Aktualności

WIŁ państwowym instytutem badawczym!

W dniu 4 września 2020 r. ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie nadania Wojskowemu Instytutowi Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego statusu państwowego instytutu badawczego.

Od 1 października 2020 r. pełna nazwa Instytutu brzmi: "Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy".

W dniu 4 września 2020 r. ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie nadania Wojskowemu Instytutowi Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego statusu państwowego instytutu badawczego. Rozporządzenie kończy procedurę przeprowadzoną zgodnie z zapisami ustawy o instytutach badawczych, która potwierdziła wysoki poziom działalności naukowej prowadzonej w Instytucie oraz duże znaczenie WIŁ w systemie zapewniania bezpieczeństwa publicznego.

Opcje strony

do góry