Dotacje

Dotacje

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa

Budowa i modernizacja infrastruktury budowlanej WIŁ-PIB

Zadanie nr IB/SN/564614/2023

wartość dofinasowania: 2 558 400 zł

 


Przebudowa obiektów WIŁ-PIB

Zadanie nr IB/SN/563968/2023

wartość dofinansownia:  3 050 400 zł

Opcje strony

do góry