Historia

Historia Wojskowego Instytutu Łączności

Początki Wojskowego Instytutu Łączności sięgają roku 1951, kiedy to ukazało się - historyczne już dzisiaj - zarządzenie nr 077 szefa Sztabu Generalnego o powołaniu Poligonu Naukowo-Badawczego Łączności w Zegrzu. Do głównych zadań nowo powstałej placówki naukowo-badawczej należało przystosowanie istniejących urządzeń cywilnych do zastosowań wojskowych praz projektowanie polowych aparatowni łączności, niezbędnych do kompletowania węzłów łączności.

Coraz wyższy poziom naukowy prowadzonych badań przyczynił się do przemianowania w 1958 roku Poligonu na Ośrodek Badawczy Sprzętu Łączności (OBSŁ). Natomiast w roku 1965, na mocy uchwały Rady Ministrów, Ośrodek uzyskał miano Wojskowego Instytutu Łączności (WIŁ). Nowa nazwa sankcjonowała wysoką rangę placówki w resorcie, a w skali krajowej Instytut stał się ważnym ośrodkiem rozwoju myśli technicznej w dziedzinie łączności wojskowej.

W roku 1997 Instytutowi nadano imię prof. Janusza Groszkowskiego. W dniu 4 września 2020 r. ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów ws. nadania Wojskowemu Instytutowi Łączności statusu państwowego instytutu badawczego.

Kalendarium:

01.05.1951 - Poligon Naukowo-Badawczy Łączności

18.03.1954 - Poligon Naukowo-Badawczy Sprzętu Łączności

01.08.1958 - Ośrodek Badawczy Sprzętu Łączności

13.03.1962 - Zakład Produkcji Doświadczalnej

28.04.1965 - Wojskowy Instytut Łączności

01.01.1972 - Zakład Doświadczalny Wojskowego Instytutu Łączności

26.09.1997 - Wojskowy Instytut Łączności im. prof. Janusza Groszkowskiego

04.09.2020 - Wojskowy Instytut Łączności im. prof. Janusza Groszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy

Opcje strony

do góry