Postępowanie na obsługę
prawną WIŁ
Postępowanie na badanie
sprawozdania finansowego
O INSTYTUCIE
Misja
Dyrekcja
Rada Naukowa
Struktura
Biblioteka Naukowa
Współpraca międzynarodowa
Historia
OFERTA
AKTUALNOŚCI
SEMINARIA
PUBLIKACJE
OTWARTA NAUKA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
OFERTY PRACY
KONFERENCJE
KONTAKT
DANE JEDNOSTKI
WOJSKOWE KOŁO PTTK NR 3
  
 

Misja

Przedmiotem działalności Wojskowego Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie systemów dowodzenia, łączności i informatyki na rzecz obronności oraz bezpieczeństwa państwa, w tym w szczególności zmierzających do zaspokojenia potrzeb resortu obrony narodowej, a także przystosowanie ich wyników do wdrażania w praktyce.

WIŁ jest instytutem badawczym.
Prowadzenie zaawansowanych technologicznie prac w tak szerokim zakresie i z zapewnieniem wysokiej jakości jest potwierdzone następującymi dokumentami:
koncesją MSWiA nr B-322/2003

certyfikatem systemu zarządzania ISO 9001:2015 nr 206/S/2019

certyfikatem systemu zarządzania AQAP 2110:2016 nr 206/A/2019

certyfikatem systemu zarządzania AQAP 2210:2015 nr 206/AA/2019

certyfikatem zgodności funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Kontroli nr 206/W/2019

certyfikatem potwierdzającym uzyskanie Natowskiego Kodu Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE - 0469H

świadectwem bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia TAJNE nr 1/I-75/T/WIII/2018

świadectwem bezpieczeństwa przemysłowego II stopnia ŚCIŚLE TAJNE nr 2/II-99/ŚT/WIII/2017

świadectwem bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia NATO SECRET nr 2/I-29/NS/WIII/2018

świadectwem bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia UE SECRET nr 3/I-20/UES/WIII/2018

© 2006 Wojskowy Instytut Łączności