O INSTYTUCIE
OFERTA
AKTUALNOŚCI
SEMINARIA
PUBLIKACJE
Publikacje pracowników
Monografie
OTWARTA NAUKA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
OFERTY PRACY
KONFERENCJE
KONTAKT
DANE JEDNOSTKI
WOJSKOWE KOŁO PTTK NR 3
  

Publikacje pracowników naukowo-badawczych WIŁ:

Rok: 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018


MAREK BYKOWSKI
Odporność łańcucha Viterbiego i turbokodów na szumy/zakłócenia nie-AWGN w systemach DSSS: rozprawa doktorska 2006, s. 1-151
promotor - prof. dr hab. inż. Józef Jacek Pawelwec
jednostka prowadząca przewód: Politechnika Wrocławska

TOMASZ RACHWALIK
Układ reprogramowalny w zastosowaniu do specjalnych systemów kryptograficznych; rozprawa doktorska 2006
promotor - prof. dr hab.inż. Wojciech Oszywa
jednostka prowadząca przewód - WAT

EMIL KUBERA, JOANNA ŚLIWA, KRZYSZTOF ZUBEL
Simulation of Routing Protocol with COS/QOS Enhancements in Heterogeneous Communication Network
IST-17-PBM: NATO IST Spring Panel Meating: Dynamic Communications Management, 9-10.10.2006

MAREK MAŁOWIDZKI, KRZYSZTOF MALINOWSKI
Modeling Traffic Sources with the Fourier Transform
EMSS 2006: 2nd European Modeling & Simulation Symposium: Barcelona, 3-7.10.2006

MAREK MAŁOWIDZKI, MIŁOSZ ŚLIWKA, TOMASZ DALECKI
Implementing User Mobility in a Tactical Network
IST-17-PBM: NATO IST Spring Panel Meating: Dynamic Communications Management, 9-10.10.2006

IRENEUSZ KUBIAK, ARTUR PRZYBYSZ
Bezinwazyjne pozyskiwanie informacji
Magazyn zarządzających bezpieczeństwem, Nr 1/2006, ISSN 1734-946X: http://www.cso.cxo.pl/archiwum/

IRENEUSZ KUBIAK, ARTUR PRZYBYSZ
Możliwość zabezpieczania się przed bezinwazyjnym pozyskiwaniem informacji CSO
Magazyn zarządzających bezpieczeństwem, Nr 2/2006, ISSN 1734-946X: http://www.cso.cxo.pl/archiwum/

MAREK AMANOWICZ
Walka sieciocentryczna stymulatorem rozwoju zaawansowanych technik informacyjnych
Przegląd Telekomunikacyjny-Wiadomości Telekomunikacyjne, 2006, nr 12/2006, s. 353-357

RAFAŁ BRYŚ, JACEK PSZCZÓŁKOWSKI, MAREK RÓŻYCKI, KRZYSZTOF ZUBEL
Praktyczne aspekty wykorzystania infrastruktury teleinformatycznej oraz potencjału usługowego szerokopasmowego systemu łączności Wojsk Lądowych
Przegląd Telekomunikacyjny-Wiadomości Telekomunikacyjne, 2006, nr 12/2006, s. 358-362

KRZYSZTOF KOSMOWSKI, JANUSZ ROMANIK, BOGUSŁAW GROCHOWINA
Zastosowanie sieci bezprzewodowych w wojskowych systemach łączności
Przegląd Telekomunikacyjny-Wiadomości Telekomunikacyjne, 2006, nr 12/2006, s. 63-364

IRENEUSZ KUBIAK, ARTUR PRZYBYSZ
Ochrona elektromagnetyczna systemów i sieci teleinformatycznych
Przegląd Telekomunikacyjny-Wiadomości Telekomunikacyjne, 2006, nr 12/2006, s. 371-374

MAREK LEŚNIEWICZ
Kryptograficzna ochrona informacji
Przegląd Telekomunikacyjny-Wiadomości Telekomunikacyjne, 2006, nr 12/2006, s. 381-387

JÓZEF PAWELEC
Niektóre nowe techniki przetwarzania i aplikacji sygnałów radiowych
Przegląd Telekomunikacyjny-Wiadomości Telekomunikacyjne, 2006, nr 12/2006, s. 375-380

KRZYSZTOF ZUBEL
Walidacja symulacyjna koncepcji QoS rutingu
Przegląd Telekomunikacyjny-Wiadomości Telekomunikacyjne, 2006, nr 12/2006, s. 365-370

DAMIAN DUDA, WIESŁAW ŁOBEJKO, PIOTR PYDA
Multi Level Precedence and Preemption Service for VoIP Transfer in a Tactical Network,
Proc. IADAT 2006: International Conference on Telecommunications and Computer Networks, Portsmouth, United Kingdom, September 26-29, 2006

DAMIAN DUDA, WIESŁAW ŁOBEJKO, PIOTR PYDA
Precedence and Preemption Service for Tactical PABX- Simulation Study,
MMS'06: Military Modeling and Simulation Symposium, Huntsville, US, April 2-6, 2006

RAFAŁ BRYŚ, JACEK PSZCZÓŁKOWSKI, RAFAŁ RÓŻYCKI, KRZYSZTOF ZUBEL
Praktyczne aspekty wykorzystania infrastruktury teleinformatycznej oraz potencjału usługowego szerokopasmowego systemu łączności Wojsk Lądowych w sytuacjach kryzysowych (Zagrożenia bezpieczeństwa państwa)
Biuletyn Wojskowego Instytutu Łączności, 2006, s. 77-83 C-314

MAREK BYKOWSKI
Performance of turbo codes with SOVA algorithm in DSSS over channels with non-white additive Gaussian noise
Biuletyn Wojskowego Instytutu Łączności, 2006, s. 45-49 C-314

DAMIAN DUDA, WIESŁAW ŁOBEJKO, PIOTR PYDA
Effectiveness of improved algorithms for priority service in PABX
Biuletyn Wojskowego Instytutu Łączności, 2006, s. 35-40 C-314

PIOTR GAJEWSKI, BOGUSŁAW GROCHOWINA, JANUSZ ROMANIK, KRZYSZTOF KOSMOWSKI, TOMASZ SZYMCZYK
IEEE 802.11 standards VS military WLAN
Biuletyn Wojskowego Instytutu Łączności, 2006, s. 51-57 C-314

BARTOSZ JASIUL
Need to know vs need to share. Conceivable achievements in multinational interoperability
Biuletyn Wojskowego Instytutu Łączności, 2006, s. 91-93 C-314

PAWEŁ KANIEWSKI, ROBERT MATYSZKIEL, TOMASZ ZYCH
Selected aspects of HF radio access realization
Biuletyn Wojskowego Instytutu Łączności, 2006, s. 85-89 C-314

EMIL KUBERA, JOANNA ŚLIWA, KRZYSZTOF ZUBEL, ADRIAN MROCZKO
Validation of QoS Routing in Heterogeneous Communication Network
Biuletyn Wojskowego Instytutu Łączności, 2006, s. 15-23 C-314

EMIL KUBERA, JOANNA ŚLIWA, KRZYSZTOF ZUBEL
Directory servers in support for routing in mobile heterogeneous communication network
Biuletyn Wojskowego Instytutu Łączności, 2006, s. 25-33 C-314

IRENEUSZ KUBIAK, SŁAWOMIR MUSIAŁ
Promienie z PC
Biuletyn Wojskowego Instytutu Łączności, 2006 s. 59-62 C-314

MARTIN LIES, PETER SEVENICH, JAROSŁAW KRYGIER, JACEK JARMAKIEWICZ, JAROSŁAW MILEWSKI
QoS Support in IPv6 Heterogeneous Military Networks
Biuletyn Wojskowego Instytutu Łączności, 2006, s. 7-14 C-314

SŁAWOMIR MUSIAŁ
Methods of verification of the test area for EMC measurement
Biuletyn Wojskowego Instytutu Łączności, 2006, s. 63-67 C-314

JÓZEF PAWELEC, RAFAŁ PIOTROWSKI, KRYSTIAN GRZESIAK
Optimum spectral detection of known signal in AWGN and NON-AWGN environment
Biuletyn Wojskowego Instytutu Łączności, 2006, s. 41-44 C-314

ROBERT URBAN
Modelowanie błędów paczkowych za pomocą dyskretnych kanałów Markowa
Biuletyn Wojskowego Instytutu Łączności, 2006, s. 69-75 C-314

DAMIAN DUDA, WOJCIECH BURAKOWSKI
Simple admission control procedure for QoS packet switched military networks
Journal of Telecommunications and Information Technology, Nr 3/2006, s.38-42.

DAMIAN DUDA, PIOTR PYDA, WIESŁAW ŁOBEJKO
Integration of MLPP for Voice and Data Services in Tactical IP Networks
MCC 2006: 1th Military Command Information System Conference, Gdynia, September 18-19, 2006, Ref. 1.4, s. 1-6

BARTOSZ JASIUL
A New Security Functions for Information Domain in Network Enabled Capability Environment
MCC 2006: 1th Military Command Information System Conference, Gdynia, September 18-19, 2006, Ref. 12.3, s. 1-3

JAROSŁAW KRYGIER, PETER SEVENICH, MAREK AMANOWICZ, MARKUS ANTWEILER, MARTIN LIES
Deploying IPv6 in Secure Tactical Networks
MCC 2006: 1th Military Command Information System Conference, Gdynia, September 18-19,2006, Ref. 3.1, s.1-6

PIOTR ŁUBKOWSKI, JACEK JARMAKIEWICZ, JAROSŁAW MILEWSKI
The QOS Provision in IPV6 Radio Military Networks
MCC 2006: 1th Military Command Information System Conference, Gdynia, September 18-19, 2006, Ref. 5.2, s. 1-7

MAREK MAŁOWIDZKI, KAMIL LIPONOGA, PIOTR SOBOŃSKI, ROBERT GONIACZ, JOANNA ŚLIWA, RAFAŁ PIOTROWSKI, MAREK AMANOWICZ
Secure Information Sharing in a Tactical Network
MCC 2006: 1th Military Command Information System Conference, Gdynia, September 18-19, 2006, Ref. 2.3, s. 1-5

PRZEMYSŁAW RODWALD
Cryptoanalysis of Petra's Family Hash Functions
MCC 2006: 1th Military Command Information System Conference, Gdynia, September 18-19, 2006, Ref. 12.4, s. 1-5

JANUSZ ROMANIK, BOGUSŁAW GROCHOWINA, TOMASZ SZYMCZYK, KRZYSZTOF KOSMOWSKI
Adaptation of MAC Protocol Parameters for Tactical WLAN
MCC 2006: 1th Military Command Information System Conference, Gdynia, September 18-19, 2006, Ref. 3.3, s. 1-6

JOANNA ŚLIWA, MAREK AMANOWICZ, RAFAŁ PIOTROWSKI, MAREK MAŁOWIDZKI
Challenges of Service Oriented Architecture Implementation in Network Enabled Capability Environment
MCC 2006: 1th Military Command Information System Conference, Gdynia, September 18-19, 2006 Ref. 10.2, s. 1-6

JOANNA ŚLIWA, RAFAŁ PIOTROWSKI, MAREK AMANOWICZ
Application of Krokus System in Network Centric Environment
MCC 2006: 1th Military Command Information System Conference, Gdynia, September 18-19, 2006 Ref. 10.1, s. 1-7

PRZEMYSŁAW RODWALD, PIOTR MROCZKOWSKI
How to create "good" s-boxes ?
1st International Conference for Young Researches in Computer Science, Control, Electrical Engineering and Telecommunications: Abstracts, Zielona Góra, 18-20.09.2006, s. 98-99.

PRZEMYSŁAW RODWALD
(Nie)bezpieczeństwo funkcji skrótu
CryptoCon 2006: Warszawa, 30-31 sierpnia 2006 r, s. 149-172

PRZEMYSŁAW RODWALD
Kryptoanaliza funkcji skrótu z rodziny Petra
IV Warsztaty Kryptografii i Ochrony Informacji KUL, Lublin 2006:
http://kni.kul.lublin.pl/wkioi/2006/index.php 2006 1-7

BARTOSZ JASIUL
Zagrożenia i mechanizmy bezpieczeństwa w systemach sieciocentrycznych
KSTiT 2006: Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki. Materiały konferencyjne, Bydgoszcz 2006, s.1-6

EMIL KUBERA, ADRIAN MROCZKO, JOANNA ŚLIWA, KRZYSZTOF ZUBEL
Walidacja QoS routingu w heterogenicznej sieci łączności
KSTiT 2006: Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki. Materiały konferencyjne, Bydgoszcz 2006, s. 1-11

PRZEMYSŁAW RODWALD
Kryptoanaliza funkcji skrótu
KSTiT 2006: Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki. Materiały konferencyjne, Bydgoszcz 2006, s. 1-9

MAREK LEŚNIEWICZ, PIOTR KOMOROWSKI
Sprzętowy generator binarnych ciągów losowych o wyjściowej przepływności 1 MB/s EMIGMA 2006
X Krajowa Konferencja Zastosowań Kryptografii: Materiały konferencyjne, Warszawa, ENIGMA Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o., 2006, s. K-149 - K-175

ROBERT URBAN
Wpływ przeplotu na rozkład błędów generowanych w kanale z zanikami
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji: KKRRiT 2006: Materiały konferencyjne, Poznań, Politechnika Poznańska, 2006, s. 453-456


DUDA DAMIAN, ŁOBEJKO WIESŁAW, PYDA PIOTR
Precedence and Preemption Service for Tactical PABX - Simulation Study
Military Modeling and Simulation Symposium - MMS'06, Huntsville, Alabama, USA 200 6, s. 299-306

 
© 2006 Wojskowy Instytut Łączności