Seminaria

Plan seminariów Wojskowego Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego na I półrocze 2023 roku

Seminaria odbywają się obecnie stacjonarnie w siedzibie WIŁ -PIB.

 

Lp.

Temat

Prowadzący

 Data

Link do platformy wideokonferencyjnej
1.
Propozycja nowej metody testowania ciągów losowych

dr hab. inż. Marek Leśniewicz

07.02.2023
seminarium stacjonarne
2.
Wyniki modelowania kwantowego, mikrofalowego generatora ciągów losowych o przepływności 1 Gbit/s

dr hab. inż. Marek Leśniewicz

mgr inż. Piotr Komorowski

mgr inż. Janusz Zabłocki

 

21.02.2023

 

seminarium stacjonarne
3.

Mechanizmy przeciwdziałające zagrożeniom związanym z powiązaniem identyfikatorów

oraz atakom na resynchronizację protokołu AKA w sieci 5G

mjr dr inż. Mariusz Borowski

14.03.2023
seminarium stacjonarne
4.

Inżynieria oprogramowania w praktyce

(seminarium wewnętrzne)

dr inż. Marek Małowidzki

mjr mgr inż. Robert Goniacz

mgr inż. Tomasz Dalecki

11.05.2023

18.05.2023

seminarium stacjonarne
5

Budowa układu na potrzeby badania metod i technik wykrywania i przeciwdziałania atakom na infrastrukturę dostępową i aplikacje sieci 5G

kpt. dr inż. Krzysztof Kosmowski

mgr inż. Rafał Bryś

15.05.2023

(przełożone na II półrocze)

seminarium stacjonarne

Uwaga!


Informacje o zmianach w planie seminariów są zamieszczane na stronach www.wil.waw.pl w zakładce SEMINARIA.
Informacji udziela:

Joanna Szymczyk
tel. 261 885 564
j.szymczyk@wil.waw.pl


 

Opcje strony

do góry