Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej

Laboratium Kompatybilności Elektromagnetycznej

Dwie kabiny: echowa o wymiarach 10m x 7m x 2,5m (dł. x szer. x wys.) i bezechowa o wymiarach 20m x 16m x 8m. Wymiary kabiny bezodbiciowej pozwalają na badanie obiektów o znacznych rozmiarach (3,2 m x 3,7 m x 10,5 m) i masie (do 20 ton), takich jak autokary, co czyni ofertę badawczą laboratorium wyjątkową w skali kraju. Badania obiektów stacjonarnych lub mało mobilnych mogą być prowadzone także w miejscu ich eksploatacji. Laboratorium posiada uznanie Jednostki Certyfikującej Służby Kontrwywiadu.

kompatybilność elektromagnetyczna

NO-06-A200, NO-06-A500

Emisje promieniowane, pole magnetyczne,  30 Hz - 100 kHz (PRE-01)

Emisje promieniowane, pole elektryczne, 10 kHz - 18 GHz (PRE-02)

Emisje przewodzone, przewody zasilające, 30 Hz - 10 kHz (PCE-01)

Emisje przewodzone, przewody zasilające, 10 kHz - 10 MHz (PCE-02)

Odporność na narażenia przewodzone, 30 Hz - 150 kHz (PCS-01)

Odporność na narażenia przewodzone,  10 kHz - 200 MHz (PCS-06)

Odporność na narażenia promieniowane,  10 kHz - 1 GHz (PRS-02)

PN-EN 61000-4-2

Odporność na wyładowania elektrostatyczne ESD

PN-EN 55012

Zaburzenia elektromagnetyczne, 30 MHz - 1 GHz

tłumienność obiektów ekranujących

NO-06-A501, NO-06-A201

tłumienność filtrów

PN-CISPR 17

wyznaczania charakterystyk kierunkowych anten

ochrona przed elektromagnetycznym przenikaniem informacji

badania na rzecz procesów certyfikacyjnych nadzorowanych przez SKW i ABW – SDIP-27/2, wyznaczanie klasy urządzenia komercyjnego – SDIP-28/1 (ZOBT-500A)

Opcje strony

do góry