GRUPY ROBOCZE NATO

GRUPY ROBOCZE NATO

Pracownicy WIŁ uczestniczą w pracach następujących grup roboczych NATO:

  • IST 090/RTG-043 SOA Challanges over real time and disadvantaged grids - ds. wyzwań i implementacji architektury SOA w zdegradowanym środowisku sieciowym;
  • RTG IST-114 Task Group Trusted Information Sharing for Partnerships (TISP) - ds. zaufanej wymiany informacji dla Partnerstw;
  • IST-104/RTG-050 Cognitive Radio in NATO - ds. radia kognitywnego w NATO;
  • IST-108  Cyber Defence Situational Awareness - ds. świadomości sytuacyjnej w obszarze obrony przed atakami cybernetycznymi;
  • TC Syndicate AC/322(CP/4)N)2013 Technical Characteristics Syndicate NATO NINE (NATO Network and Information Infrastructure Internet Protocol Network Encryption) - ds. opracowania wymagań technicznych na standard NATO NINE (wymagania dla urządzenia kryptograficznego do zabezpieczenia sieci NATO opartych na protokole IP);
  • IICWG International Interoperability Control Working Group - grupa utworzona przez producentów i twórców sprzętu dążących do osiągnięcia interoperacyjności.
WIŁ posiada także swojego reprezentanta w międzynarodowej grupie roboczej utworzonej przez producentów i twórców sprzętu dążących do osiągnięcia jego interoperacyjności - International Interoperability Control Working Group (IICWG).

Opcje strony

do góry