50-LECIE KOŁA


Medal i znaczek pamiątkowy wykonany z okazji jubileuszu Koła

Puchar i dyplom za uzyskanie tytułu „Koła Roku 2010”

Pamiątkowe dyplomy i statuetka

Szanowni Państwo!
W imieniu Zarządu Koła PTTK nr 3 przy Wojskowym Instytucie Łączno­ści mam zaszczyt powitać Państwa w dniu jubileuszowych uroczystości zorganizowanych z okazji 50-lecia powstania naszego Koła. Jubileusze, a szczególnie nasz „złoty", są zwykle postrzegane, jako wy­jątkowa i niepowtarzalna okazja do sporządzenia rzetelnego bilansu osią­gnięć i porażek, obiektywnej oceny źródeł sukcesów i niepowodzeń. Są równocześnie okazją do wytyczenia głównych celów i środków na kolejne lata.
Nasza uroczystość jest też właściwą okazją na wyrażenie najwyższego szacunku dla tych wszystkich, którzy przed laty – z młodzieńczą energią, pasją i ogromnym zaangażowaniem – stawiali tutaj właśnie pierwsze petetekowskie kroki. W programie Jubileuszowych uroczystości nie może również zabraknąć czasu na wspomnienia i refleksje, na opowieści o turystycznych przygodach, wesołą zabawę, pamiątkową fotografię i wspólne piosenki – przewidzieliśmy to w drugiej części naszej uroczystości. Niech to spotkanie pokoleń Koła PTTK nr 3 pozostawi w każdym z nas wiele radości i niezapomnianych wrażeń.
Życzę wszystkim, aby dzisiejszy dzień upłynął w atmosferze optymizmu i przyjaźni, a jednocześnie był zaczątkiem wielu planów nowych, wspólnych turystycznych imprez.

Drodzy Państwo!
Pozwólcie mi podzielić się z Wami szczerą radością z faktu przyjęcia naszego zaproszenia przez tak liczne grono dostojnych Gości, których teraz, w Waszym imieniu, pragnę serdecznie powitać:

 • Pana Krzysztofa ŁYSKA – dyrektora WIŁ oraz jego zastępców: Marka RÓŻYCKIEGO, Edmunda WIRKUSA oraz Krzysztofa KWAŚNIEWSKIEGO – gospodarzy tego terenu, systema­tycznie wspierających naszą działalność.

Mam zaszczyt serdecznie powitać członków Komitetu Honorowego jubileuszowych uroczystości w osobach:

 • Vice starostę powiatu legionowskiego – p. Janusza KUBICKIEGO
 • Prezydenta Legionowa – p. Romana SMOGORZEWSKIEGO
 • Wójta gminy Nieporęt – p. Macieja MAZURA – gospodarza naszego mikroregionu
 • Przewodniczącego Komisji ZG PTTK do współpracy z Wojskiem Polskim – p. ppłk. Waldemara OSYPIUKA
 • Vice prezesa Stołecznego Oddziału PTTK – p. Tomasza CHOLEWIŃSKIEGO
 • Prezesa Oddziału PTTK Nowy Dwór Maz. – p. Tadeusza KANARKA.

Witam naszego sąsiada – dyrektora WZŁ – p. Witolda LESZCZYŃ­SKIEGO   oraz:

 • p. Marka SUCHAŃSKIEGO
 • p. Wojciecha OSZYWĘ
 • p. Bolesława SOKOŁA – założyciela i pierwszego prezesa koła
 • p. Janinę DĘBSKĄ – współzałożycielkę koła
 • p. Mariana TURKA – wieloletniego Prezesa Koła.

Serdecznie witam również przedstawicieli zarządów kół zrzeszonych w Oddziale PTTK w Nowym Dworze Mazowieckim.
Witam wszystkich Państwa przybyłych na nasza uroczystość, w szcze­gólności zaś gorące słowa powitania i wdzięczności kieruję pod adresem pionierów naszego koła, wszystkich tych, którzy przed laty tworzyli je i kształtowali. Państwa obecność jest dla nas najlepszym dowodem celowości dzisiej­szego spotkania, a budzące nasz podziw rezerwy Waszej witalności niech będą siłą, budzącą w nas nową energię i nowe pomysły.

Drodzy Goście, Koleżanki i Koledzy!
W 50-letniej historii naszego koła byliśmy zawsze wierni maksymie przyjętej w życiu społeczeństw rozwiniętych: „nic nie jest możliwe bez lu­dzi, ale też nic nie jest trwałe bez odpowiedniej organizacji".
W naszym przypadku organizacją, której powierzyliśmy swój wolny czas było i jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – organiza­cja ciesząca się od ponad 80 lat ogromną popularnością i zaufaniem Pola­ków. Statutowe cele, prawa i obowiązki członków PTTK, zagwarantowane w ustawie o stowarzyszeniach, zawsze były i są imperatywem oraz niezawodnym przewodnikiem w poznawaniu cudów natury, pomników historii własnego i innych krajów w połączeniu z efektywnym wypoczynkiem i spędzaniem wol­nego czasu. Z pełną satysfakcją możemy stwierdzić, że w naszym Instytucie ta dewiza znakomicie funkcjonowała w praktyce i stała się głównym źródłem naszych osiągnięć turystycznych. W tym miejscu należny ukłon adresujemy do pana Dyrektora Krzysztofa Łyska, by na Jego ręce złożyć serdeczne podziękowanie wszystkim dotychczasowym ekipom kierowniczym WIŁ za wsparcie, jakiego nam nie szczędzili przez całe półwiecze.
O tym, jakie były początki naszej 50-letniej historii przypomni nam nasz członek nr. 1 – senior Bolesław Sokół – człowiek legenda, prezes pierwszej i drugiej z dotychczasowych kadencji. Zanim oddam Mu głos, chciałabym się przez chwilę skupić na konkretach, które składają się na nasz Jubileuszowy dorobek. Wychodzenie naprzeciw zapotrzebowaniu na aktywny wypoczynek lo­kalnej społeczności, inspirowało Zarządy wszystkich 21 kadencji nasze­go koła i było źródłem wspaniałych pomysłów organizowania atrakcyj­nych wycieczek, obozów, festynów, zlotów i imprez sportowych.
O skali przedsięwzięć naszego Koła PTTK niech świadczą następujące dokonania:

 • zorganizowaliśmy 4 kilkudniowe i 3 jedno­dniowe spływy kajakowe szlakami wodnymi Polski i Mazowsza;
 • 14 letnich „wczasów pod namiotami", w tym 4 górskie (wędrowne) i 8 nadmorskich;
 • 38 obozów narciarskich, w tym 15 zagranicz­nych (Alpy, Tatry słowackie) i 23 krajowe (Tatry, Beskidy, Sudety);
 • ponad 45 okolicznościowych imprez typu: zlotów, ognisk, 1-dniowych wycieczek krajo­znawczych pieszych, samochodowych, autoka­rowych,
 • ok. 20 imprez sportowych: wyścigów kaja­kowych, regat żeglarskich itp.;
 • 5 młodzieżowych obozów szkoleniowych - że­glarskich (Zalew, Mazury).

Powyższe, główne dokonania nie byłyby możliwe bez oddanych sprawie autentycznych liderów, w tym: Bolesława Sokoła, Aleksego Kostrzewy, Mariana i Barbary Turków, Jacka Sobolskiego i członków aktualnego zarządu oraz licznej rzeszy anonimo­wych aktywistów.
Większość wymienionych przedsięwzięć realizowaliśmy w sposób zorganizowany w 3 najaktywniejszych obszarach turystyki: wodnej, górskiej i narciarskiej.

Szanowni Państwo!
Pragnąc podkreślić zasługi dla rozwoju naszego koła, Komitet Organi­zacyjny jubileuszowych uroczystości postanowił uhonorować pamiątkowym medalem następujących członków koła: Bolesława Sokoła, Krzysztofa Łyska, Marię i Zdzisława Adamowiczów, Teresę i Grzegorza Lewandowskich, Tadeusza Szustkę, Janinę Dębską, Franciszka Witosa, Aleksego Kostrzewę, Mariana Turka, Jadwigę Płonkę, Tadeusza Ścibskiego, Wojciecha Oszywę, Marka Suchańskiego, Krzysztofa Kwaśniewskiego, Macieja Drabczyka, Jarosława Skocińskiego, Teresę Pietruchę, Grzegorza Biesa, Andrzeja Stańczaka, Elżbietę Szyszko oraz członków obecnego Zarządu koła: Jolantę Jurkowską, Elżbietę Makowską, Annę Lachowicz-Markiewicz, Bożenę Merdę, Ewę Dziki.

Szanowni Państwo!
Wybaczcie, że trochę nam się przedłużył ostatni punkt programu, ale mieli­śmy z tym największy problem, bo jak tu z spośród prawie 200 członków za­sługujących na wyróżnienia wybrać 20? Gratulując odznaczonym, pro­szę o wyrozumiałość wszystkich, którzy równie mocno zapracowali na te nagrody, ale tym razem muszą się zadowolić moimi słowami najserdeczniej­szego podziękowania za wszystko, co uczynili dla siebie i dla chwały naszej organizacji. Na koniec gorące podziękowanie, w imieniu Komitetu Organizacyjnego, składam wszystkim członkom Komitetu Honorowego. Przyjęcie naszych zaproszeń przez przedstawicieli lokalnego samorządu i możliwość Ich skromnego ugoszczenia wiążemy z nadzieją na nawiązanie, w najbliższej perspektywie, ścisłej współpracy w celu podjęcia wspólnych działań na rzecz promocji atrakcyjnych walorów turystyczno-rekreacyjnych naszego mikrore­gionu. Na koniec pragnę serdecznie podziękować wszystkim członkom Komitetu Organizacyjnego za poświecenie swojego cennego czasu na przygotowanie naszej imprezy. Na ostateczne podsumowanie wyników tej pracy rezerwuje sobie oddzielne spotkanie.
Zapraszam wszystkich do udziału w II części uroczystości, życzę wszystkim przyjemnych chwil i miłej zabawy przy wspólnym stole i muzyce.
Zapra­szam też do obejrzenia kronik Koła PTTK nr 3 oraz do dokonania pamiąt­kowych wpisów.

DZIĘKUJĘ.


Część oficjalna obchodów jubileuszowychWręczanie okolicznościowych medali i upominkówWspólne biesiadowanie i zabawaWpisów do naszej kroniki dokonują:
Wójt Gminy Nieporęt – p. Maciej Mazur i przedstawicielki SK PTTK PIECHUR z Woli Kiełpińskiej


© Wojskowe Koło PTTK nr 3