O INSTYTUCIE
OFERTA
Naukowo-badawcza
Produkcyjna
Laboratoria
AKTUALNOŚCI
SEMINARIA
PUBLIKACJE
OTWARTA NAUKA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
OFERTY PRACY
KONFERENCJE
KONTAKT
DANE JEDNOSTKI
WOJSKOWE KOŁO PTTK NR 3
  

Laboratoria

W Zakładzie Kompatybilności Elektromagnetycznej Wojskowego Instytutu Łączności funkcjonuje Laboratorium WIŁ posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (certyfikat nr AB 149), akredytację OiB (17/MON/2017).

Zakres akredytacji nr AB 149

Kierownikiem Laboratorium WIŁ jest dr inż. Ireneusz KUBIAK
e-mail: i.kubiak@wil.waw.pl, tel +48 261 885 537

W skład Laboratorium WIŁ wchodzą:

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej
Kierownik
mgr inż. Sławomir Musiał - e-mail: s.musial@wil.waw.pl, tel +48 261 885 586

Laboratorium Badań Środowiskowych
Kierownik
mgr inż. Andrzej Firlej - e-mail: a.firlej@wil.waw.pl, tel. +48 261 885 528

Laboratorium Analiz Ataków Cybernetycznych
Kierownik
ppłk dr inż. Bartosz Jasiul - e-mail: b.jasiul@wil.waw.pl, tel +48 261 885 592

 

Ulotka:


Załącznik do zamówienia
na badania
w Laboratorium WIŁ:
   


© 2006 Wojskowy Instytut Łączności