O INSTYTUCIE
Misja
Dyrekcja
Rada Naukowa
Struktura
Biblioteka Naukowa
Współpraca międzynarodowa
Historia
OFERTA
AKTUALNOŚCI
SEMINARIA
PUBLIKACJE
OTWARTA NAUKA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
OFERTY PRACY
KONFERENCJE
KONTAKT
DANE JEDNOSTKI
WOJSKOWE KOŁO PTTK NR 3
  

Rada Naukowa

Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.

Regulamin Rady Naukowej

Rada Naukowa Wojskowego Instytutu Łączności kadencji 2017-2021

prof. dr hab. inż. Marek Amanowicz
prof. dr hab. inż. Andrzej Dąbrowski
prof. dr hab. inż. Piotr Gajewski - przewodniczący RN
dr inż. Rafał Gliwa
mgr inż. Edward Golan
płk Grzegorz Jastrzębski
mgr Mariusz Jezierski
dr inż. Paweł Kaniewski
prof. dr hab. inż. Ryszard Katulski
płk Mariusz Kołodziejczyk
dr inż. Krzysztof Kosmowski
dr inż. Ireneusz Kubiak
dr hab. inż., prof. WIŁ Marek Leśniewicz
dr hab. inż., prof. AGH Wiesław Ludwin
prof. dr hab. inż. Józef Modelski
dr hab. inż., prof. WAT Andrzej Paszkiewicz
dr inż. Janusz Romanik - sekretarz RN
dr hab. inż., prof. WIŁ Marek Suchański - zastępca przewodniczącego RN
dr hab., prof. SGH Jerzy Surma
płk Grzegorz Szmit
dr inż. Joanna Śliwa
dr inż. Robert Wicik

© 2006 Wojskowy Instytut Łączności