Topnews

Istniejemy od 1951

O nas

Wojskowy Instytut Łączności powstał w 1951 r. Od 1 października 2020 r. ma status państwowego instytutu badawczego. WIŁ-PIB jest instytutem badawczym podległym Ministrowi Obrony Narodowej. Obecnie posiada kategorię naukową A. Jest wiodącą jednostką naukową dostarczającą Siłom Zbrojnym RP gotowe rozwiązania w zakresie bezpiecznej łączności. Stanowi ważną część programu cyber.mil.pl, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa państwa i obywateli w cyberprzestrzeni.

Przedmiotem działalności Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie systemów dowodzenia, łączności i informatyki na rzecz obronności oraz bezpieczeństwa państwa, w tym w szczególności zmierzających do zaspokojenia potrzeb resortu obrony narodowej, a także przystosowanie ich wyników do wdrażania w praktyce.

do góry