WOJSKOWE KOŁO PTTK NR 3
przy Wojskowym Instytucie Łączności

05-130 Zegrze Południowe
ul. Warszawska 22A