: AGH, 2010. ISBN 978-83-88309-92-2 s. 104-109.

 
45.

F. ANNUNZIATA, B. ARDIC, J. ŚLIWA i in.
IST-090 Service Oriented Architecture (SOA) Challenges for Real Time and Disadvantaged Grid.
15th ICCRTS: International Command and Control Research and Technology Symposium: The Evolution of C2. Santa Monica, California, June 22-24, 2010. Artykuł dostępny w Internecie: http://www.dodccrp.org/events/15th_iccrts_2010/papers/092.pdf

46.

BARTOSZ JASIUL, JOANNA ŚLIWA, RAFAŁ PIOTROWSKI, ROBERT GONIACZ, MAREK AMANOWICZ
Authentication and Authorization of Users and Services in Federated SOA Environments -  Challenges and Opportunities.
RTO-MP-IST-091: PRE RELASE: Information Assurance and Cyber Defence, April 2010. ISBN 978-92-837-0115-6.

 
47.

[PBZ/BUR/1-1] System IP QoS - sieć laboratoryjna i narzędzia pomiarowe; P. Wiśniewski, W. Góralski, H. Gut, W. Latoszek, J. Śliwiński, A. Bęben, W. Burakowski, T. DALECKI, P. Arabas, P. Dymarski.
Sesja plakatowa na konferencji "Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji - aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe", Warszawa, 23-24.11.2010

48.

[[PBZ/BUR/1-4] Metodologia testowania Systemu IP QoS; H. Tarasiuk, W. Burakowski, P. Dymarski, W. Latoszek, J. Mongay Batalla, P.PYDA.
Sesja plakatowa na konferencji "Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji - aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe", Warszawa, 23-24.11.2010

49.

Wymiarowanie i ruting w Systemie IP QoS; W. Góralski, P. PYDA, T. DALECKI, J. Mongay Batalla, J. Śliwiński, W. Latoszek. Prezentacja na konferencji "Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji - aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe", Warszawa, 23-24.11.2010

 

 
© 2006 Wojskowy Instytut Łączności