Wojskowy Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy

https://wil.waw.pl/wil/aktualnosci/18951,Spotkanie-HIST-WG-o-wymianie-informacji-medycznej-w-NATO.html
13.07.2024, 12:04

Spotkanie HIST-WG - o wymianie informacji medycznej w NATO

W dniach 28 marca – 1 kwietnia 2022 r. Wojskowy Instytut Łączności -PIB. gościł przedstawicieli grupy Health Information Systems & Technology (HIST) dowództwa medycznego NATO COMEDS (Committee of Chiefs of Military Medical Services in NATO). Grupa składa się z podgrup i paneli zajmujących się telemedycyną (Tele-Health Panel) oraz wymaganiami technicznymi dla systemów wspomagających operacje medyczne (Medical Information Exchange Requirements – Med-IER Panel).

Misją NATO HIST-WG jest inicjowanie i rozwijanie wspólnych zasad, polityk, doktryn, koncepcji, procedur, technik, programów i inicjatyw dotyczących systemów informacji zdrowotnej, technologii i wymiany informacji. Zadaniem Panelu Med-IER jest promowanie standardów wymiany informacji medycznej NATO oraz budowanie nowych formatów komunikatów medycznych zgodnie z procesem  NATO (APP -15: NATO Information Exchange Requirement Specification Process) w celu ich dalszej publikacji w katalogu wiadomości NATO (APP 11: NATO Message Catalogue). Panel Telemedycyny (Tele-Health Panel) inicjuje, rozwija i śledzi wspólne polityki, koncepcje, procedury, działania i inicjatywy dotyczące tele-zdrowia i utrzymania świadomości zdrowotnej.

Spotkanie HIST-WG w marcu 2022 r. skupiło się przede wszystkim na dyskusjach o udziale w eksperymentach, cyberbezpieczeństwie i zwiększaniu interoperacyjności między systemami narodowymi. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele USA (jako organizatorzy grupy HIST – WG), Francji, Hiszpanii, Norwegii, Holandii, Belgii, Turcji, Czech, Wielkiej Brytanii, Kanady, Estonii, a także przedstawiciele ACO (Allied Command Operations) oraz Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia MON.

Organizator spotkania po stronie WIŁ – PIB dr inż. Joanna Śliwa otrzymała specjalne podziękowania od przewodniczącego grupy HIST – WG, p. Marka Goodge.

Opcje strony