Publikacje

Metoda i układ powielenia ciągów losowych


Tytuł
Metoda i układ powielenia ciągów losowych
Typ publikacji
Rok
2021
Data dokładna
2021
Autorzy słownie
ISBN/ISSN
ISSN: 0033-2097, e-ISSN: 2449-9544
Informacje dodatkowe

Przegląd Elektrotechniczny nr 8/2021

doi:10.15199/48.2021.08.24
Streszczeni:  Przedmiotem pracy są metoda i układ powielania ciągów losowych. Powielanie polega na pseudolosowym próbkowaniu odpowiednio licznej próby ciągu prawdziwie losowego ze źródła w postaci generatora sprzętowego, a następnie na wymianie wykorzystanej próby na następną i skasowaniu próby zużytej. W wyniku powielania otrzymuje się ciągi wynikowe o zadowalających właściwościach probabilistycznych i parametrach statystycznych. Metoda będąca przedmiotem pracy pozwala na powielanie ciągów z generatorów sprzętowych do krotności sięgających 1000.
 
Abstract: The subject of the work is the method and system for duplicating random sequences. Reproduction consists in pseudo-random sampling of a sufficiently large sample of a truly random sequence from a source in the form of a hardware generator, and then on the exchange of the used sample for the next one and deletion of the used sample. As a result of duplication, result sequences with satisfactory probabilistic properties and statistical parameters are obtained. The method allows duplication of sequences from hardware generators up to 1000 times. (Method and system for duplicating random sequences.)
 
Słowa kluczowe: generacja ciągów (liczb) losowych
Keywords: random sequences (number) generation
Powiązane publikacje
    -
Plik
do góry