Zakłady naukowe

Zakład Radiokomunikacji i Walki Elektronicznej
Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej
Zakład Systemów C4I
Zakład Kryptologii