O INSTYTUCIE
OFERTA
AKTUALNOŚCI
SEMINARIA
PUBLIKACJE
OTWARTA NAUKA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
OFERTY PRACY
KONFERENCJE
KONTAKT
DANE JEDNOSTKI
WOJSKOWE KOŁO PTTK NR 3
  

Aktualności

Ogłoszenie o sprzedaży Skody Superb

Skoda Superb


27.01.2021 r.
Uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego

Decyzją Rady Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechniki Wrocławskiej z dnia 27 stycznia 2021 r. dr inż. Ireneusz KUBIAK uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja.


1 października 2020 r.
WIŁ państwowym instytutem badawczym!

W dniu 4 września 2020 r. ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie nadania Wojskowemu Instytutowi Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego statusu państwowego instytutu badawczego. Rozporządzenie kończy procedurę przeprowadzoną zgodnie z zapisami ustawy o instytutach badawczych, która potwierdziła wysoki poziom działalności naukowej prowadzonej w Instytucie oraz duże znaczenie WIŁ w systemie zapewniania bezpieczeństwa publicznego.
Od 1 października 2020 r. pełna nazwa Instytutu brzmi: "Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy".

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 września 2020 r.


8-10 września 2020 r.
XXVIII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach

Prezentacja Systemu LAWENDA

Podczas 28. Targów MSPO zaprezentowaliśmy nowo scertyfikowany system do ochrony informacji w sieciach radiowych pk. LAWENDA oraz inne rozwiązania dot. kryptograficznej ochrony informacji oraz cyberbezpieczeństwa. Prezentacji spotkała się z zainteresowaniem przedstawicieli Sił Zbrojnych RP oraz instytucji odpowiedzialnych za zakupy sprzętu i uzbrojenia dla polskiej armii. 

Certyfikat SKW nadaje wszystkim urządzeniom systemu LAWENDA uprawnienia do ochrony informacji o klauzuli ZASTRZEŻONE I NATO/EU RESTRICTED w narodowych, natowskich i unijnych systemach kryptograficznej ochrony informacji.


28.02.2020 r.
Certyfikat dla LAWENDY

Opracowany w WIŁ system do kryptograficznej ochrony informacji w sieciach radiowych o kryptonimie LAWENDA otrzymał certyfikat ochrony kryptograficznej - certyfikat typu nr 21/2020.


3-6 września 2019 r.
XXVII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach

WIŁ na targach MSPO

Wojskowy Instytut Łączności prezentował w tym roku na stoisku aktualnie realizowane projekty, rozwiązania z dziedziny bezpieczeństwa informacji oraz swoje laboratoria.
W drugim dniu targów miało miejsce uroczyste podpisanie listu intencyjnego dotyczącego realizacji projektu "Long Range Communications - równoległe wykorzystanie łączności HF i satelitarnej w celu zapewnienia niezawodnej łączności w domenie lądowej, powietrznej i morskiej". Projekt będzie realizowany przez konsorcjum międzynarodowe i finansowany przez Europejską Agencję Obrony. Po stronie polskiej udział w projekcie zadeklarowali sygnatariusze listu intencyjnego: WIŁ, WAT, KenBit oraz OBR CTM S.A. jako koordynator. Głównym celem projektu jest opracowanie niezawodnego i elastycznego systemu komunikacji długodystansowej opartej na łączności radiowej dalekiego zasięgu, realizowanej za pomocą równoległego wykorzystania łączy danych tzw. sieci poza horyzontowych (Beyond Line of Sights-BLOS), takich jak fale krótkie (HF) oraz łączność satelitarna (Satcom).
15.08.2019 r.
Zegrze

Święto Wojska Polskiego

Z okazji Święta Wojska Polskiego Minister Obrony Narodowej przyznał pracownikom Wojskowego Instytutu Łączności 9 medali (2 złote, 6 srebrnych i 1 brązowy) "Siły Zbrojne w służbie Ojczyny". Ponadto żołnierze zawodowi pełniący służbę w WIŁ otrzymali od Ministra listy gratulacyjne.
Po uroczystym wręczeniu medali odbył się piknik, na którym wspólnie bawili się pracownicy Instytutu.
7 maja 2019 r.
Wydział Elektroniki
Wojskowa Akademia Techniczna

Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej por. mgr. inż. Mateusza Kustry  
Temat rozprawy: Hybrydowy sensing widma w mobilnych sieciach ad-hoc

Promotor: dr hab. inż. Marek Suchański, prof. WIŁ
Promotor pomocniczy: dr inż. Krzysztof Kosmowski

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Hanna Bogucka
prof. dr hab. inż. Ryszard Katulski

Dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscyplina: informatyka techniczna i telekomunikacja
Specjalność: sieci radia kognitywnego
17-21.09.2018 r.
Edynburg

Scientific Achievement Award dla grupy roboczej IST-118

NATO Science and Technology Organization przyznała nagrodę za osiągnięcie naukowe grupie roboczej IST-118 "Service Oriented Architecture Recommendations for Disadvantaged Grids in the Tactical Domain".
Nagrodę odebrał Mr. Peter-Paul Meiler podczas spotkania The Fall 2018 STB z rąk Dr. Thomasa Killiona - NATO Chief Scientist.
W grupie IST-118 pracuje dr. inż. Joanna Śliwa - kierownik Zakładu Systemów C4I w Wojskowym Instytucie Łączności.

Czytaj więcej:
https://www.sto.nato.int/Pages/news.aspx


4-7 września 2018 r.
XXVI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach

Wizyta Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy na stoisku Wojskowego Instytutu Łączności

Wojskowy Instytut Łączności prezentował na swoim stoisku opracowania z dziedziny bezpieczeństwa informacji: urządzenia do kryptograficznej i elektromagnetycznej ochrony informacji, Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Laboratorium Analiz Ataków Cybernetycznych.
Wizytę na stoisku WIŁ złożył Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda, któremu towarzyszył Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pan Andrzej Soloch oraz Sekretarz Stanu w MON Pan Sebastian Chwałek. Dyrektor Instytutu dr inż. Marek Różycki, zaprezentował ofertę WIŁ, w tym zwłaszcza informacje o wdrożeniu i rozwoju urządzenia IP-Krypto, które w ubiegłym roku otrzymało nagrodę Prezydenta RP przyznawaną podczas targów MSPO produktowi najlepiej służącemu podniesieniu poziomu bezpieczeństwa żołnierzy Sił Zbrojnych RP.
Wśród wielu gości odwiedzających w tym roku stoisko WIŁ był także Szef Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych, Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Utworzenia Agencji Uzbrojenia Pan dr n. pr. Paweł Olejnik oraz Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej Pan gen. bryg. dr inż. Karol Dymanowski.

15.08.2018 r.
Zegrze

Święto Wojska Polskiego

Z okazji Święta Wojska Polskiego Minister Obrony Narodowej przyznał pracownikom Wojskowego Instytutu Łączności:
- 33 medale za Zasługi dla Obronności Kraju (14 złotych, 7 srebrnych i 12 brązowych)
- 6 medali Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny (3 srebrne i 3 brązowe).
Po uroczystym wręczeniu medali odbył się piknik, na którym wspólnie bawili się pracownicy Instytutu.


Kwiecień 2018
WZÓR PRZEMYSŁOWY

Urząd Patentowy udzielił prawa z rejestracji na wzór przemysłowy:

Wp 2617 Kroje pisma (autor: Ireneusz Kubiak, 26.04.2018 r.)


22-23.05.2018 r.
Warszawa
International Conference on Military Communications and Information Systems ICMCIS 2018

Tegoroczna edycja konferencji zgromadziła ok. 130 uczestników z 19 krajów Europy, a także USA i Kanady. W programie konferencji znalazło się 49 referatów.

Obrady ICMCIS uświetnili swoją obecnością wysocy rangą przedstawiciele polskich Sił Zbrojnych oraz NATO i Unii Europejskiej. Honorowy patronat nad konferencją objął Minister Obrony Narodowej Rzeczpospolitej Polskiej.

Referaty zapraszane wygłosili: płk Robert Drozd - Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia P-6 SG WP, Dr. Tomasz Killion - NATO Chief Scientist, Christopher Stace - Head of Information Superority Unit, European Defence Agency, prof. Krzysztof Wesołowski - Dziekan Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej.

W tym roku konferencję zorganizował Wojskowy Instytut Łączności oraz Wojskowa Akademia Techniczna.

Konferencję, podobnie jak w poprzednich latach, wpierały instytucje: NATO Science & Technology Organisation, NATO Communications & Information Agency, European Defence Agency, The Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE, Komitet Elektroniki i  Telekomunikacji PAN.

W przyszłym roku ICMCIS odbędzie się w Czarnogórze.

Grudzień 2017 r.
PATENTY

W 2017 roku pracownicy Wojskowego Instytutu Łączności uzyskali trzy patenty na wynalazki:

P. 228005 Urządzenie do automatycznego powiadamiania o nadejściu sygnału wiadomości (autorzy: Andrzej Stańczak, Damian Duda; 04.10.2017 r.)


P. 228485 Elektroakustyczny wzmacniacz mocy (autor: Marek Leśniewicz; 30.11.2017 r.)


P. 228827 Sposób wykrywania utraty synchronizacji kryptograficznej i jej odzyskiwania (autor: Marek Leśniewicz; 18.12.2017 r.)


20 listopada 2017 r.
V Konkurs na najlepszą pracę naukową i wdrożenie z obszaru obronności

Nagroda Ministra Obrony Narodowej dla autorów Urządzenia IP-Krypto

Opracowany od podstaw w Wojskowym Instytucie Łączności system do kryptograficznej ochrony informacji w sieciach IP o kryptonimie SZAŁWIA po raz drugi otrzymał wysokie wyróżnienie. Tym razem jest to nagroda I stopnia w kategorii "najlepsze wdrożenie będące wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych" w konkursie Ministra Obrony Narodowej, odbywającym się pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy.
Laureatem konkursu jest zespół badawczy reprezentujący WIŁ, w składzie:
dr inż. Tomasz RACHWALIK
mgr inż. Janusz ZABŁOCKI
dr hab. inż. Marek LEŚNIEWICZ
dr inż. Robert WICIK
dr. inż. Rafał GLIWA
dr inż. Marcin GRZONKOWSKI
dr inż. Marek MAŁOWIDZKI
st. tech. Ryszard FABISIAK.

http://www.mon.gov.pl/aktualnosci/artykul/najnowsze/laureaci-v-konkursu-na-najlepsza-prace-naukowa-i-wdrozenie-z-obszaru-obronnosci-u2017-12-06/

19 października 2017 r.
Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki, Zegrze

Święto Wojsk Łączności i Informatyki

Podczas konferencji metodyczno-szkoleniowej towarzyszącej Świętu Wojsk Łączności i Informatyki Wojskowy Instytut Łączności zaprezentował m.in. zestaw serwisowy do radiostacji rodziny PR4G. W związku z udziałem w tym wydarzeniu, Szef Zarządu Wsparcia Dowodzenia i Łączności płk dypl. Zygmunt Malec przekazał Instytutowi wyrazy uznania za profesjonalizm oraz duży wkład w kreowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie modernizacji i rozwoju wojskowych systemów łączności i informatyki.


5-8 września 2017 r.
XXV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach

Nagroda Prezydenta RP dla Wojskowego Instytutu Łączności

Wojskowy Instytut Łączności otrzymał nagrodę Prezydenta RP przyznawaną podczas targów MSPO produktowi najlepiej służącemu podniesieniu poziomu bezpieczeństwa żołnierzy RP. Wyróżnione zostało urządzenie IP-Krypto - opracowane od podstaw i wyprodukowane w Instytucie.
Komisja konkursowa rekomendowała do Nagrody Prezydenta RP trzy produkty, spośród których Biuro Bezpieczeństwa Narodowego wybrało zaprojektowany w WIŁ system do kryptograficznej ochrony informacji o klauzuli TAJNE w sieciach IP. System posiada certyfikat Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Składa się z urządzenia IP-Krypto, a także stacji generacji i redystrybucji danych kryptograficznych oraz oprogramowania do planowania, zarządzania i monitorowania.
Nagrodę wręczył dyrektorowi WIŁ dr. inż. Markowi Różyckiemu zastępca szefa BBN minister Dariusz Gwizdała podczas uroczystości zamykającej Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach.
Prezydent Andrzej Duda docenił wieloletnią pracę naukowców i inżynierów z Wojskowego Instytutu Łączności, uznając ją za kontynuację najlepszych narodowych tradycji w dziedzinie kryptografii.
Nagroda dla opracowania z obszaru łączności szyfrowanej to także podkreślenie wagi bezpieczeństwa informacji dla funkcjonowania Sił Zbrojnych. Na to bezpieczeństwo składa się również obrona cyberprzestrzeni. Jest to kolejna, obok kryptografii, dziedzina, prezentowana przez WIŁ podczas targów MSPO 2017.
23-24 maja 2017 r.
Zegrze

EU TEMPEST Seminar

W dniach 23 i 24 maja 2017 r. na terenie Wojskowego Instytutu Łączności odbyło się, zorganizowane przez Directorate of Safety and Security (General Secretariat of the Council) wraz ze Służbą Kontrwywiadu Wojskowego, seminarium poświęcone zagadnieniom ochrony elektromagnetycznej w Unii Europejskiej - EU TEMPEST Seminar 2017.
Swoje wystąpienia podczas seminarium mieli także przedstawiciele WIŁ:
dr inż. Ireneusz Kubiak: Printing modes of laser printers in aspect of protection of information against electromagnetic eavesdropping - computer safe fonts in electromagnetic protection of information;
mgr inż. Artur Przybysz: Printing modes of laser printers in aspect of protection of information against electromagnetic eavesdropping - emission security of computer printers.


15-16 maja 2017 r.
Finlandia, Oulu

International Conference on Military Communications nad Information Systems 2017

W dniach 15-16 maja 2017 w Finlandii w miejscowości Oulu odbyła się konferencja pod nazwą International Conference on Military Communications nad Information Systems. Jest to konferencja naukowa międzynarodowa, zainicjowana 19 lat temu przez Wojskowy Instytutu Łączności. Obecnie odbywa się naprzemiennie w Polsce i za granicą. W Polsce ICMCIS jest organizowane przez Wojskowy Instytut Łączności i Wojskową Akademię Nauk, które wspierają swoim doświadczeniem również gospodarzy zagranicznych edycji.
W 2017 roku konferencja została zorganizowana prze Uniwersytet w Oulu. Wsparcia merytorycznego ICMCIS udzieliły także instytucje: The Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE, IEEE Communications Society, NATO Communications & Information Agency, European Defence Agency, Finnish Defence Research Agency.
Program konferencji podzielono na 8 sesji, podczas których zaprezentowano 41 referatów. Autorami lub współautorami 6 z nich byli pracownicy Wojskowego Instytutu Łączności.

[Czytaj więcej/zwiń]

12.05.2017 r.
Patent na wynalazek nr P.405223 pt. Wzmacniacz elektroakustyczny wydany przez Urząd Patentowy RP

Opracowany w Wojskowym Instytucie Łączności wynalazek pt. Wzmacniacz elektroakustyczny został opatentowany. Autorem wynalazku jest prof. WIŁ dr hab. inż. Marek Leśniewicz. Wynalazek dotyczy struktury wzmacniacza umożliwiającej osiąganie minimalnych zniekształceń i szumów oraz odpornej na zakłócenia. Wynalazek znalazł już zastosowanie w systemach RUMIANEK i LAWENDA.

28 września 2016 r.
Zegrze

Wizyta płk. dr. inż. Karola Dymanowskiego w WIŁ

Płk dr inż. Karol Dymanowski, czasowo pełniący obowiązki Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej, złożył wizytę w Wojskowym Instytucie Łączności. Towarzyszyli mu: Mateusz Sarosiek - Zastępca Dyrektora DPZ oraz Szef Oddziału Nadzoru i Przygotowań Obronnych płk Stanisław Sobala. Szef departamentu nadzorującego wojskowe instytuty badawcze spotkał się z dyrekcją WIŁ oraz ze wszystkimi pracownikami.

W krótkim wystąpieniu płk Dymanowski pozytywnie ocenił dorobek Instytutu, zwłaszcza w obszarach obecnie najważniejszych dla Sił Zbrojnych RP, takich jak walka elektroniczna, kryptografia, ochrona cyberprzestrzeni. Następnie zapoznał się z głównymi produktami oraz z ofertą laboratoriów badawczych.


06 - 09 września 2016 r.
Kielce

XXIV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

Tegoroczna edycja targów zgromadziła rekordową liczbę 614 firm z 30 krajów świata. Honorowym patronatem imprezę objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Wśród dostojnych gości odwiedzających targi, oprócz Prezydenta RP, znaleźli się także m.in.: Minister Obrony Narodowej Antonii Macierewicz, Sekretarz Stanu w MON Bartosz Kownacki, Wicepremier Mateusz Morawiecki oraz Wicepremier Jarosław Gowin, który odwiedził stoisko Wojskowego Instytutu Łączności.

WIŁ zaprezentował na targach urządzenia i obiekty służące do elektromagnetycznej ochrony informacji: kabinę ekranującą oraz zestaw komputerowy, fax i telefony VoIP o obniżonym poziomie emisji elektromagnetycznej. Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja dot. Laboratorium Analiz Ataków Cybernetycznych - nowej inwestycji powstałej z udziałem środków unijnych.

Obchodzona w tym roku 65. rocznica istnienia Wojskowego Instytutu Łączności została doceniona przyznaniem specjalnego wyróżnienia, wręczanego podczas gali nagród MSPO 2016.

07 maja 2016 r.
Zegrze

Spotkanie pracowników Zakładu Kompatybilności Elektromagnetycznej

W dniu 07 maja 2016 roku w Wojskowym Instytucie Łączności odbył się drugi zjazd byłych i obecnych pracowników Zakładu Kompatybilności Elektromagnetycznej. Pierwszy miał miejsce 14 maja 2005 roku, a więc niemal 11 lat temu. W spotkaniu wzięło udział 25 osób związanych aktualnie lub w przeszłości z Zakładem. Rozpoczął je obecny kierownik Zakładu dr inż. Ireneusz Kubiak, przedstawiając najważniejsze osiągnięcia swojego zespołu oraz Instytutu z ostatnich jedenastu lat. Spotkanie upłynęło w miłej, koleżeńskiej atmosferze. Uczestnicy mieli również okazję zwiedzić Laboratorium WIŁ.21 listopada 2015 r.
Wydział Elektroniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Obrona pracy doktorskiej z wyróżnieniem

Obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Przemysława Berezińskiego  
Temat rozprawy: Entropy-based network anomaly detection (Detekcja anomalii w ruchu sieciowym z wykorzystaniem miar entropijnych)

Promotor: prof. dr hab. Marcin Szpyrka
Promotor pomocniczy: ppłk dr inż. Bartosz Jasiul

Recenzenci: dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR
                  dr hab. inż. Wojciech Mazurczyk

Obszar wiedzy: nauki techniczne.
Dziedzina: nauki techniczne.
Dyscyplina: informatyka.
Specjalność: eksploracja danych.


12 października 2015 r.
Wydział Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa

Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Marcina Grzonkowskiego
Temat rozprawy: Efektywne wytwarzanie danych kryptograficznych dla dużych i bardzo dużych sieci teleinformatycznych
Promotor: prof. dr inż. Wojciech Oszywa
Recenzenci: dr hab. inż. Janusz Stokłosa, prof. PP
                  dr hab. inż. Andrzej Paszkiewicz
Jest to już 11. doktorat w historii Zakładu Kryptologii WIŁ.


01 - 04 września 2015 r.
Kielce

XXIII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

Tegoroczna edycji targów zgromadziła rekordową liczbę 550 wystawców na powierzchni przeszło 27 tys. m2. W ciągu czterech dni targi odwiedziło prawie 20 tysięcy zwiedzających, w tym delegacje zagraniczne z 58 krajów.

WIŁ zaprezentował urządzenia i obiekty służące do elektromagnetycznej ochrony informacji: kabinę ekranującą oraz fax i telefony VoIP o obniżonym poziomie emisji elektromagnetycznej. Instytut pokazał na stoisku także zestaw serwisowy do radiostacji. Zaprezentowaliśmy ponadto po raz pierwszy Laboratorium Analiz Ataków Cybernetycznych - spektakularną inwestycję powstającą z udziałem środków unijnych.

Wśród licznych gości odwiedzających stoisko WIŁ był I Zastępca Szefa Sztabu Generalnego gen. broni Anatol Jerzy Wojtan.


02.07.2015 r.
Warszawa

Święto Dowództwa Operacyjnego

Coroczne święto Dowództwa Operacyjnego było okazją do zapoznania się z Siłami Zbrojnymi RP oraz ofertą firm i jednostek naukowych związanych z resortem obrony narodowej. Wśród zaproszonych podmiotów był także Wojskowy Instytut Łączności. Uroczystość rozpoczęło przemówienie Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Marka Tomaszyckiego. Następnie wręczono wyróżnienia i odznaczenia dla żołnierzy oraz pracowników wojska. W imieniu Ministra Obrony Narodowej życzenia z okazji święta Dowództwa złożył podsekretarz stanu w MON dr hab. Robert Kupiecki.

Więcej o uroczystości: http://do.wp.mil.pl/artykuly/aktualnosci/2015-07-02-swieto-do-rsz/


29-30.06.2015 r.
Politechnika Poznańska

Konferencja "Nauka dla obronności"

Dyrektor Wojskowego Instytutu Łączności, dr inż. Marek Różycki został zaproszony do grona członków Komitetu Naukowo-Przemysłowego konferencji odbywającej się w Poznaniu pod hasłem "Wspólne działanie nauki polskiej dla obronności kraju". Instytut zaprezentował swoją ofertę podczas wystawy towarzyszącej temu wydarzeniu. Celem konferencji było pokazanie polskiej myśli technicznej oraz zacieśnienie współpracy między krajowymi jednostkami naukowymi a partnerami przemysłowymi.


25.05.2015 r.
III Konkurs na najlepszą pracę naukową i wdrożenie z obszaru obronności pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Decyzją Kapituły Konkursu - Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Prezesa Polskiej Akademii Nauk, Prezesa Urzędu Patentowego RP, Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Przewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON, Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON, Szefa Inspektoratu Uzbrojenia oraz laureata poprzedniej edycji Konkursu - I nagrodę w kategorii "najlepsza praca naukowa lub rozwojowa" za projekt badawczy pt. "Sprzętowa generacja ciągów losowych" otrzymał prof. WIŁ dr hab. inż. Marek Leśniewicz. Nagrodę w czasie Konferencji "Nauka - Przemysł - Obronność" wręczył Wicepremier, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak.

http://mon.gov.pl/aktualnosci/artykul/najnowsze/2015-05-26-konferencja-pt-nauka-przemysl-obronnosc___/


18-19.05.2015 r.
Kraków

International Conference on Military Communications and Information Systems ICMCIS 2015

W tym roku konferencja - znana jako Military Communications and Information Systems Conference MCC - zgromadziła ponad 100 uczestników z niemal całej Europy, a także Kanady, Izraela i Tunezji. W programie konferencji znalazły się 52 referaty.
Imponujący poziom merytoryczny konferencji zapewnił wnikliwy proces recenzji, zakończony wysokim, 24% wskaźnikiem odrzucenia referatów, które nie spełniały kryteriów ustalonych przez Komitet Programowy i Sterujący.
Obrady konferencji uświetnili swoją obecnością wysocy rangą przedstawiciele polskich Sił Zbrojnych oraz NATO i Unii Europejskiej. Honorowy patronat nad konferencją objął Wicepremier, Minister Obrony Narodowej Rzeczpospolitej Polskiej.
Dla uczestników i gości konferencji uroczystą konferencję zorganizowano w Restauracji Wierzynek.
W tym roku konferencję zorganizował Wojskowy Instytut Łączności oraz Wojskowa Akademia Techniczna.

[Czytaj więcej/zwiń] [Zdjęcia]


2014-2015
Laboratorium Analiz Ataków Cybernetycznych

W Wojskowym Instytucie Łączności powstaje laboratorium, które będzie służyło do ochrony przed atakami i przestępczością w sieci. W jego skład wejdzie komputer o olbrzymich możliwościach obliczeniowych, zajmujący powierzchnię 6 szaf rack. Powstanie też 40 km linii światłowodowej łączącej Zegrze z centrum Warszawy. Ta imponująca także pod względem finansowym inwestycja powstaje dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, częściowo ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Laboratorium będzie wykorzystywane do analiz zaburzeń ruchu w sieci, ale także do analizowania złośliwego oprogramowania, testowania odporności systemów na ataki cybernetyczne oraz do symulacji wojny cybernetycznej. Informacje na temat zagrożeń oraz najnowszych trendów w atakach będą publikowane na specjalnym portalu.
Planowana jest współpraca Laboratorium z Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego Ministerstwa Obrony Narodowej i Komendą Główną Policji.

Relacje w mediach

http://www.polskieradio.pl/7/3172/Artykul/1398149,Superkomputer-idzie-na-wojne-z-hakerami

http://www.polskieradio.pl/7/3172/Artykul/1398583,Superkomputer-do-walki-z-hakerami

http://www.polskieradio.pl/7/3172/Artykul/1398880,Superkomputer-w-programie-ochrony-cyberprzestrzeni

http://www.legio24.pl/zegrze-poludniowe-superkomputer-obroni-polski-internet/


05 - 07 listopad 2014 r.
Wietnam

CISIM 2014

Przemysław Bereziński, który jest pracownikiem Wojskowego Instytutu Łączności, wygłosił na konferencji CISIM 2014 prezentację pt. Network Anomaly Detection Using Parameterized Entropy, wyróżnioną nagrodą za najlepszy referat. Współautorami pracy są: Marcin Szpyrka, Bartosz Jasiul i Michał Mazur. Wydarzenie naukowe pod nazwą 13th International Conference on Computer Information Systems & Industrial Management Applications miało miejsce w wietnamskim mieście Ho Chi Minh.


30.09.2014 r.
Uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego

W dniu 30 września 2014 roku, w czasie uroczystej inauguracji roku akademickiego w Wojskowej Akademii Technicznej, rektor-komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk wręczył dyplomy doktorom habilitowanym. W tym roku stopnie te na Wydziale Elektroniki WAT uzyskali Jacek Jakubowski, Waldemar Susek oraz Marek Leśniewicz - pracownik naukowy Wojskowego Instytutu Łączności.

http://www.wat.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1241:zacz01 - 04 września 2014 r.
Kielce

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

22. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego zgromadził ponad 500 wystawców polskich i zagranicznych. Wojskowe instytuty badawcze prezentowały swoją ofertę w hali G razem z Polską Grupą Zbrojeniową.
WIŁ zaprezentował się jako wiodący w kraju ośrodek dostarczający rozwiązania z obszaru bezpieczeństwa informacji, tj. ochrony kryptograficznej, elektromagnetycznej i teleinformatycznej. 
Instytut pokazał na stoisku także zestaw serwisowy do radiostacji oraz najnowsze rozwiązania z dziedziny systemów i urządzeń zasilających oraz systemów rozpoznania i walki elektronicznej.


15 sierpnia 2014 r.
Święto Wojska Polskiego

W przeddzień Święta Wojska Polskiego dyrektor Wojskowego Instytutu Łączności dr inż. Marek Różycki wręczył pracownikom Instytutu medale za długoletnią i wzorową pracę w Wojsku Polskim.


01.08.2014 r.
Nominacja na stanowisko dyrektora Wojskowego Instytutu Łączności

Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej od 1 sierpnia 2014 r. dyrektorem Wojskowego Instytutu Łączności jest dr inż. Marek Różycki, który wygrał konkurs na to stanowisko. Dotychczas dr Różycki pełnił funkcję zastępcy dyrektora WIŁ.11-12.03.2014 r.
Wojskowy Instytut Łączności, Zegrze

Spotkanie dot. projektu TACTICS

Spotkanie konsorcjum TACTICS, poświęcone realizacji pierwszego zadania projektu, odbyło się w Wojskowym Instytucie Łączności.

Od lutego 2014 roku na podstawie umowy podpisanej z Europejską Agencją Obrony WIŁ realizuje na potrzeby MON projekt naukowo-badawczy pn. TACTICS (TACTICal Service Oriented Architecture (SOA) - Architektura usługowa systemów taktycznych). Celem projektu jest opracowanie architektury usługowej do systemów taktycznych (Tactical Serivces Infrastructure - TSI), pozwalającej na tworzenie spójnego obrazu sytuacyjnego na wszystkich szczeblach dowodzenia, od poziomu strategicznego do poziomu taktycznego, w tym na potrzeby pojedynczego żołnierza.

[Czytaj więcej/zwiń]10-11.05.2014 r.
Mińsk Mazowiecki

Dni z Wojskiem Polskim

Dni z Wojskiem Polskim zostały zorganizowane, żeby uczcić 15. rocznicę wstąpienia Polski do NATO. Podczas otwartych dla wszystkich pokazów zaprezentowano zamiany, jakie zaszły w tym czasie w Wojsku Polskim. Gospodarzem wydarzenia była 23. Baza Lotnicza w Mińsku Mazowieckim.

Na lotnisku w Janowie pod Mińskiem zaprezentowano przeloty samolotów F-16, MiG-29, SU-22, śmigłowców SH-2G, Mi-24, SW-4, MI-17, W-3 oraz samolotów transportowych C-130 Hercules i CASA C-295M. Odbyły się także pokazy statyczne uzbrojenia, wyposażenia i wyszkolenia współczesnego Wojska Polskiego, m.in. transporterów opancerzonych Rosomak, czołgów Leopard i PT-91, pojazdów typu Skorpion, Żbik i HMMWV. Ponadto wystąpił Zespołów Akrobatycznych "Biało-Czerwone Iskry" oraz "Orlik", a w centrum Mińska Mazowieckiego można było obejrzeć parady i koncerty.

Potencjał Wojska Polskiego to także wiedza, umiejętności i innowacyjność. Uczestnicy Dni z Wojskiem Polskim mogli zapoznać się dorobkiem i osiągnięciami naukowo-technicznymi uczelni wojskowych oraz wojskowych instytutów badawczych. Swoje najnowsze projekty i produkty zaprezentował także Wojskowy Instytut Łączności.


19.02.2014 r.
Uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego

Decyzją Rady Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej z dnia 19 lutego 2014 r. dr inż. Marek Leśniewicz uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego.


17.01.2014 r.
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo Hutniczej, Kraków

Obrona pracy doktorskiej mjr. mgr. inż. Bartosza Jasiula

Temat rozprawy: Modeling of selected cyber threats with ontology and Petri nets

Promotor: dr hab. Marcin Szpyrka, prof. AGH

Recenzenci: dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT
                 dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa


grudzień 2013 r.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Rozstrzygnięcie konkursu 4/2013

Aż 4 projekty z udziałem Wojskowego Instytutu Łączności uzyskały pozytywną rekomendację w 4. konkursie na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa:

1. Radiostacja przewoźna GUARANA (RADMOR S.A. - lider, Bumar Elektronika S.A., OBR Centrum Techniki Morskiej S.A., Transbit Sp. z o.o., Wojskowa Akademia Techniczna, Wojskowy Instytut Łączności)
2. Zaawansowane metody dynamicznego zarządzania widmem DŹWIRK (Wojskowa Akademia Techniczna - lider, Transbit Sp. z o.o., Wojskowy Instytut Łączności)
3. Nowy lekki opancerzony transporter rozpoznawczy LOTR (AMZ-KUTNO Sp. z o.o. - lider, Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, Wojskowy Instytut Łączności, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia)
4. System ewaluacji zagrożeń bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP CYBER EWA (Wojskowy Instytut Łączności - lider, Enamor International Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne Enamor Sp. z o.o.)


29.11.2013 r.
Pożegnanie z mundurem

29 listopada br. wieloletnią służbę w Wojsku Polskim zakończyło trzech naszych kolegów: mjr mgr inż. Rafał Bryś., mjr dr inż. Janusz Romanik oraz mjr dr inż. Rober Urban. Dyrektor Wojskowego Instytutu Łączności podziękował żołnierzom za służbę, wręczając im zgodnie z tradycją pamiątkowe szable, i życzył powodzenia na nowym etapie kariery zawodowej.


27-28.11.2013 r.
Asseco Poland S.A., Warszawa

EU Network Enabled Capability DEMO

EU NEC to wieloletni program zmierzający do zapewnienia państwom członkowskim Unii Europejskiej możliwości osiągania zdolności sieciocentrycznych, co jest traktowane jako ważny element realizacji Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (Common Security and Defence Policy - CSDP).
W ramach szeroko zakrojonych prac na rzecz wdrażania EU NEC Europejska Agencja Obrony (EDA - ang. European Defence Agency) w 2013 roku uruchomiła projekt pt.: Shared situational awareness in EU led CMO, którego celem było opracowanie demonstracji technicznej skutecznych możliwości prowadzenia operacji połączonych cywilno-wojskowych. Projekt realizowany był w konsorcjum Asseco Poland S.A. (lider), Wojskowy Instytut Łączności, Wojskowa Akademia Techniczna, ITTI Sp. z o.o., Filibico Sp. z o.o.

Podsumowaniem realizacji projektu  była demonstracja EU NEC Demo 2013. Polegała ona na realizacji scenariusza obejmującego różne aspekty operacji zarządzania kryzysowego UE. Celem scenariusza było osiągnięcie przez wszystkie uczestniczące w operacji podmioty świadomości sytuacyjnej wynikającej ze współdzielenia informacji. Warsztaty pokazały korzyści, jakie niesie NEC, tj. zwiększenie świadomości sytuacyjnej, zwiększenie efektywności współpracy wojskowo-cywilnej, umożliwienie współpracy ad-hoc, wsparcie procesu podejmowania decyzji itp. W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele krajów członkowskich UE w EDA oraz m.in. przedstawiciele Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON, Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności P-6 Sztabu Generalnego WP, Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON.

[Czytaj więcej/zwiń]


21.11.2013 r.
"Liderzy innowacyjności". Bezpieczeństwo w sieci

Na łamach dodatku do dziennika "Gazeta Prawna" ukazała się rozmowa z prof. dr. hab. inż. Markiem Amanowiczem, który kieruje projektem pt. System zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji IP w obszarze zarządzania siecią elektroenergetyczną BIPSE. Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Realizuje go konsorcjum naukowo-przemysłowe, w skład którego wchodzą partnerzy mający bardzo duże doświadczenie w tworzeniu rozwiązań zwiększających efektywność, niezawodność i bezpieczeństwo nowoczesnych systemów teleinformatycznych: Wojskowa Akademia Techniczna, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, Wojskowy Instytut Łączności i Asecco Poland.

Teleinformatyczne systemy zarządzania procesem wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii wymagają szczególnych zabezpieczeń i kompleksowej ochrony przed zagrożeniami. Rezultatem projektu będzie stworzenie prototypowego mechanizmu skutecznej ochrony infrastruktury elektroenergetycznej przed internetową przestępczością.

[Przeczytaj całość]


15.11.2013 r.
Pierwszy etap projektu MIDNet zakończony

Wojskowy Instytut Łączności jest jednym z 9 członków konsorcjum realizującego projekt Europejskiej Agencji Obrony Military Disruption Tolerant NETworks MIDNet (Wojskowe sieci odporne na zakłócenia). Pomyślnie zakończył się pierwszy etap realizacji projektu.

MIDNet to projekt międzynarodowy, realizowany przez 7 państw. Jego celem jest opracowanie założeń standaryzacyjnych dla sieci bezprzewodowych odpornych na zakłócenia oraz demonstratora technologii, które będą wykorzystywane w systemach wojskowych i cywilnych, wymagających wysokiej niezawodności i bezpieczeństwa.


23.10.2013 r.
Bezpieczna łączność - wywiad z dr. inż. Krzysztofem Łyskiem

W dodatku do dziennika "Rzeczpospolita" zatytułowanym "Gospodarka Polski" ukazał się wywiad z dyrektorem Wojskowego Instytutu Łączności. Dr inż. Krzysztof Łysek zaprezentował osiągnięcia Instytutu, głównie w obszarach badawczych związanych z bezpieczeństwem informacji, oraz tematy prac badawczych, które są obecnie prowadzone w WIŁ. Podkreślił także szeroki zakres współpracy zagranicznej, obejmującej m.in. udział w grupach roboczych NATO oraz projektach Europejskiej Agencji Obrony.

[Przeczytaj całość]


11.10.2013 r.
Współpraca Orange i Wojskowego Instytutu Łączności

Piotr Muszyński, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych Orange oraz dr inż. Krzysztof Łysek, dyrektor Wojskowego Instytutu Łączności podpisali deklarację o współpracy.

Deklaracja inicjuje wspólne działania operatora telekomunikacyjnego oraz Wojskowego Instytutu Łączności w dziedzinie nowych technologii oraz usług teleinformatycznych zarówno w obszarze cywilnym, jak i związanym z obronnością i bezpieczeństwem państwa, w szczególności w zakresie:

  • Telco 2.0, Open data i Open Middleware
  • Cloud Computing, M2M oraz Smart Grid
  • Data Mining, Big Data, semantyki i przetwarzania kontekstowego
  • sieci samoorganizujących się (Self Organizing Networks)
  • gwarantowania jakości usług w sieciach stacjonarnych i mobilnych.

Porozumienie dotyczy również promowania wspólnych osiągnięć dotyczących wymienionych obszarów badawczych, w tym publikowania wyników badań oraz organizowania konferencji i seminariów naukowo-technicznych.


7-9.10.2013 r.
Le Grand Large Palais des congres, Saint Malo
Military Communications and Information Systems Conference - MCC 2013

W tym roku we Francji w miejscowości Saint Malo odbyła się kolejna edycja konferencji MCC. Tym razem za całe przedsięwzięcie odpowiadało francuskie Ministerstwo Obrony Narodowej oraz DGA Maîtrise de l'Information.

Konferencja tradycyjnie obejmowała dwa dni. Dodatkowo trzeciego dnia zorganizowano warsztaty poświęcone radiu kognitywnemu.

[Czytaj więcej/zwiń]


2-5.09.2013 r.
XXI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach

Wojskowy Instytut Łączności prezentował na targach opracowania związane z bezpieczeństwem łączności. Były to urządzenia i systemy do kryptograficznej ochrony informacji oraz projekty dotyczące bezpieczeństwa teleinformatycznego (w tym cybernetycznego).

Na stoisku można było obejrzeć urządzenia do kryptograficznej ochrony informacji, które uzyskały certyfikat Służby Kontrwywiadu Wojskowego: sprzętowy generator ciągów losowych - 1 MB oraz urządzenia systemu RUMIANEK. Większość urządzeń kryptograficznych posiadających obecnie taki certyfikat powstało w Wojskowym Instytucie Łączności.

Prezentowany był także zestaw serwisowy do radiostacji rodziny PR4G.


31.07.2013 r.
Uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego

Decyzją Rady Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej z dnia 31 lipca 2013 r. dr inż. Marek Suchański uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Wręczenie dyplomu miało miejsce podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego w Wojskowej Akademii Technicznej.


luty 2013 r., Centrum Nauki Kopernik
XX Giełda Wynalazków

Innowacyjność opracowanego przez dr. inż. Marka Leśniewicza SPRZĘTOWEGO GENERATORA CIĄGÓW LOSOWYCH została po raz kolejny wyróżniona. Tym razem była to nagroda za międzynarodowe osiągnięcie wynalazcze oraz dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


16.01.2013 r.
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki

Obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Rafała Gliwy

Temat rozprawy: "Uwierzytelnione szyfrowanie w specjalnych sieciach telekomunikacyjnych"

Promotor:  prof. dr inż. Wojciech Oszywa

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Piotr Gajewski
dr hab. inż. Janusz Stokłosa, prof. PP


10.12.2012 r.
Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Marka Małowidzkiego

Temat rozprawy: "Modeling Traffic Sources with the Fourier Transform"

Promotor:  prof. dr hab. inż. Krzysztof Malinowski (Politechnika Warszawska)

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Michał Pióro (Politechnika Warszawska)
prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir (Akademia Górniczo-Hutnicza)


16-19.10.2012 r.
IWIS 2012: Międzynarodowa Warszawska Wystawa Innowacji (International Warsaw Invention Show)

Z dumą informujemy, że podczas szóstej edycji Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Innowacji IWIS 2012, dr inż. Marek Leśniewicz został nagrodzony przez międzynarodowe jury złotym medalem za opracowanie SPRZĘTOWEGO GENERATORA CIĄGÓW LOSOWYCH. Urządzenie było prezentowane wraz dorobkiem Instytutu na naszym stoisku. Autorowi gratulujemy!


8-9.10.2012 r.
Military Communications and Information Systems Conference 2012

Konferencja MCC w 2012 roku odbywała się w Gdańsku. Została zorganizowana przez Wojskowy Instytutu Łączności, Centrum Techniki Morskiej, Wojskową Akademię Techniczną i polski oddział stowarzyszenia AFCEA. Podobnie jak w poprzednich latach, honorowy patronat nad konferencją objęli: Zastępca Sekretarza Generalnego NATO ds. Inwestycji Obronnych oraz Sekretarz Stanu w polskim Ministerstwie Obrony Narodowej.

Wysoki poziom merytoryczny konferencji pomagają zapewnić instytucje, które od lat wspierają to wydarzenie: natowska agencja ds. komunikacji i informacji NCIA, natowska organizacja ds. nauki i technologii - NATO STO, Europejska Agencja Obrony (EDA) oraz Komitet Elektroniki i Telekomunikacji PAN. W tym roku MCC uzyskała prestiżową akredytację Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE).

W czasie dwóch dni ponad 60 referatów zostało wygłoszonych przez uczestników reprezentujących ośrodki z 12 krajów (Polski, Niemiec, Czech, Finlandii, Belgii, Norwegii, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Francji, Szwecji, Rumunii i Turcji) oraz pracowników natowskiej agencji NCIA. Pracownicy WIŁ zaprezentowali swoje najnowsze opracowania podczas 14 wystąpień.

Dla uczestników konferencji przygotowano uroczystą kolację w historycznych wnętrzach Dworu Artusa.

Zdjęcia


12-14.09.2012 r.
Złoty Cyborg dla Prof. Wojciecha Oszywy

Podczas XXVIII Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki wręczone zostały statuetki Złotego Cyborga. Laureatami tej prestiżowej nagrody są wyróżniające się osobistości branży telekomunikacyjnej i teleinformatycznej, mające w swoim dorobku znaczące dokonania naukowe lub menedżerskie.

W 2012 r. Kapituła Nagrody uhonorowała statuetką Złotego Cyborga pięć osób. W tym gronie znalazł się pracownik naszego Instytutu, pan prof. dr inż. Wojciech Oszywa.
Panie Profesorze, serdecznie gratulujemy!


3-6.09. 2012 r.
Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach

Głównym obiektem prezentowanym na stoisku Wojskowego Instytutu Łączności podczas MSPO 2012 był mobilny zintegrowany węzeł łączności TURKUS, wyróżniony nagrodą DEFENDER 2010.

Na stoisku WIŁ można było zapoznać się także z urządzeniami kryptograficznej ochrony informacji, które w ostatnich miesiącach uzyskały certyfikat Służby Kontrwywiadu Wojskowego, tj. ze Sprzętowym Generatorem Ciągów Losowych - 1MB oraz urządzeniami systemu RUMIANEK.

W tym roku prezentowane były także główne projekty opracowywane w Zakładzie Systemów C4I.


12-15. 08.2012 r.
Wspieramy Przegląd Piosenki Wojska Polskiego

Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON płk Jerzy Gutowski przekazał dr. inż. Krzysztofowi Łyskowi podziękowania za pomoc, jakiej WIŁ udzielił w organizacji 9. Przeglądu Piosenki Wojska Polskiego.


13.07.2012 r.
Patent na wynalazek

Opracowany w Wojskowym Instytucie Łączności wynalazek pt. Elektroniczny sposób wczesnego ostrzegania przed zagrożeniem w ruchu drogowym oparty na sieciach WLAN został opatentowany. Autorami wyrazku są: prof. dr hab. inż. Józef Pawelec oraz dr inż. Marek Bykowski.


04.- 22. 06. 2012 r.
CWIX

W czerwcu br. w Bydgoszczy na terenie ośrodka szkoleniowego NATO - JFTC (Joint Force Training Centre) odbyły się ćwiczenia interoperacyjności NATO CWIX 2012 (Coalition Warrior Interoperability eXercise, eXamination, eXperimentation, eXploration). Znaczący wkład w to wydarzenie wnieśli pracownicy Wojskowego Instytutu Łączności.

W ćwiczenia zaangażowanych było ponad tysiąc żołnierzy z 21 państw Sojuszu i PfP. Przetestowano ok. 4 tysiące scenariuszy dotyczących łączności i układów dowodzenia. Sprawdzono 150 systemów.

Główny cel ćwiczeń to wytyczanie nowych kierunków rozwoju technologii oraz testowanie i weryfikacja zastosowanych rozwiązań w celu zapewnienia interoperacyjności systemów teleinformatycznych w środowisku sojuszniczym.

WIŁ brał udział w ćwiczeniach CWIX już po raz kolejny. Podczas ćwiczeń prezentowane były 3 zdolności opracowane w Zakładzie Systemów C4I:

1. Gateway bezpiecznej wymiany informacji GBWI - Secure Cross-Domain Information Exchange based on SIEG Gateway (Zdolność nr 126)
[Czytaj więcej/zwiń]

2. Prototyp Wielopoziomowego Bezpieczeństwa PWB - Multi Level Security/Autonomous NFFI HUB (Zdolność nr112)
[Czytaj więcej/zwiń]

3. System ochrony sieci teleinformatycznych przed działaniami nieuprawnionymi SOPAS - Federated Cyber Defence System (Zdolność nr 130)
[Czytaj więcej/zwiń]

logo CWIX

 

Czytaj więcej:

http://mon.gov.pl/pl/artykul/13021
http://www.sgwp.wp.mil.pl/pl/1_773.html
http://www.diit.wp.mil.pl/pl/26.html

 


12.06.2012 r.
Obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Krzysztofa Kosmowskiego

Temat rozprawy: "Wpływ skorelowanych zaników szybkich m-Nakagamiego na efektywność systemu MIMO Alamoutiego"

Promotor:  prof. dr hab. inż. Józef Jacek Pawelec

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Piotr Gajewski
dr hab. inż. Paweł Szulakiewicz, prof. PP


14.05.2012 r.
Finalistka w ogólnopolskim konkursie

Wspomaganie rozwoju i promowanie młodej kadry naukowej jest jednym z głównym celów działania Fundacji Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych. Jest on realizowany m.in. przez organizowanie ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę doktorską. Zgodnie z wymogami regulaminu do konkursu mogą być zgłoszone tylko prace doktorskie obronione z wyróżnieniem przez osoby poniżej 35 roku życia.

W 10. edycji konkursu obejmującego prace doktorskie z dziedziny radiokomunikacji bądź technik multimedialnych, obronione pomiędzy 1 stycznia 2011 r. a 3 lutego 2012 r., dr inż. Joanna Śliwa z Wojskowego Instytutu Łączności znalazła się w gronie finalistów. Nasza koleżanka przedstawiła obronioną w dn. 20 grudnia 2011 r. pracę pt. A Method for Web Services Provision in Disadvantaged Networks, której promotorem był prof. dr hab. inż. Marek Amanowicz.


25.04.2012 r.
Wizyta Szefa Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności SG

Generał bryg. Józef Nasiadka wraz z przedstawicielami P-6 i Inspektoratu Uzbrojenia MON złożył wizytę w Wojskowym Instytucie Łączności. Dyrektor dr inż. Krzysztof Łysek zaprezentował Gościom Instytut, ze szczególnym uwzględnieniem laboratoriów, opracowanych w WIŁ polowych systemów łączności oraz systemu rozpoznania i walki elektronicznej, a także urządzeń kryptograficznej i elektronicznej ochrony informacji.


23.04.2012 r.
Wybory do Rady Pracowników

W dniu 23 kwietnia 2012 r. odbyły się wybory do Rady Pracowników WIŁ. Spośród 6 zgłoszonych kandydatów wybrano następujące osoby:

1. Anna Cesarz
2. Ewa Dziki
3. Paweł Skarżyński


27.03. - 29.03.2012 r.
Spotkanie międzynarodowej grupy RTG IST-114

Pierwsze spotkanie międzynarodowej grupy RTG IST-114 "Trusted Information Sharing for Partnerships" odbyło się w Wojskowym Instytutcie Łączności. Grupa zajmuje się tematem bezpiecznego współdzielenia informacji między domenami o różnych poziomach wrażliwości w heterogenicznym środowisku sieciowym, w szczególności budową urządzeń brzegowych kontrolujących przepływ informacji pomiędzy domenami (IEG - Information Exchange Gateways). Spotkanie poświęcone było organizacji pracy  w grupie, ustaleniu celów oraz priorytetowych działań.  


20.12.2011 r.
Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Joanny Śliwy

Temat rozprawy: "A Method for WEB Services Provision in Disadvantaged Networks"

Promotor: prof. dr hab. inż. Marek Amanowicz,

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Mieczysław Muraszkiewicz (PW),
prof. dr inż. Wojciech Oszywa (WAT).

Uzyskanie stopnia naukowego doktora - 21 grudnia 2011 r.


20.12.2011 r.
Obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Janusza Romanika

Temat rozprawy: "Efektywne mechanizmy wspierania usług czasu rzeczywistego w bezprzewodowych sieciach ad-hoc"

Promotor: . prof. dr hab. inż. Piotr Gajewski

Recenzenci:
dr hab. inż. Grzegorz Różański, prof. WAT
prof. dr hab. inż. Andrzej Pach

Uzyskanie stopnia naukowego doktora - 21 grudnia 2011 r.


07. 12. 2011 r.
Certyfikat dla SGCL-1MB


Opracowany w Wojskowym Instytucie Łączności sprzętowy generator ciągów losowych SGCL-1MB uzyskał certyfikat ochrony kryptograficznej dopuszczający do ochrony informacji niejawnych o klauzuli ŚCIŚLE TAJNE. Urządzenie jest przeznaczone do generacji binarnych ciągów losowych na potrzeby urządzeń i aplikacji kryptograficznych (stacje generacji danych kryptograficznych, stacje szyfrowe, urządzenia kryptograficznej ochrony informacji), przetwarzających informacje klasyfikowane ustawowo o klauzuli do ŚCIŚLE TAJNE włącznie.

[Czytaj więcej/zwiń]


7-8.11.2011 r.
Wyróżnienie


Z przyjemnością informujemy, że nasza koleżanka - mgr inż. Joanna Śliwa została wyróżniona jako autorka najlepszego wystąpienia podczas Sympozjum Panelu IST poświęconego tematowi "Semantic Model for Context - Aware Service Provision in Disadvantaged Network Environment", które odbywało się w Oslo.


5-8.09.2011 r.
Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach


W tym roku głównym obiektem prezentowanym na stoisku Wojskowego Instytutu Łączności był mobilny zintegrowany węzeł łączności TURKUS, wyróżniony nagrodą DEFENDER 2010. Pokazywaliśmy też opracowane w ostatnich dwóch latach przez naszych pracowników monografie oraz najważniejsze wdrażane obecnie produkty i systemy.

Wśród wielu znamienitych gości, którzy odwiedzili nasze stoisko, byli m.in.: Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak, Szef Sztabu Generalnego WP gen. Mieczysław Cieniuch, Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej płk Józef Makuchowski.


16.08.2011 r.
Wybory

W wyborach uzupełniających do Rady Pracowników wybrano Małgorzatę Kisielewicz (45 głosów) i Katarzynę Juras (41 głosów). Kandydował też Szymon Kącik, na którego głosowało 29 osób.
W tym samym dniu odbyły się wybory do Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Łączności na kadencję 2011-2015. Wybrano następujące osoby:

mgr. inż. Edwarda Golana
ppłk. dr. inż. Paweła Kaniewskiego
ppłk. dr. inż. Emila Kuberę
dr. inż. Marka Leśniewicza
mjr. dr. inż. Tomasza Rachwalika
kpt. mgr. inż. Janusza Romanika
dr. inż. Andrzeja Stańczaka
dr. inż. Marka Suchańskiego
mgr inż. Joannę Śliwę
mjr. dr. inż. Roberta Urbana
dr. inż. Roberta Wicika

W skład Rady Naukowej wejdzie też - spośród pracowników WIŁ - prof. dr hab. inż. Marek Amanowicz oraz 6 osób powołanych przez Ministra Obrony Narodowej.

Zdjęcia


12.08.2011 r.
Święto Wojska Polskiego

Tradycyjnie z okazji Święta Wojska Polskiego pracownicy naszego Instytutu bawili się na pikniku.

Dyrektor wręczył nadane przez Ministra Obrony Narodowej medale:
- złoty medal "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" - Wiesławowi Sierpińskiemu i Magdalenie Witkowskiej
- srebrny medal "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" - Sławomirowi Burlińskiemu, Damianowi Dudzie i Mariuszowi Goźlińskiemu
- srebrny medal "za Zasługi dla Obronności Kraju" - Andrzejowi Firlejowi
- brązowy medal "za Zasługi dla Obronności Kraju" - Krzysztofowi Sokołowskiemu
Mjr Piotr Mroczkowski został odznaczony Wojskowym Krzyżem Zasługi.

Zdjęcia


lipiec 2011 r.
Wyróżnienie referatu

Z dumą informujemy, że artykuł naszego kolegi - kpt. mgr. inż. Janusza Romanika, przygotowany razem z prof. dr. hab. inż. Piotrem Gajewskim oraz dr. inż. Jackiem Jarmakiewiczem, pt. A Resource Management Strategy to Support VoIP across Ad hoc IEEE 802.11 Networks został wyróżniony podczas organizowanej w dniach 17 - 22 kwietnia w Budapeszcie konferencji "The Fourth International Conference on Communication Theory, Reliability, and Quality of Service" - CTRQ 2011.


17.06.2011 r.
60 lat Wojskowego Instytutu Łączności!

Wojskowy Instytut Łączności ma już 60 lat! 17 czerwca 2011 r. byli i obecni pracownicy, a także zwierzchnicy i współpracownicy spotkali się w naszej siedzibie, żeby świętować ten jubileusz.
Obchody rozpoczął dr inż. Krzysztof Łysek - dyrektor WIŁ, prezentując w swoim referacie historię, osiągnięcia i dzień dzisiejszy Instytutu.

Zasługi Wojskowego Instytutu Łączności podkreślił w swoim wystąpieniu płk Józef Makuchowski - dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON. Podczas uroczystości obecni byli także m.in.: gen. bryg. Andrzej Kaczyński - szef Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności P-6, dr Ewa Trojanowska - dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON, prof. dr hab. inż. Andrzej Najgebauer - prorektor Wojskowej Akademii Technicznej ds. naukowych oraz pan Lech Łączyński - zastępca szefa Inspektoratu Uzbrojenia.

Rozwój Instytutu z punktu widzenia jego byłego pracownika przedstawił płk w st. spocz. Stanisław Kukacki - zastępca komendanta WIŁ ds. naukowo-badawczych w latach 1958-1968 oraz dyrektor Instytutu Tele- i Radiotechnicznego.

Pracowników szczególnie zasłużonych dla Wojskowego Instytutu wyróżniono medalami. Otrzymali je: mgr Barbara Bagińska, inż. Jan Czajka, p. Ryszard Fabisiak, mgr inż. Edward Golan, p. Anna Jarosińska, p. Władysław Kumiński, p. Antoni Lazurek, p.Maria Lisowska, mgr inż. Leszek Milewski, p. Teresa Pietrucha, dr inż. Andrzej Stańczak, mgr Elżbieta Szyszko, p. Mirosław Wilk, p Romuald Zych.

Po zakończeniu części oficjalnej obchodów rozpoczął się piknik, podczas którego - przy dobrej kuchni i muzyce - bawili się wszyscy zaproszeni goście.

Referat dyrektora WIŁ Zdjęcia Życzenia i gratulacje

26.03.2011 r.
5 x 5 !


W zorganizowanej w Warszawie sztafecie 5 razy 5 km wzięli udział nasi koledzy: Rafał Gliwa, Bartosz Jasiul, Krzysztof Kosmowski, Tomasz Rachwalik i Robert Urban. W ogólnej klasyfikacji drużyn zajęli 36. miejsce (na 237), a w klasyfikacji firm 5. (na 84)! Gratulujemy!

Sztafeta rozpoczyna tradycyjnie Półmaraton Warszawski. W tym roku odbyła się po raz czwarty.

ZDJĘCIA


styczeń 2011 r.
Uzyskanie pierwszej kategorii w kategoryzacji jednostek naukowych


Wojskowy Instytut Łączności otrzymał 1., najwyższą kategorię za okres 2005-2009 w procesje oceny jednostek naukowych przeprowadzanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. List z gratulacjami do Rady Naukowej i Dyrektora WIŁ skierował Podsekretarz Stanu ds. Uzbrojenia i Modernizacji w MON Pan Marcin Idzik.


02.- 07. 10. 2010 r.
Aster 2010


Wojskowy Instytut Łączności zaprezentował wyróżniony nagrodą DEFENDER 2010 mobilny zintegrowany węzeł łączności do operacji wojskowych i kryzysowych TURKUS podczas warsztatów poligonowych Wojsk Łączności i Informatyki ASTER 2010, odbywających się na terenie poligonu Żagań Stalag.


27. 09. - 01. 10. 2010 r.
Military Communications and Information Systems Technology Week - MCISWeek


Na przełomie września i października 2010 r. Wrocław gościł światowych ekspertów zajmujących się wojskowymi systemami łączności i informatyki. Brali oni udział w trzech wydarzeniach: organizowanej od ponad 10 lat przez WIŁ Military Communications and Information Systems Conference - MCC oraz sympozjum i spotkaniu roboczym Panelu IST (Information Systems Technology) natowskiej organizacji ds. badań i technologii (Research and Technology Organization - RTO). Konferencja i sympozjum, a także towarzysząca im wystawa odbyły się w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej, a spotkanie robocze Panelu IST w hotelu Mercury Panorama Wrocław. Łącznie w wydarzeniach uczestniczyło ponad 200 osób z całego świata, w tym z Polski, Niemiec, Czech, Słowacji, Holandii, Belgii, Finlandii, Norwegii, Francji, Turcji, Ukrainy, USA i Kanady.

MCISWeek honorowym patronatem objęli: zastępca sekretarza generalnego NATO ds. inwestycji obronnych, sekretarz stanu MON, szef sztabu generalnego WP.

ZDJĘCIA


06. - 09.09.2010 r.
Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego


Podczas tegorocznych targów MSPO w Kielcach Wojskowy Instytut Łączności przedstawił swoją ofertę na stoisku F-34. Zaprezentowaliśmy zautomatyzowany system rozpoznawczo-zakłócający, zasilacz rezonansowy, sprzętowy generator ciągów losowych oraz mobilny zintegrowany węzeł łączności TURKUS. Ten ostatni produkt można było obejrzeć też na stoisku zewnętrznym. Cieszył się on dużym zainteresowaniem, a jego walory doceniła Rada Programowa Nagrody DEFENDER, przyznając systemowi TURKUS swoje wyróżnienie!

Stoisko WIŁ odwiedziło wielu znamienitych gości, m.in. minister Marcin Idzik - podsekretarz stanu ds. uzbrojenia i modernizacji, generał Mieczysław Cieniuch - szef SG WP, gen. broni Mieczysław Stachowiak - pierwszy zastępca szefa SG WP, gen. dyw. Mieczysław Gocuł - szef Zarządu Planowania Strategicznego SG WP.

ZDJĘCIA


maj 2010 r.
CAP DEMO


Naukowcy z Wojskowego Instytutu Łączności brali udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu przedsięwzięcia demonstracyjnego CAP DEMO, organizowanego w ramach Wielonarodowego Eksperymentu MNE 6. Podczas ćwiczeń zaprezentowali tzw. łącznik KOS, oparty na nowoczesnych rozwiązaniach informatycznych prototypowy interfejs programowy, pozwalający zintegrować systemy informatyczne krajów uczestniczących w tym eksperymencie. Za szczególne zaangażowanie naszych pracowników podziękowania przesłał Szef Sztabu Generalnego WP gen. broni Mieczysław Cieniuch oraz Dyrektor Eksperymentu CAP DEMO gen. bryg. Andrzej Kaczyński. Więcej o eksperymencie CAP DEMO można dowiedzieć się z zamieszczonego niżej filmu.


11.09.2009 r.
Zakończenie prac termomodernizacyjnych


W dniu 11 września 2009 r. podpisano protokół odbioru dot. prowadzonych w budynkach WIŁ prac termomodernizacyjnych w zakresie wymiany stolarki okiennej, modernizacji instalacji c.o. oraz kompleksowej termomodernizacji. Przedsięwzięcie to jest dofinansowane (Umowa nr 0061/09/OA/D) przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. J.S. Bacha 2, 02-743 Warszawa na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku "Prawo ochrony środowiska" (Dz.U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z poźn. zm.).


08.09.2009 r.
Powołanie zastępcy dyrektora ds. naukowo-badawczych


Zgodnie z zarządzeniem dyrektora WIŁ nr 176a/09 z dnia 8 września 2009 r. pan dr inż. Marek RÓŻYCKI zostaje powołany na stanowisko zastępcy dyrektora ds. naukowo-badawczych.


31.08. - 03.09.2009 r.
MSPO Kielce


W dniach 31 sierpnia - 3 września 2009 r. Wojskowy Instytut Łączności uczestniczył w Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach - największej w Europie środkowej wystawie przemysłu zbrojeniowego Polski i świata.

W przeddzień uroczystego otwarcia targów doszło do tragicznego wydarzenia: spłonęły hale F i G. Wśród wystawców, którzy stracili swoje stoiska, był także WIŁ. Pomimo kłopotów organizatorzy dołożyli starań, żeby zastępcze stoiska zostały zbudowane na czas i cała impreza odbyła się zgodnie z zaplanowanym kalendarzem.

Honorowym gościem tegorocznych Targów był m.in. minister MON Bogdan Klich, który dokonał uroczystego otwarcia. Natomiast nasze stoisko odwiedził m.in. dyrektor DPZ gen. bryg. Andrzej Duks.Drugie półrocze 2009 r.
Prace termomodernizacyjne


W Wojskowym Instytucie Łączności trwają prace termomodernizacyjne w zakresie wymiany stolarki okiennej, modernizacji instalacji c.o. oraz kompleksowej termomodernizacji głównego budynku WIŁ.
Przedsięwzięcie to jest dofinansowane (Umowa nr 0061/09/OA/D) przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. J.S. Bacha 2, 02-743 Warszawa, na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku "Prawo ochrony środowiska" (Dz.U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z poźn. zm.)


04.08.2009 r.
Powołanie dyrektora WIŁ na kadencję 2009 - 2014


Zgodnie z Decyzją Nr 260/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2009 roku, z dniem 1 sierpnia 2009 r. pan dr inż. Krzysztof ŁYSEK zostaje powołany na stanowisko dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą "Wojskowy Instytut Łączności im. prof. Janusza Groszkowskiego" w Zegrzu, na okres 5 lat.


29.06.2009 r.
Zakończenie kadencji dyrektora WIŁ


W przeddzień zakończenia kadencji dyrektora Wojskowego Instytutu Łączności dr. inż. Marka Suchańskiego odbyło się jego pożegnanie z udziałem dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON gen. bryg. Andrzeja Duksa oraz zastępcy dyrektora DPZ MON ds. prac rozwojowych i wdrożeniowych płk. Lecha Łączyńskiego.

Generał Duks przedstawił drogę zawodową dyrektora Suchańskiego i podziękował mu za 18-letnie kierowanie Wojskowym Instytutem Łączności. Odczytał także podziękowanie podsekretarza stanu ds. uzbrojenia i modernizacji pana Zenona Kosiniaka-Kamysza.

Dyrektor Marek Suchański pożegnał się z pracownikami Instytutu, dziękując im, a także swoim przełożonym za wieloletnią współpracę.

Listy z podziękowaniami:
- Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej, gen. bryg. Andrzej DUKS
- Podsekretarz Stanu ds. Uzbrojenia i Modernizacji, Zenon KOSINIAK-KAMYSZ

26.06.2009 r.
Obrona pracy doktorskiej mjr. mgr. inż. Emila KUBERY


Temat rozprawy: "Organizacja wewnątrzdomenowego rutingu dynamicznego z gwarancją jakości usług w taktycznych sieciach łączności"

Promotor: prof. dr hab. inż. Marek S. Amanowicz
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Andrzej R. Pach
dr hab. inż. Grzegorz W. Różański, prof. WAT

Uzyskanie stopnia naukowego doktora - 1 lipca 2009 r.


16. - 17.06.2009 r.
XII Krajowe Sympozjum Nauk Radiowych URSI


W tym roku po raz dwunasty odbyło się Krajowe Sympozjum Nauk Radiowych URSI. Zorganizowane zostało przez Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych, Wojskowy Instytut Łączności oraz Instytut Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej. Obrady odbywały się w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.

Sympozjum towarzyszyło Krajowej Konferencji Radiofonii i Telewizji - oba te wydarzenia oraz wystawę techniczną opatrzono nazwą Dni Radiowe.

W ciągu dwóch dni wygłoszono 52 referaty (w tym 7 zapraszanych i 12 międzynarodowych). Autorzy reprezentowali 32 ośrodki naukowe.

Honorowy patronat nad sympozjum objęli: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Komitet Elektroniki i Telekomunikacji PAN, Polska Akademia Nauk.

Nagrodą za najlepszy referat wygłoszony przez młodego naukowca wyróżniono dr. inż. Tomasa Mąkę za wystąpienie nt. Automatic audio content identification.


23.04.2009 r.
WIŁ - podpisanie porozumienia z FKIE-FGAN


W siedzibie naszego Instytutu podpisane zostało porozumienie między Wojskowym Instytutem Łączności a niemieckim Forschungsinstitut Für Komunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie (FKIE) dot. współpracy naukowej.

Porozumienie podpisali: prof. dr. rer. nat. Maurus Tacke - prezes zarządu Forschungsgesellschaft für Angewandte Naturwissenschaften (FGAN) oraz dr inż. Marek Suchański - dyrektor Wojskowego Instytutu Łączności.

Stronę niemiecką podczas spotkania reprezentowali ponadto: dyrektor FKIE prof. dr Jürgen Grosche oraz kierownik Zakładu Sieci Komputerowych w FKIE Markus Antweiler, a stronę polską: zastępca dyrektora ds. naukowo-badawczych dr inż. Krzysztof Łysek oraz kierownik Zespołu Systemów C4I prof. dr hab. inż. Marek Amanowicz.


04.12.2008 r.
Obrona pracy doktorskiej kpt. mgr. inż. Przemysława RODWALDA

Temat rozprawy: "Parametryzowana kryptograficzna funkcja skrótu - PHAL-256"

Promotor: dr hab. inż. Janusz STOKŁOSA, prof. ndzw. PP
Recenzenci:
prof. dr hab. n. mat. Jerzy GAWINECKI
prof. dr hab. inż. Zbigniew KOTULSKI

Uzyskanie stopnia  naukowego doktora - 9 grudnia 2008 r.


23. - 24.09.2008 r.
Jubileuszowa konferencja MCC w Krakowie

W dniach 23 - 24 września 2008 r. w Krakowie odbyła się 10., jubileuszowa edycja MILITARY COMMUNICATIONS AND INFORMATION SYSTEMS CONFERENCE (MCC). W ciągu 10 lat konferencja uzyskała znaczącą rangę w międzynarodowej społeczności związanej z militarnymi systemami łączności i informatyki. MCC kontynuuje rozpoczętą w 1999 r. tradycję NATO REGIONAL CONFERENCE ON MILITARY COMMUNICATIONS AND INFORMATION SYSTEMS (RCMCIS), która z kolei zastąpiła konferencję krajową.


27.06.2008 r.
Obrona pracy doktorskiej kpt. mgr. inż. Piotra MROCZKOWSKIEGO


Temat rozprawy: "Szyfr blokowy o architekturze sieci podstawieniowo-permutacyjnej zbudowany w oparciu o S-boxy generowane z pseudolosowych ciągów binarnych".

Promotor:   prof. dr inż Wojciech Oszywa
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Stefan Jackowski
                 dr hab. inż. Janusz Stokłosa, prof. PP

Uzyskanie stopnia  naukowego doktora - 2 lipca 2008 r.


28. - 30.04.2008 r.
Międzynarodowa Wystawa Przemysłu Obronnego- IDEB 2008 - Bratysława

W dniach 28-30 kwietnia odbyła się na terenie hal wystawienniczych Incheba Expo w Bratysławie Międzynarodowa Wystawa Przemysłu Obronnego IDEB 2008 (International Defence Exhibition Bratislava). Wystawa została zorganizowana m.in. ze względu na proces modernizacji armii słowackiej jako dogodne miejsce rozmów i negocjacji. Wojskowy Instytut Łączności razem z innymi instytucjami wojskowymi prezentował się w ramach narodowego stoiska MON. Ministerstwo Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej reprezentował Podsekretarz Stanu Pan Zenon Kosiniak-Kamysz, a znakomitymi gośćmi polskiej wystawy narodowej byli m.in. Prezydent Republiki Słowacji Pan Ivan Gašparovič, Minister Obrony Narodowej Republiki Słowacji Pan Jaroslav Baška.


05.03.2008 r.
Obrona pracy doktorskiej kpt. mgr. inż. Roberta URBANA

Temat rozprawy: "Jakość transmisji w kanale radiowym UKF z wykorzystaniem bieżącej oceny kanału, układu przeplotu i kodów LDPC."

Promotor: prof. dr hab. inż. Stefan Jackowski
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Andrzej Dziech,
dr hab. inż. Jerzy Łopatka, prof. WAT

Uzyskanie stopnia  naukowego doktora -19.03.2008 r.


30.01.2008 r.
Ogłoszenie wyników konkursu NAUKA WIŁ, oceniającego działalność naukową pracowników Instytutu.


w 2008 przyznano następujące nagrody:

I stopnia dr. inż. Robertowi BIAŁASOWI
II stopnia dr. inż. Mariuszowi BOROWSKIEMU
III stopnia kpt. mgr. inż. Robertowi URBANOWI


11.09.2007 r.
Obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Roberta BIAŁASA

Temat rozprawy: "Interoperacyjność kryptograficzna taktycznej sieci telekomunikacyjnej"

Promotor: prof. dr hab. inż. Józef Michnik
Recenzenci:
prof. dr inż. Wojciech Oszywa
prof. dr hab. inż. Leopold Ciborowski

18. - 20.04.2007 r.
Europoltech 2007 - Warszawa

W dniach 18-20 kwietnia 2007 r. Wojskowy Instytut Łączności wziął udział w targach Europoltech 2007.
Impreza umożliwiła zaprezentowanie naszego dorobku naukowego i oferty handlowej. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem, co zaowocowało nawiązaniem wielu kontaktów handlowych.


17. - 19.04.2007 r.
Intertelecom 2007 - Łódź

W dniach 17-19 kwietnia 2007 r. Wojskowy Instytut Łączności pokazywał swoją ofertę na targach Intertelecom w Łodzi.

Przedmiotem ekspozycji były laboratoria instytutowe, a zwłaszcza kabina bezechowa.


03. - 04.04.2007 r.
Zgromadzenie Ogólne Powiatów Polskich - Warszawa

Podczas Zgromadzenia Ogólnego Powiatów Polskich w dniach 03-04 kwietnia 2007 r. Wojskowy Instytut Łączności prezentował swoje osiągnięcia w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego, m.in. komputer tempestowy.

Jednym z gości stoiska był Waldemar Pawlak.


05.02.2007 r.
Ogłoszenie wyników konkursu NAUKA WIŁ oceniającego działalność naukową pracowników Instytutu.

W 2006 r. przyznano trzy nagrody:
I stopnia - mjr. dr. inż. Tomaszowi RACHWALIKOWI
II stopnia - dr. inż. Markowi BYKOWSKIEMU
III stopnia - mgr. inż. Michałowi GAWROŃSKIEMU.


09.11.2006 r.
Obrona pracy doktorskiej mgr. Marka BYKOWSKIEGO

Tytuł pracy:
"Odporność łańcucha Viterbiego i turbokodów na szumy/zakłócenia nie-AWGN w systemach DSSS"

Promotor: prof. dr hab. inż. Józef J. Pawelec
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Daniel J. Bem
prof. dr hab. inż. Stefan Jackowski


24.10.2006 r.
Nasza duma, czyli system KROKUS 2000

24 października 2006 r. na terenie Wojskowego Instytutu Łączności prezentowany był szerokopasmowy system łączności pola walki KROKUS. Inżynierowie z Instytutu pracowali nad tym projektem przez ostatnie 6 lat. Była to praca realizowana na zamówienie MON.

KROKUS stanowić będzie podstawową infrastrukturę telekomunikacyjną zapewniającą Siłom Zbrojnym RP osiągnięcie zdolności do działań sieciocentrycznych. Jest porównywalny z najnowocześniejszymi światowymi systemami łączności.

Działanie KROKUSA zostało zademonstrowane przed szerokim gremium. Prezentację oglądali m.in.: gen. broni Edward PIETRZYK, gen. bryg. Edmund SMAKULSKI - Szef Generalnego Zarządu Dowodzenia i Łączności Sztabu Generalnego WP, gen dyw. Wojciech KUBIAK - Z-ca Szefa Dowództwa Wojsk Lądowych, gen. dyw. Józef BUCZYŃSKI - Komendant Rektor AON, płk dr inż. Józef MAKUCHOWSKI - Zastępca Dyrektora DPZ, kmdr Mirosław TULISZKA - Szef Zarządu Dowodzenia i Łączności Sztabu Marynarki Wojennej N-6.

Również w tym samym dniu, w wiadomościach Telewizyjnego Kuriera Mazowieckiego TVP3 ukazała się prezentacja szerokopasmowego systemu łączności pola walki KROKUS 2000


11. - 14.10.2006 r.
Wystawa w Kijowie

W dniach 11-14 października 2006 r. Wojskowy Instytut Łączności uczestniczył w międzynarodowej wystawie pt.: "Arms and Security", która odbywała się w Kijowie. Głównym organizatorem wydarzenia było Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy.

Oferta Instytutu dotyczyła głównie bezpieczeństwa informacji w systemach teleinformatycznych
oraz systemów Łączności pola walki.


09.10.2006 r.
Obrona pracy doktorskiej mjr. Tomasza RACHWALIKA

Tytuł pracy:
"Układ reprogramowalny w zastosowaniu do specjalnych systemów kryptograficznych"

Promotor: prof. dr hab. inż. Wojciech Oszywa
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Janusz Stokłosa
prof. dr hab. inż. Ryszard Pełka


01.10.2006 r.
Zmiana na stanowisku zastępcy dyrektora WIŁ ds. naukowo-badawczych

Z dniem 1 października 2006 r. stanowisko zastępcy dyrektora ds. naukowo-badawczych obejmuje dr inż. Krzysztof Łysek. Ustępujący zastępca - dr inż. Jan Latek - pełnił tę funkcję od 1 listopada 1996 r.


18. - 19.09.2006 r.
Konferencja MCC 2006

W dniach 18-19 września 2006 r. w Hotelu Nadmorskim w Gdyni odbyła się konferencja Military Communications and Information Systems Conference 2006 - MCC (poprzednia nazwa: NATO Regional Conference on Military Communications and Information Systems - RCMCIS), zorganizowana przez: Wojskowy Instytut Łączności, Centrum Techniki Morskiej, Wojskowa Akademia Techniczna, NATO C3 Agency oraz polski oddział AFCEA.

W konferencji uczestniczyli zagraniczni reprezentanci obszaru badań i eksploatacji wojskowych systemów łączności i informatyki. Konferencji towarzyszyła wystawa systemów oraz urządzeń z tego zakresu.

Honorowymi gośćmi byli: Podsekretarz Stanu MON - Pan Marek Zająkała, Szef Generalnego Zarządu Dowodzenia i Łączności P-6 - Pan gen. bryg. Edmund Smakulski, Asystent Sekretarza Generalnego NATO - Pan Marshall Billingslea oraz NC3A General Manager - Pan Dag Wilhelmsen.

Podczas MCC 2006 Wojskowy Instytut Łączności na swoim stoisku wystawienniczym zaprezentował rozwiązania dotyczące ochrony informacji w zakresie systemów teleinformatycznych oraz nową generację szerokopasmowego systemu Łączności - KROKUS.

WIŁ zaznaczył swoją obecność nie tylko jako organizator, ale i jako czynny uczestnik -pracownicy Instytutu wygłosili kilka referatów podczas sesji naukowych.

Zapraszamy do uczestniczenia w przyszłorocznej konferencji MCC.


13. - 15.09.2006 r.
Sukces WIŁ na KSTiT

Posiadające wieloletnią tradycję Krajowe Sympozjum Telekomunikacji odbyło się w tym roku pod zmienioną nazwą Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki, która odzwierciedla wzbogacenie problematyki prezentacji i seminariów.

Wśród referatów wygłoszonych w tym roku w Bydgoszczy znalazły się trzy przygotowane przez naukowców z WIŁ:
- mjr. mgr. inż. Emila Kuberę, inż. Adriana Mroczko, mgr inż. Joannę Śliwę oraz mgr. inż. Krzysztofa Zubla
pt. "Walidacja QoS routingu w heterogenicznej sieci łączności"
- kpt. mgr. inż. Bartosza Jasiula pt. "Zagrożenia i mechanizmy bezpieczeństwa w systemach sieciocentrycznych"
- kpt. mgr. inż. Przemysława Rodwalda pt. "Kryptoanaliza funkcji skrótu".

Prezentacja kpt. Przemysława Rodwalda została wyróżniona I nagrodą w "Konkursie na najlepszy referat napisany przez młodego uczestnika KSTiT 2006".


04. - 07.09.2006 r.

W dniach 4 - 7 września 2006 r. w Kielcach miał miejsce XIV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego - MSPO. Wojskowy Instytut Łączności zaprezentował swoje rozwiązania ochrony informacji w zakresie systemów teleinformatycznych oraz nową generację szerokopasmowego systemu łączności. MSPO dostarczył nam możliwość naszych prezentacji naukowych oraz osiągnięć i oferty handlowej. Szerokopasmowy System Łączności KROKUS - 2000, cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Osobami, które najczęściej odwiedzały nasze stoisko byli: przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, wojskowe służby zaopatrzenia, przedstawiciele przemysłu zbrojeniowego oraz szeroko rozumiane grupy naukowo-biznesowe.

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszego stoiska podczas przyszłorocznego, już XV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, który odbędzie się w dniach 3 - 6 września 2007 r.


06.07.2006 r.
Posiedzenie Sekcji PAN

Dnia 6 lipca 2006 w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym WIŁ odbyły się obrady połączonego posiedzenia Sekcji: Telekomunikacji, Kompatybilności Elektromagnetycznej oraz Mikrofal i Radiolokacji Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk. W obradach wzięło udział ponad 50 osób.

Przebieg obrad był następujący:
- otwarcie posiedzenia, informacje organizacyjne
- informacja dr. inż. Marka Suchańskiego, dyrektora WIŁ nt.: "Działalność naukowo-badawcza i wdrożeniowa Wojskowego Instytutu Łączności"
- referat prof. dr. hab. inż. Marka Amanowicza nt.: "Walka sieciocentryczna stymulatorem rozwoju zaawansowanych technik informacyjnych"
- dyskusja
- sprawy różne sekcji KEiT
- zwiedzanie Laboratorium KEM, prezentacja Szerokopasmowego Systemu Łączności KROKUS - 2000
- lunch


28.06.2006 r.
Rada Główna JBR WIŁ

Dnia 28 czerwca 2006 r.(środa) o godz. 11.00 w Centrum Konferencyjno - Szkoleniowym WIŁ w Zegrzu odbyło się Posiedzenie Rady Głównej Jednostek Badawczo - Rozwojowych. W posiedzeniu udział wzięło ponad 50 osób.

Porządek posiedzenia był następujący:
1. Prezentacja Wojskowego Instytutu Łączności - dyrektor Instytutu, dr inż. Marek Suchański 
2. Podsumowanie wyników XV Forum oraz określenie form realizacji Uchwały XV Forum JBR
3. Przekształcenia  jbr w świetle powołania  nowego Centrum Badań Naukowych i Prac Rozwojowych - dr J.Gromek
4. Nowelizacja ustawy o jbr - prof. J. Pilarczyk, prof. L.Rafalski, doc  S.Wierzbicki
5. Sprawy różne
- Podsumowanie udziału jbr w  Salonie "Nauka dla Polski"
- Współpraca jbr z organizacjami międzynarodowymi - dr T. Kośmider


26. - 27.04.2006 r.
Wystawa The Conference of National Armaments Directors (CNAD)

W dniach 26 i 27 kwietnia 2006 r. Wojskowy Instytut Łączności uczestniczył w wystawie organizowanej w czasie The Conference of National Armaments Directors (CNAD). Gospodarzem wystawy był NATO's Defence Investment Division. Tegoroczna wystawa dotyczyła możliwości wspierania przez struktury NATO zespołów do odbudowy regionalnej (PRTs). Działalność zespołów jest przejawem zainteresowania wspólnoty międzynarodowej sytuacją w Afganistanie.

The CNAD Exhibition, która odbywała się w Kwaterze Głównej NATO, to doskonała okazja dla firm i placówek badawczych z krajów natowskich do zaprezentowania swojej oferty wysokim urzędnikom pracującym w Brukseli oraz innym osobom podejmującym decyzje o zakupie uzbrojenia.

Główną propozycją WIŁ w zakresie tematyki wystawy był szerokopasmowy system łączności, który może wspierać cywilną i wojskową infrastrukturę komunikacyjną w Afganistanie. Szczególnie eksponowany był Wóz Dostępu Radiowego, przeznaczony do bezprzewodowego dowiązania abonentów mobilnych KF i UKF do części stacjonarnej systemu, umożliwiający przekazywanie połączeń, np. pomiędzy siłami zwiadowczymi do centrów koordynacyjnych lub rządowych zespołów odbudowy.


08.02.2006 r.
Demonstracja technik satelitarnych dla potrzeb ratownictwa,
zarządzania kryzysowego i misji humanitarnych.W dniu 8 lutego 2006 r. w Wojskowym Instytucie Łączności w Zegrzu odbył się pokaz możliwości wykorzystania technik satelitarnych dla potrzeb działań ratowniczych, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności oraz misji humanitarnych i stabilizacyjnych.

Demonstracja ta była ograniczoną w skali prezentacją terenową , opartą na scenariuszu pozwalającym na równoczesną ocenę przydatności rozwiązań satelitarnych dla misji humanitarnych poza obszarem UE i dla służb działających w Polsce.

Celem wszystkich wydarzeń było:
- Zademonstrowanie i ocena korzyści wynikających z zastosowania technik satelitarnych podczas realizacji przez UE misji humanitarnych i stabilizacyjnych,
- Ocena użyteczności tych technik z perspektywy polskich służb,
- Zainicjowanie dyskusji nad przyszłością ich wykorzystania w Polsce.

Demonstracja opierała się na wynikach projektu Unii Europejskiej "Astro+ w którym udział biorą: EADS ASTRIUM UK, EADS ASTRIUM FRANCE, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Telespazio S.p.A. - ITALIA, INFOTERRA oraz EADS SPACE. Pokaz był współorganizowany przez Ministerstwo Gospodarki RP, Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności, Polskie Biuro do Spraw Przestrzeni Kosmicznej, uczestników projektu "Astro+" i polskich partnerów naukowych i przemysłowych.

Scenariusz demonstracji zakładał symulowanie akcji rozpoznawczej, prewencyjnej, ratowniczej i ewakuacyjnej związanej z trzęsieniem ziemi oraz spowodowanej nim powodzi (pozorowane uszkodzenie zapory na Zalewie Zegrzyńskim), a prowadzonej przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej. We wszystkich działaniach ratownicy wspomagani byli przez najnowsze techniki i urządzenia satelitarne obejmujące: łączność i nawigację satelitarną oraz satelitarne zdjęcia i mapy. Podczas ćwiczeń stworzone zostało Centrum Sytuacyjne, pozwalające szczegółowo śledzić przebieg wydarzeń. Centrum komunikowało się satelitarnie ze sztabem akcji, jak również oferowało wsparcie eksperckie jednostkom w polu.

Demonstracja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem uczestników i zaproszonych gości. Pokaz zaszczycili między innymi:
- Bogusław Cichoń - Dyrektor Departamentu Zarządzania Kryzysowego- MSWiA,
- Marcin Korolec - Podsekretarz Stanu - Ministerstwo Gospodarki,
- gen. bryg. Henryk Porajski - Dyrektor ds. Obrony - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
- płk Władysław Staroń - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego,
- Stanisław Wilczkowiak - Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych - Ministerstwo Środowiska,
- płk Janusz Fedko - Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Miejskiej.

Następnego dnia odbyła się ewaluacja wydarzeń z dnia poprzedniego oraz spotkanie w polskim gronie specjalistów, poświęcone możliwości wykorzystania technik satelitarnych dla potrzeb wspomagania zarządzania kryzysowego.


01. - 02.2006 r.
Wojskowy Instytut Łączności w Indiach

Wojskowy Instytut Łączności zainteresowany promocją i eksportem swoich usług i urządzeń specjalnych na rynek azjatycki stworzył podstawy do współpracy naukowo-technicznej i kooperacji z ośrodkami badawczymi i produkcyjnymi Indii, w szczególności z indyjskim przemysłem obronnym.

Realizując te zamierzenia, WIŁ uczestniczył w 2 wystawach: 10th India International Civil and Defence Equipment and Systems Exhibition and Conference (IICDES'2005) w październiku 2005 roku i DEFEXPO 2006 "A Land and Naval Systems Exhibition" na przełomie stycznia i lutego tego roku. Podczas Defexpo, Wojskowy Instytut Łączności gościł na stoisku firmy Cenrex Sp. z o.o.

Oferta instytutu dotyczyła głównie bezpieczeństwa informacji w systemach teleinformatycznych oraz systemów łączności pola walki. Szczególnym zainteresowaniem Ministerstwa Obrony Indii, służb zaopatrzenia poszczególnych rodzajów wojsk, przedstawicieli przemysłu obronnego, świata nauki i biznesu cieszył się eksponowany na obu wystawach - opracowany przez WIŁ - szerokopasmowy system łączności, elementy związane z podsystemem ochrony informacji, a także bezpieczne stanowisko komputerowe.

Ponadto na stoisku WIŁ zaprezentowano prospekty i ulotki reklamowe oraz płyty CD zawierające informacje z różnych obszarów działalności instytutu.


03.11.2005 r.
Obrona pracy doktorskiej mjr. mgr. inż. Andrzeja JANULEWICZA

Temat rozprawy: "Identyfikacja kanałów i sygnałów przenikania informacji metodą ślepego rozplatania oraz zaawansowanego przetwarzania widma"

Promotor: prof. dr hab. inż. Józef Jacek Pawelec


13.07.2005 r.
Otwarcie kabiny bezechowej

W dniu 13.07. 2005 r. o godzinie 12:00 w Wojskowym Instytucie Łączności w Zegrzu, odbyła się uroczysta ceremonia otwarcia kabiny bezechowej w Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej. Jest to największa inwestycja w infrastrukturę badawczą w ponad 50-letnich dziejach Wojskowego Instytutu Łączności. Wszystkim znakomitym gościom, którzy swoją obecnością uhonorowali naszą uroczystość, serdecznie dziękujemy.

Zaszczycili nas między innymi:
- sekretarz stanu, I zastępca ministra ON - Janusz Zemke,
- sekretarz stanu, zastępca ministra nauki i informatyzacji - Marek Bartosik,
- prezes URTiP - Witold Graboś,
- przewodniczący sejmowej KON - poseł Stanisław Janas,
- zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Obrony Narodowej -poseł Bronisław Komorowski,
- dowódca Sił Powietrznych - gen. broni pilot Stanisław Targosz,
- koordynator funkcjonowania pionu sekretarza I zastępcy ministra obrony narodowej - gen. dyw. Andrzej Pietrzyk,
- dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej - prof. gen. dyw. Andrzej Ameljańczyk,
- szef Generalnego Zarządu Dowodzenia i Łączności - gen. bryg. Stanisław Krysiński,
- dyrektor Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych - gen. bryg. Roman Polak,
- dowódca I Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej - gen. Piotr Czerwiński,
- rektor WAT - prof. dr hab. iż. gen. bryg. Bogusław Smólski.

Przybyłych gości powitał dyrektor Wojskowego Instytutu Łączności - dr inż. Marek Suchański, a symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał sekretarz stanu, I zastępca ministra ON - Janusz Zemke oraz sekretarz stanu, zastępca ministra nauki i informatyzacji - Marek Bartosik.

Uczestnicy uroczystości z dużym zainteresowaniem obejrzeli filmową prezentację na temat działalności Wojskowego Instytutu Łączności oraz powstania Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej.


© 2006 Wojskowy Instytut Łączności