O INSTYTUCIE
OFERTA
Naukowo-badawcza
Produkcyjna
Laboratoria
AKTUALNOŚCI
SEMINARIA
PUBLIKACJE
OTWARTA NAUKA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
OFERTY PRACY
KONFERENCJE
KONTAKT
DANE JEDNOSTKI
WOJSKOWE KOŁO PTTK NR 3
  
Oferta produkcyjna

Pion Wdrożeń i Produkcji Doświadczalnej WIŁ oferuje produkowane obecnie urządzenia i obiekty łączności oraz ochrony informacji


Szczegółowych informacji na temat produktów WIŁ udziela mgr inż. Krzysztof Szuba
tel. 261 885 702

ochrona elektromagnetyczna

stanowisko komputerowe o obniżonym poziomie emisji elekromagnetycznych

urządzenia ekranujące

urządzenie faksowe

aparaty telefoniczne VoIP

 

ochrona kryptograficzna

grupowe urządzenie utajniające

sprzętowy generator ciągów losowych

terminal ISDN RUMIANEK-BRI

 

urządzenia zasilania sprzętu wojskowego

zasilacz rezonansowy

prostownik trójfazowy

 

mobilne obiekty łączności

podsystem dostępu bezprzewodowego

aparatownia diagnostyczno-remontowa

 

inne

komputer pokładowy

ethernet switch

zestaw serwisowy do radiostacji rodziny PR4G© 2006 Wojskowy Instytut Łączności