O INSTYTUCIE
OFERTA
AKTUALNOŚCI
SEMINARIA
PUBLIKACJE
Publikacje pracowników
Monografie
OTWARTA NAUKA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
OFERTY PRACY
KONFERENCJE
KONTAKT
DANE JEDNOSTKI
WOJSKOWE KOŁO PTTK NR 3
  

Publikacje pracowników naukowo-badawczych WIŁ:

Rok: 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018


AMANOWICZ MAREK
Disruptive Technologies in Support of Military Transformation, Biuletyn WIŁ, Zegrze 2005, s. 7-15

BRYŚ RAFAŁ, PSZCZÓŁKOWSKI JACEK, RÓŻYCKI MAREK, ZUBEL KRZYSZTOF
Praktyczne aspekty wykorzystania infrastruktury teleinformatycznej oraz potencjału usługowego Szerokopasmowego Systemu Łączności Wojsk Lądowych w sytuacjach kryzysowych (zagrożenia bezpieczeństwa państwa), Krajowe Sympozjum Telekomunikacji - KST'05, Bydgoszcz 2005, T. B, s. 373-381

BYKOWSKI MAREK
Performance of Turbo Codes with SOVA Algorithm in DSSS over Channels with Non-White Additive Gaussian Noise, Advanced Industrial Conference on Telecommunications: Service Assurance with Partial and Intermittent Resources Conference: E-Learning on Telecommunications Workshop: AICT: SAPIR: ELETE 2005, California, s. 226-229

BYKOWSKI MAREK
Performance of Viterbi Chain Under Rayleigh Fading and Narrow-Band Interference in DSS Systems, XXVIII th General Assembly of International Union Radio Science - URSI, New Delhi, India 2005, CD

DUDA DAMIAN, BURAKOWSKI WOJCIECH
Evaluation of Simplifield Admission Control Function for Packet Switched Networks, 12 th Polish Teletraffic Symposium- PSRT-2005, Poznań 2005, s. 79-85

DUDA DAMIAN, BURAKOWSKI WOJCIECH
Simple Admission Control Procedure for QoS Packet-switched Military Networks, 7th NATO Regional Conference on Military Communications and Information Systems - RCMCIS 2005. Zegrze 2005, s. 227-232

DUDA DAMIAN, ŁOBEJKO WIESŁAW, PYDA PIOTR
Metody zwiększenia efektywności obsługi połączeń telefonicznych z priorytetami w sieciach wojskowych, Automatyzacja i Eksploatacja Systemów Sterowania i Łączności, Gdynia 2005, s. 54-61

DUDA DAMIAN, PYDA PIOTR
L-EDD Algorithm for Handling Streaming Traffic in Tactical Networks, Biuletyn WIŁ, Zegrze 2005, s. 115-121

DUDA DAMIAN, PYDA PIOTR, ŁOBEJKO WIESŁAW
Effectivenesss of Improved algorithms for Priority Service in PABX, International Conference on Telecommunications and Computer Networks:Technological Advances in Telecommunications and Computer Networks - IADAT-tcn 2005, Portsmouth, Anglia 2005, s. 85-89

DUDA DAMIAN, ŁOBEJKO WIESŁAW, PYDA PIOTR
Priority Calls Handling Based on Bbitrate Control in Tactical PABX Trunks, 7th NATO Regional Conference on Military Communications and Information Systems - RCMCIS 2005, Zegrze 2005, s. 315-319

GAJEWSKI PIOTR, GROCHOWINA BOGUSŁAW, ROMANIK JANUSZ, KOSMOWSKI KRZYSZTOF, SZYMCZYK TOMASZ
IEEE 802.11 Standards vs. Military WLAN, 7th NATO Regional Conference on Military Communications and Information Systems - RCMCIS 2005, Zegrze 2005, s. 166-172

JANULEWICZ ANDRZEJ
Identyfikacja kanałów i sygnałów przenikania informacji metodą ślepego rozplatania oraz zaawansowanego przetwarzania widma, Rozprawa doktorska, 2005 (Promotor - prof.dr hab. inż. Józef Pawelec, Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jurij Griszin, dr hab. inż. Piotr Gajewski - prof. WAT)

JANULEWICZ ANDRZEJ, PAWELEC JÓZEF
Odtwarzanie informacji z części widma sygnału emisji ujawniającej monitora ekranowego, Biuletyn WIŁ, Zegrze 2005, s. 63-67

JANULEWICZ ANDRZEJ, PAWELEC JÓZEF
Odtwarzanie informacji z części widma sygnału emisji ujawniającej monitora ekranowego, Krajowa Konferencja Radiokomunikacji Radiofonii i Telewizji - KKRRiT 2005, Kraków 2005, s. 119-122

JASIUL BARTOSZ
Need to Know vs. Need to Share. Conceivable Achievements in Multinational Interoperability, 7th NATO Regional Conference on Military Communications and Information Systems - RCMCIS 2005, Zegrze 2005, s. 381-383

KANIEWSKI PAWEŁ, MATYSZKIEL ROBERT, ZYCH TOMASZ
Selected Aspects of HF Radio Access Implementation, 7th NATO Regional Conference on Military Communications and Information Systems - RCMCIS 2005, Zegrze 2005, s. 173-177

KUBERA EMIL, ŚLIWA JOANNA, ZUBEL KRZYSZTOF, MROCZKO ADRIAN
Usage of OPNET Simulation Tool for Validation of Routing in ATM Backbone Networks of Tactical Communication Systems, Biuletyn WIŁ, Zegrze 2005, s. 31-39

KUBERA EMIL, ŚLIWA JOANNA, ZUBEL KRZYSZTOF, MROCZKO ADRIAN
Validation of QoS routing in heterogeneous communication network, Military Communications Conference - MILCOM'05. 2005 CD

KUBERA EMIL, ŚLIWA JOANNA, ZUBEL KRZYSZTOF
Zastosowanie standardu X.500 do wspierania routingu w mobilnych heterogenicznych sieciach łączności, Bazy danych: Modele, technologie, narzędzia: Architektura, metody formalne, bezpieczeństwo - BDAS 2005, Ustroń 2005, s. 119-126

KUBERA EMIL, ŚLIWA JOANNA, ZUBEL KRZYSZTOF
Directory Servers in Support for Routing in Mobile Heterogeneous Communication Networks, 7th NATO Regional Conference on Military Communications and Information Systems - RCMCIS 2005, Zegrze 2005, s. 255-263

KUBERA EMIL, ŚLIWA JOANNA, ZUBEL KRZYSZTOF, MROCZKO ADRIAN
Validation of Routing Mechanism in Tactical Heterogeneous Communication Network, 7 th NATO Regional Conference on Military Communications and Information Systems - RCMCIS 2005, Zegrze 2005, s. 264-272

KUBIAK IRENEUSZ, MUSIAŁ SŁAWOMIR
Promienie z PC . Każdy sprzedawany pecet musi spełniać europejskie normy, Chip, nr 2005, s. 106-109

KUBIAK IRENEUSZ, MUSIAŁ SŁAWOMIR, ZAJĄC MARIUSZ
Ochrona informacji przed elektromagnetycznym przenikaniem, Biuletyn WIŁ, Zegrze 2005, s. 87-91

KUBIAK IRENEUSZ, PRZYBYSZ ARTUR
Podsłuch elektromagnetyczny - zdradziecki prąd, Biuletyn WIŁ, Zegrze 2005, s. 79-86

KUBIAK IRENEUSZ, ZAJĄC MARIUSZ
Wyświetlacz LCD może promieniować silniej niż Monitor CRT, Biuletyn WIŁ, Zegrze 2005, s. 75-78

LATEK JAN, PSZCZÓŁKOWSKI JACEK, RÓŻYCKI MAREK, ZUBEL KRZYSZTOF
Szerokopasmowy system łączności cyfrowej, perspektywy rozwoju i zastosowań w systemach dowodzenia i kierowania, Automatyzacja Dowodzenia - Konferencja Naukowa 2005. Kraków 2005, CD

MAŁOWIDZKI MAREK
Middleware for the Battlefield: Corba Vs. Web Services Communications Overhead, Biuletyn WIŁ, Zegrze 2005, s. 93-99

MAŁOWIDZKI MAREK
A Fault-Tolerant Architecture for Web Services, 7th NATO Regional Conference on Military Communications and Information Systems - RCMCIS 2005, Zegrze 2005, s. 384-391

LIES MARTIN, SEVENICH PETER, BARZ CHRISTOPH, PILZ MARKUS, ŁUBKOWSKI PIOTR, BRYŚ RAFAŁ, MILEWSKI JAROSŁAW
The Effective QoS Mechanism for Real Time Services in IP Military Network, Biuletyn WIŁ, Zegrze 2005, s. 17-29

LIES MARTIN, SEVENICH PETER, KRYGIER JAROSŁAW, JARMAKIEWICZ JACEK, MILEWSKI JAROSŁAW
QoS Support in IPv6 Heterogeneous Military Netyworks, 7th NATO Regional Conference on Military Communications and Information Systems - RCMCIS 2005, Zegrze 2005, s. 211- 218

MUSIAŁ SŁAWOMIR
Field Disturbances Caused by Conducting Elements Placed Near the Testing Area, Biuletyn WIŁ, Zegrze 2005, s. 69-73

MUSIAŁ SŁAWOMIR
Możliwości prowadzenia badań KEM w obecności konstrukcji przewodzących, Krajowa Konferencja Radiokomunikacji Radiofonii i Telewizji - KKRRiT 2005, Kraków 2005, s. 439-442

MUSIAŁ SŁAWOMIR
Methods of Verification of the Test Area for EMC Measurement, International Conference on Electromagnetic Disturbances - EMD 2005, Białystok 2005, s. 8.5-1 - 8.5-4

OSZYWA WOJCIECH, GAWROŃSKI MICHAŁ, CZAJKA TOMASZ
Hierarchic Cryptographic Data Management System, Biuletyn WIŁ, Zegrze 2005, s. 101-106

PASZKIEWICZ ANDRZEJ, RACHWALIK TOMASZ
Sprzętowe wytwarzanie wielomianów pierwotnych dla zastosowań w kryptografii, Krajowe Sympozjum Telekomunikacji - KST'05, Bydgoszcz 2005, T. B, s. 363-372

PAWELEC JÓZEF
Postępy radiokomunikacji satelitarnej w jubileuszu 40-lecia, Biuletyn WIŁ, Zegrze 2005, s. 123-132

PAWELEC JÓZEF, BYKOWSKI MAREK
Resistance of Viterbi Chain to Narrow-Band Noise/Interference, Biuletyn WIŁ, Zegrze 2005, s. 47-50

PAWELEC JÓZEF, BYKOWSKI MAREK, PIOTROWSKI RAFAŁ
Suppression of NB Interference in SS Systems Via Adaptation and Double Matching the Receiver, Biuletyn WIŁ, Zegrze 2005, s. 57-62

PAWELEC JÓZEF, JANULEWICZ ANDRZEJ
Detekcja sygnału cyfrowego na podstawie fragmentu jego widma, Krajowe Sympozjum Nauk Radiowych - URSI 2005, Poznań 2005, s. 461-465

RACHWALIK TOMASZ
Jednostka arytmetyczna wspomagajšca obliczenia w GF (2N), Reprogramowalne Układy Cyfrowe RUC - VIII Konferencja Naukowa RUC 2005, Szczecin 2005, s. 127-132

ROMANIK JANUSZ
Electromagnetic Field Distribution Inside Non-Anechoic Chamber - The Test Area for EMC Measurements, Biuletyn WIŁ, Zegrze 2005, s. 51-55

ŚLIWA JOANNA, KUBERA EMIL, MROCZKO ADRIAN, ZUBEL KRZYSZTOF
Walidacja routingu w sieci szkieletowej ATM taktycznego systemu łączności, Krajowe Sympozjum Telekomunikacji - KST'05, Bydgoszcz 2005, T. B, s. 201-210

ŚLIWKA MIŁOSZ
Propozycja adaptacyjnego trybu FH, Krajowe Sympozjum Nauk Radiowych - URSI 2005, Poznań 2005, s. 456-460

ŚLIWKA MIŁOSZ
Propozycja adaptacyjnego trybu FH, Biuletyn WIŁ, Zegrze 2005, s. 41-46

URBAN ROBERT
Modelowanie błędów paczkowych za pomocą dyskretnych kanałów Markowa, Krajowe Sympozjum Telekomunikacji - KST'05. Bydgoszcz 2005, T. A, s. 191-198

WICIK ROBERT
The Cryptology Laboratory - Its Quality System and Technical Competence According to the PN-EN ISO 17025 Standard, Biuletyn WIŁ, Zegrze 2005, s. 107-114

BRYŚ RAFAŁ, PSZCZÓŁKOWSKI JACEK, RÓŻYCKI MAREK, ZUBEL KRZYSZTOF
Praktyczne aspekty wykorzystania infrastruktury teleinformatycznej oraz potencjału usługowego Szerokopasmowego Systemu Łączności Wojsk Lądowych w sytuacjach kryzysowych (zagrożenie bezpieczeństwa państwa), Razem dla Obronności. Ogólnopolskie czasopismo branżowe, 2005, nr 1, s. 10-11

BRYŚ RAFAŁ, PSZCZÓŁKOWSKI JACEK, RÓŻYCKI MAREK, ZUBEL KRZYSZTOF
Łączność w warunkach kryzysowych. Wykorzystanie SSŁ Wojsk Lądowych w sytuacjach zagrożenia, INFOTEL 2005, nr 10 s. 22-25

ZUBEL KRZYSZTOF, RÓŻYCKI MAREK, PSZCZÓŁKOWSKI JACEK, BRYŚ RAFAŁ
Implementation of TACOMS Post 2000 Interoperability Poits in Mobile Objects of KROKUS Communications System, 7th NATO Regional Conference on Military Communications and Information Systems - RCMCIS 2005, Zegrze 2005, s. 141-149

 
© 2006 Wojskowy Instytut Łączności