Zakład Radiokomunikacji i Walki Elektronicznej

Zakład Radiokomunikacji i Walki Elektronicznej

Kierownik - dr inż. Paweł Kaniewski
tel. 261 885 587

Sieci Bezprzewodowe i Systemy Łączności Ruchomej

 • Projektowanie i badania systemów łączności bezprzewodowej
 • Modernizacja podsystemów łączności radiowej KF i UKF
 • Systemy bezprzewodowej łączności hybrydowej
 • Wykorzystanie technologii 5G w systemach wojskowych
 • Badania szerokopasmowych kanałów krótkofalowych i rozwój technologii WBHF (Wideband HF)
 • Bezprzewodowe sieci sensorowe w środowisku taktycznym: projektowanie, integracja, optymalizacja
 • Dynamiczne zarządzanie widmem DSM w wojskowych systemach łączności radiowej
 • Analiza problemów propagacyjnych w sieciach bezprzewodowych
 • Modele tłumienia fal radiowych na potrzeby systemów planowania łączności bezprzewodowej
 • Kompatybilność sieci radiowych, metody szacowania prawdopodobieństwa zakłóceń wewnątrzsystemowych
 • Zapewnianie niezakłóconej pracy systemów łączności bezprzewodowej
 • Badania symulacyjne zjawisk związanych z warstwą fizyczną w łączności radiowej (propagacja fal radiowych, klasyfikacja modulacji, transmisje wieloantenowe)
 • Mechanizmy RRM (Radio Replication Mechanism) w systemach łączności radiowej HF/VHF/UHF
 • Zarządzanie zasobami i gwarantowanie jakości usług w sieciach bezprzewodowych
 • Technologie sieciowe w zakresie protokołów routingu i QoS w sieciach bezprzewodowych

Walka Elektroniczna

 • Monitoring i analiza sygnałów radiokomunikacyjnych na potrzeby rozpoznania i lokazacji źródeł emisji
 • Efektywne metody zakłócania emisji radiowych
 • Techniki bezpieczeństwa transmisji w systemach radiokomunikacyjnych
 • Projektowanie systemów monitorowania, namierzania i zakłócania radiowego
 • Projektowanie i produkcja kluczowych urządzeń w systemach analizy sygnałów i zakłócania
 • Integracja systemów walki elektronicznej i wykonywanie oprogramowania specjalistycznego
 • Badania podatności radiostacji i systemów łączności radiowej na ataki elektroniczne
 • Współpraca z producentami sprzętu radiokomunikacyjnego w zakresie zwiększenia jego odporności na zakłócenia celowe
 • Ochrona przed RCIED

       Inne

 • Wykonywanie ekspertyz i opinii technicznych zlecanych przez podmioty zewnętrzne w zakresie systemów radiowych i radioliniowych
 • Badania systemów łączności radiowej montowanych na obiektach mobilnych
 • Testy i pomiary urządzeń, instalacji pokładowych i systemów łączności bezprzewodowej
 • Konfiguracja, testowanie, wykonywanie oprogramowania komunikacyjnego do urządzeń radiowych
 • Integracja systemów rozpoznania pola walki
 • Aplikacje diagnostyczno-serwisowe dla radiostacji rodziny PR4G
 • Prace normalizacyjne w obszarze radiokomunikacji, aktualizacja obecnie stosowanych zaleceń standaryzacyjnych i opracowywanie nowych propozycji

 

Opcje strony

do góry