O INSTYTUCIE
OFERTA
AKTUALNOŚCI
SEMINARIA
PUBLIKACJE
Publikacje pracowników
Monografie
OTWARTA NAUKA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
OFERTY PRACY
KONFERENCJE
KONTAKT
DANE JEDNOSTKI
WOJSKOWE KOŁO PTTK NR 3
  

Publikacje pracowników naukowo-badawczych WIŁ:

Rok: 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Monografie
MAREK LEŚNIEWICZ
Sprzętowa generacja losowych ciągów binarnych. Monografia
Warszawa : WAT, 2009. - 392s.+płyta DVD ; 23 cm; ISBN 978-83-61486-31-2; SYGN. 30939, 30942-30946
KRYSTIAN GRZESIAK , IRENEUSZ KUBIAK , SŁAWOMIR MUSIAŁ , ARTUR PRZYBYSZ
[REDAKCJA NAUKOWA IRENEUSZ KUBIAK]

Elektromagnetyczne bezpieczeństwo informacji. Monografia
Warszawa : WAT, 2009. - 143[2]s. ; 24 cm; ISBN 978-83-61486-32-9; SYGN. 30934, 30935, 30936, 30937, 30938, 30947


SŁAWOMIR MUSIAŁ, IRENEUSZ KUBIAK
Badania kompatybilności elektromagnetycznej w świetle obowiązujących dokumentów normalizacyjnych.
"Biuletyn WAT" 2009, nr 4, s. 101-114 [C-151]
[pokaż/ukryj streszczenie]

IRENEUSZ KUBIAK, SŁAWOMIR MUSIAŁ
Terroryzm elektromagnetyczny - nowe zagrożenie współczesnego świata.
"Zeszyty Naukowe AON" 2009, nr 4
[pokaż/ukryj streszczenie]

RAFAŁ PIOTROWSKI, MAREK AMANOWICZ, JOANNA ŚLIWA, BARTOSZ JASIUL
Ocena zdolności sieciocentrycznych z wykorzystaniem narzędzia NCAT. Systemy i sieci w automatyzacji dowodzenia.
Monografia zbiorowa pod red. Józefa Michniaka, Warszawa 2009, s. 114 -127(MK-286)
[pokaż/ukryj streszczenie]

JANUSZ ROMANIK, KRZYSZTOF KOSMOWSKI, BOGUSŁAW GROCHOWINA, EDWARD GOLAN
Adaptacja rozwiązań COTS 802.11 na potrzeby zautomatyzowanych systemów dowodzenia. Systemy i sieci w automatyzacji dowodzenia.
Monografia zbiorowa pod red. Józefa Michniaka, Warszawa 2009, s. 190-202 (MK-286)
[pokaż/ukryj streszczenie]

MAREK RÓŻYCKI, RAFAŁ BRYŚ, JACEK PSZCZÓŁKOWSKI
Potencjalne możliwości wykorzystania usług multicastowych w realizacji procesu dowodzenia w działaniach w terenie zurbanizowanym. Systemy i sieci w automatyzacji dowodzenia.
Monografia zbiorowa pod red. Józefa Michniaka, Warszawa 2009, s. 203-221 (MK-286)
[pokaż/ukryj streszczenie]

PAWEŁ KANIEWSKI, LESZEK LATOS, ROBERT MATYSZKIEL, JANUSZ ROMANIK, ROBERT URBAN
Współpraca zautomatyzowanego systemu rozpoznawczo-zakłócającego KAKTUS z systemami dowodzenia SZAFRAN. Systemy i sieci w automatyzacji dowodzenia.
Monografia zbiorowa pod red. Józefa Michniaka, Warszawa 2009, s. 241-248 (MK-286)
[pokaż/ukryj streszczenie]

MAREK RÓŻYCKI, EMIL KUBERA, KRZYSZTOF ZUBEL
Podsystem łączności w systemie WRE KAKTUS. Systemy i sieci w automatyzacji dowodzenia.
Monografia zbiorowa pod red. Józefa Michniaka, Warszawa 2009, s. 249-269(MK-286)
[pokaż/ukryj streszczenie]

PAWEŁ KANIEWSKI, LESZEK LATOS, ROBERT MATYSZKIEL
Bezpieczeństwo informacji w sieciach radiowych pola walki. Systemy i sieci w automatyzacji dowodzenia.
Monografia zbiorowa pod red. Józefa Michniaka, Warszawa 2009, s. 355-368 (MK-286)
[pokaż/ukryj streszczenie]

JAROSŁAW MILEWSKI, TOMASZ SZYMCZYK, TOMASZ ZYCH
Koncepcja realizacji pakietowej transmisji danych z wykorzystaniem radiowych środków krótkofalowych. Systemy i sieci w automatyzacji dowodzenia.
Monografia zbiorowa pod red. Józefa Michniaka, Warszawa 2009, s. 369-374(MK-286)
[pokaż/ukryj streszczenie]

KRZYSZTOF KOSMOWSKI, JAROSŁAW MILEWSKI
Możliwości zaspokojenia potrzeb informacyjnych z wykorzystaniem nowych technik bezprzewodowych w trakcie operacji prowadzonych w terenie zurbanizowanym. Systemy i sieci w automatyzacji dowodzenia.
Monografia zbiorowa pod red. Józefa Michniaka, Warszawa 2009, s. 375-385(MK-286)
[pokaż/ukryj streszczenie]

PAWEŁ KANIEWSKI, LESZEK LATOS, ROBERT MATYSZKIEL
Planowanie częstotliwości w sieciach radiowych z kryptograficzną ochroną informacji. Systemy i sieci w automatyzacji dowodzenia.
Monografia zbiorowa pod red. Józefa Michniaka, Warszawa 2009, s. 431-436(MK-286)
[pokaż/ukryj streszczenie]

MAREK AMANOWICZ
Wykorzystanie technik bezprzewodowych w systemach dowodzenia i kierowania.
Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne, 2009, s. 211-215 (C-97)
[pokaż/ukryj streszczenie]

IRENEUSZ KUBIAK, SŁAWOMIR MUSIAŁ
Badania kompatybilności elektromagnetycznej w świetle obowiązujących dokumentów normalizacyjnych
URSI 2009: XII Krajowe Sympozjum Nauk Radiowych: Materiały konferencyjne. 12th National Symposium of Radio: Conference Proceedings, Warszawa 2009, s. 53-54 (MK-287)
[pokaż/ukryj streszczenie]

ROBERT WICIK, MICHAŁ GAWROŃSKI, MAREK LEŚNIEWICZ, MARIUSZ BOROWSKI
Radiowy moduł kryptograficzny
URSI 2009: XII Krajowe Sympozjum Nauk Radiowych: Materiały konferencyjne. 12th National Symposium of Radio: Conference Proceedings, Warszawa 2009, s. 64-65 (MK-287)
[pokaż/ukryj streszczenie]

IWONA STANISŁAWSKA, JERZY ŁOPATKA , BRONISŁAW RABIEJ, PIOTR STRUZIK, MAREK SUCHAŃSKI
The Operational Meteorology and Ionosphere Aid Mitigation of Satcom Power Margin
URSI 2009: XII Krajowe Sympozjum Nauk Radiowych: Materiały konferencyjne. 12th National Symposium of Radio: Conference Proceedings, Warszawa 2009, s. 80-81 (MK-287)
[pokaż/ukryj streszczenie]

WOJCIECH BURAKOWSKI, JAROSŁAW ŚLIWIŃSKI, HALINA TARASIUK, ANDRZEJ BĘBEN, PIOTR KRAWIEC, SŁAWOMIR KULA, PRZEMYSŁAW DYMARSKI, PIOTR PYDA, TOMASZ DALECKI
Specyfikacja systemu IP QoS opartego na architekturze DiFFServ
KSTiT 2009: Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki. 16-18 września 2009 r.
Warszawa w: Przegląd Telekomunikacyjny, zeszyt 8-9/2009, s. 962-972 [materiały konferencyjne na CD] (MK-290)
[pokaż/ukryj streszczenie]

PIOTR PYDA, TOMASZ DALECKI
Realizacja routingu w sieci IP QoS
KSTiT 2009: Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki. 16-18 września 2009 r. Warszawa w: Przegląd Telekomunikacyjny, zeszyt 8-9/2009, s. 1922-1923 [materiały konferencyjne na CD] (MK-290)
[pokaż/ukryj streszczenie]

MARIUSZ BOROWSKI, ROBERT WICIK
Survey of Some Cryptographic Aspects of the TRC 9000 Series Radios, The Polish Information Security Module Called RCM and the JTRS Radios
MCC 2009: Military Communications and Information Systems, s. 55-63 (MK-291)
[pokaż/ukryj streszczenie]

RAFAŁ BRYŚ, MIROSŁAW RUSZKOWSKI, KRZYSZTOF ZUBEL
Problems of Mobility Management in Wireless Networks in Urban Operations
MCC 2009: Military Communications and Information Systems, s. 64-71 (MK-291)
[pokaż/ukryj streszczenie]

DAMIAN DUDA, PIOTR ŁUBKOWSKI, MAREK AMANOWICZ
SIP Enhancement for the Federation of Tactical Systems
MCC 2009: Military Communications and Information Systems, s.159-165 (MK-291)
[pokaż/ukryj streszczenie]

DAMIAN DUDA, PIOTR PYDA, ANDRZEJ STAŃCZAK
Admission Control for Telecommunications Infrastructure in Federation of Systems
MCC 2009: Military Communications and Information Systems, s. 153-165 (MK-291)
[pokaż/ukryj streszczenie]

PIOTR GAJEWSKI, JACEK JARMAKIEWICZ, PIOTR ŁUBKOWSKI, JAROSŁAW KRYGIER, MARTIN LIES, PETER SEVENICH
Resource Management Procedures in Mobile Military Networks
MCC 2009: Military Communications and Information Systems, s. 175-182 (MK-291)
[pokaż/ukryj streszczenie]

T. GINZLER, J. DOLOWSKI, M. AMANOWICZ
Evaluating a Peer-to-Peer System in a Simulated Tactical Environment
MCC 2009: Military Communications and Information Systems, s. 183-189 (MK-291)
[pokaż/ukryj streszczenie]

RAFAŁ GLIWA
An Overview of Authenticated Encryption Schemes
MCC 2009: Military Communications and Information Systems, s. 190-198 (MK-291)
[pokaż/ukryj streszczenie]

BARTOSZ JASIUL, ROBERT GONIACZ, RAFAŁ PIOTROWSKI
Authentication and Authorization for Multi-Level Information Exchange in Federation of Systems
MCC 2009: Military Communications and Information Systems, s. 264-271 (MK-291)
[pokaż/ukryj streszczenie]

KRZYSZTOF KOSMOWSKI
The Efficiency of MIMO Space-Time Coding Scheme in a Non-AWGN Environment
MCC 2009: Military Communications and Information Systems, s. 301-306(MK-291)
[pokaż/ukryj streszczenie]

EMIL KUBERA, JAROSŁAW MILEWSKI, MAREK RÓŻYCKI
QoS support in the special wireless networks
MCC 2009: Military Communications and Information Systems, s. 340-347 (MK-291)
[pokaż/ukryj streszczenie]

PIOTR MROCZKOWSKI, JANUSZ SZMIDT
The Cube Attack on Stream and Blosk Ciphers
MCC 2009: Military Communications and Information Systems, s. 369--374 (MK-291)
[pokaż/ukryj streszczenie]

JANUSZ ROMANIK, PIOTR GAJEWSKI, JACEK JARMAKIEWICZ
MAC Protocol Extension for VoIP Support in Wi-Fi ad-hoc Network in Urban Environment
MCC 2009: Military Communications and Information Systems, s. 426-433 (MK-291)
[pokaż/ukryj streszczenie]

MAREK RÓŻYCKI, RAFAŁ BRYŚ, JACEK PSZCZÓŁKOWSKI
Multicast Services in Mobile Wireless Network in Urban Operations - Simulation Tests
MCC 2009: Military Communications and Information Systems, s. 434- 447 (MK-291)
[pokaż/ukryj streszczenie]

JOANNA ŚLIWA, DAMIAN DUDA
Adaptive web services supported by Qos IP network
MCC 2009: Military Communications and Information Systems, s. 448-456 (MK-291)
[pokaż/ukryj streszczenie]

ROBERT WICIK, MAREK LEŚNIEWICZ, MARIUSZ BOROWSKI, JANUSZ ZABŁOCKI
Information Security Module for Military Radio Communications
MCC 2009: Military Communications and Information Systems, s. 493-499 (MK-291)
[pokaż/ukryj streszczenie]

ROBERT WICIK, MICHAŁ GAWROŃSKI, MAREK LEŚNIEWICZ, MARIUSZ BOROWSKI
Radiowy moduł kryptograficzny
Przegląd Telekomunikacyjny nr 7/2009, s. 254-257 (C-97)

PIOTR MROCZKOWSKI
Generating pseudorandom S-boxes - a method of improving the security of cryptosystems based on block ciphers
Journal of Telecommunications and Information Technology, nr 2/2009, s.74-79

PIOTR MROCZKOWSKI, JANUSZ SZMIDT
Application of the cube attack to stream and block ciphers
WEWORC 2009: Western European Workshop on Research in Cryptology 2009

JANUSZ SZMIDT, PIOTR MROCZKOWSKI
Application of the cube attack to stream and block ciphers
CECC 2009: Central European Conference on Cryptography 2009

STEFAN JACKOWSKI, ROBERT URBAN
Wpływ adaptacyjnego doboru wielkości przeplotu i parametrów kodu na jakość transmisji w kanale UKF
"Biuletyn WAT" 2009, Nr 2, s. 201-215 (C-151)

IRENEUSZ KUBIAK, SŁAWOMIR MUSIAŁ
Ochrona informacji przed elektromagnetycznym przenikaniem w aspekcie spełnienia wymagań kompatybilności elektromagnetycznej
Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej 'Elektryka", Nr 120/2009

SŁAWOMIR MUSIAŁ, IRENEUSZ KUBIAK
Wymagania i metody badań EMC w odniesieniu do urządzeń przeznaczonych do stosowania w siłach zbrojnych
Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej 'Elektryka", Nr 120/2009

JÓZEF PAWELEC
Radar nowej generacji dla poprawy widoczności i wczesnego ostrzegania w samochodach
Magazyn "Autostrady", maj 2009

JÓZEF PAWELEC
Systemy MIMO dla komunikacji i poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym
Konferencja Międzynarodowa TRANSCOMP, Zakopane, 15.12.2009

 
© 2006 Wojskowy Instytut Łączności