PROJEKTY EUROPEJSKIEJ AGENCJI OBRONY

PROJEKTY EUROPEJSKIEJ AGENCJI OBRONY

  • MIDNET: Military Disruption Tolerant NETworks - Projektowanie wojskowych sieci bezprzewodowych odpornych na uszkodzenia. Celem projektu jest opracowanie założeń standaryzacyjnych na sieci bezprzewodowe odporne na uszkodzenia oraz demonstratora technologii, które będą wykorzystywane w systemach wojskowych i cywilnych wymagających wysokiej niezawodności i bezpieczeństwa.
  • TACTICS: Tactical Service Oriented Architecture - Architektura usługowa systemów taktycznych. Wdrożenie opracowanych i rekomendowanych w projekcie TACTICS rozwiązań umożliwi efektywne i bezpieczne przekazywanie informacji do najniższych poziomów dowodzenia oraz osiąganie świadomości sytuacyjnej również na najniższych szczeblach dowodzenia. Jednym z założeń architektury SOA jest elastyczność i dynamiczna rekonfiguracja komponentów, powodująca możliwość tworzenia nowych relacji informacyjnych w czasie działania systemu. Pozwoli to na przekazywanie wrażliwych informacji, komunikatów poprawiających jakość i szybkość podejmowania decyzji.
  • ESSOR: European Secured Software Defined Radio - działający w jego ramach Project Team on Software Defined Radio (PT on SDR) zajmuje się koncepcją bezpiecznego radia programowalnego, przewidywanego do stosowania we wspólnych operacjach państw zrzeszonych w pakcie NATO.
  • ICAR: Intelligent Control of Adversary Radiocommunications - Inteligentna kontrola łączności radiowej przeciwnika. Projekt ICAR ma na celu podniesienie możliwości partycypantów w zakresie przechwytu  i kontroli łączności radiowej w środowisku zurbanizowanym na terenie Unii Europejskiej. Ma on powiększyć możliwości w zakresie wykrywania, lokalizacji, kontroli, przechwytu i blokowania łączności radiowej (od nadajników zakresu KF do terminali telefonii satelitarnej) przeciwnika, tj. grup terrorystycznych, organizacji przestępczych, oraz minimalizowanie zagrożenia związanego z IED (improwizowanymi ładunkami wybuchowymi) inicjowanymi drogą radiową. Działanie systemu ma wywierać minimalny lub niezauważalny wpływ na istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną i jakość świadczonych przez nią usług. Projekt zakończy się demonstratorem elementów systemu i pokazem jego możliwości.

Opcje strony

do góry