O INSTYTUCIE
OFERTA
AKTUALNOŚCI
SEMINARIA
PUBLIKACJE
OTWARTA NAUKA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
OFERTY PRACY
KONFERENCJE
KONTAKT
DANE JEDNOSTKI
WOJSKOWE KOŁO PTTK NR 3
  

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Ogłoszenie o sprzedaży

Zamówienia poza ustawą Pzp

1. Dostawa elementów elektronicznych.
nr sprawy: 1/2017/DN
Termin składania ofert 23.03.2017 r. do godz. 11:00
Pliki do pobrania:
- Warunki przetargu
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2. Dostawa sprzętu komputerowego.
nr sprawy: 2/2017/DN
Termin składania ofert 04.04.2017 r. do godz. 11:00
Pliki do pobrania:
- Warunki przetargu
- Unieważnienie postępowania

3. Dostawa sprzętu komputerowego.
nr sprawy: 3/2017/DN
Termin składania ofert 19.04.2017 r. do godz. 11:00
Pliki do pobrania:
- Warunki przetargu
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

4. Dostawa elementów elektronicznych.
nr sprawy: 4/2017/DN
Termin składania ofert 16.05.2017 r. do godz. 11:00
Pliki do pobrania:
- Warunki przetargu
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

5. Dostawa elementów elektronicznych.
nr sprawy: 5/2017/DN
Termin składania ofert 07.08.2017 r. do godz. 11:00
Pliki do pobrania:
- Warunki przetargu
- Załączniki do Warunków przetargu
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

6. Dostawa sprzętu komputerowego dla Wojskowego Instytutu Łączności.
nr sprawy: 6/2017/DN
Termin składania ofert 18.09 2017 r. do godz. 11:00
Pliki do pobrania:
- Warunki przetargu
- Załączniki do Warunków przetargu
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o przystąpieniu do powtórnej czynności badania złożonych ofert
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


7. Dostawa elementów elektronicznych.
nr sprawy: 7/2017/DN
Termin składania ofert 26.09.2017 r. do godz. 10:00
Pliki do pobrania:
- Warunki przetargu
- Załączniki do Warunków przetargu
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

8. Dostawa elementów elektronicznych.
nr sprawy: 8/2017/DN
Termin składania ofert 12.10.2017 r. do godz. 10:00
Pliki do pobrania:
- Warunki przetargu
- Załączniki do Warunków przetargu


Przetarg nieograniczony

1. Zakup i dostawa elementów elektronicznych i elektrycznych - montażowych dla Wojskowego Instytutu Łączności.
Nr CPV: 31711100-4.
nr sprawy: ZP-1-17-ZD
Termin składania ofert zmieniony na 20.02.2017 r. do godz. 11:00
Pliki do pobrania:
- Specyfikacja SIWZ
- Załączniki do SWIZ
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- Modyfikacja SIWZ
- Informacja z otwarcia ofert
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2. Zakup i dostawa elementów elektronicznych i filtrujących dla Wojskowego Instytutu Łączności.
Nr CPV: 31711100-4.
nr sprawy: ZP-2-17-ZD
Termin składania ofert 27.02.2017 r. do godz. 11:00
Pliki do pobrania:
- Specyfikacja SIWZ
- Załączniki do SWIZ
- Informacja z otwarcia ofert
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

3. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych.
CPV: 30236000-2, 30231300-0, 30232100-5, 48000000-8, 30237200-1, 31340000-1
nr sprawy: ZP-3-17-WIŁ
Termin składania ofert 15.03.2017 r. do godz. 11:00
Pliki do pobrania:
- Specyfikacja SIWZ
- Załączniki do SWIZ
- Pytania i odpowiedzi do SIWZ
- Informacja z otwarcia ofert
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

4. Wykonanie robót budowlanych na terenie Wojskowego Instytutu Łączności w Zegrzu Południowym.
Nr CPV: 45000000-7, 45110000-1, 45111000-8, 45233250-6.
nr sprawy: ZP-4-17-DTO
Termin składania ofert 27.04.2017 r. do godz. 10:00
Pliki do pobrania:
- Specyfikacja SIWZ
- Załączniki do SWIZ
- Załącznik do SWIZ - Przedmiar 1
- Załącznik do SWIZ - Przedmiar 2
- Informacja z otwarcia ofert
- Informacja o unieważnieniu postępowania

5. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz certyfikatu klasy EV.
Nr CPV: 30236000-2, 48000000-8, 48620000-0, 30231300-0.
nr sprawy: ZP-5-17-WIŁ
Termin składania ofert 26.05.2017 r. do godz. 10:00
Pliki do pobrania:
- Specyfikacja SIWZ
- Załączniki do SWIZ
- Informacja z otwarcia ofert
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

6. Zakup i dostawa układów scalonych i elementów elektronicznych dla Wojskowego Instytutu Łączności.
Nr CPV: 31711100-4.
nr sprawy: ZP-8-17-ZD
Termin składania ofert 27.07.2017 r. do godz. 10:00
Pliki do pobrania:
- Specyfikacja SIWZ
- Załączniki do SWIZ
- Informacja z otwarcia ofert
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

7. Wykonanie robót budowlanych na terenie Wojskowego Instutu Łączności w Zegrzu Południowym.
Nr CPV: 45000000-7, 45453000-7, 45432112-2
.
nr sprawy: ZP-6-17-DTO
Termin składania ofert 04.09.2017 r. do godz. 11:00
Pliki do pobrania:
- Specyfikacja SIWZ
- Załączniki do SWIZ
- Załącznik nr 4 do SWIZ
- Załącznik nr 4a do SWIZ
- Unieważnienie postępowania

8. Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Wojskowego Instytutu Łączności.
Nr CPV: 30125110-5, 30125100-2, 30192113-6, 30192300-4
.
nr sprawy: ZP-7-17-DL
Termin składania ofert 05.09.2017 r. do godz. 10:00
Pliki do pobrania:
- Specyfikacja SIWZ
- Załączniki do SWIZ
- Informacja z otwarcia ofert
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części I


9. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz licencji dla Wojskowego Instytutu Łączności.
Nr CPV: 30236000-2 -różny sprzęt komputerowy, 30231300-0 -monitory ekranowe, 30232100-5 -drukarki i plotery, 48000000-8 -pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, 48620000-0 -systemy operacyjne
.
nr sprawy: ZP-9-17-WIŁ
Termin składania ofert 11.09.2017 r. do godz. 10:00
Pliki do pobrania:
- Specyfikacja SIWZ
- Załączniki do SWIZ
- Unieważnienie postępowania

10. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania dla Wojskowego Instytutu Łączności.
Nr CPV: 30236000-2 -różny sprzęt komputerowy, 30231300-0 -monitory ekranowe, 48000000-8 -pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
.
nr sprawy: ZP-10-17-WIŁ
Termin składania ofert 10.10.2017 r. do godz. 10:00
Pliki do pobrania:
- Specyfikacja SIWZ
- Załączniki do SWIZ
- Pytania i odpowiedzi do SIWZ
- Informacja z otwarcia ofert
- Unieważnienie postępowania
- Unieważnienie I części postępowania

 


Pokaż/ukryj przetargi z roku 2016


Pokaż/ukryj przetargi z roku 2015


 

Kontakt:

Katarzyna Juras - 261 885 562, e-mail: k.juras@wil.waw.pl

Pracownicy uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

Agnieszka Zawada - 261 885 543, e-mail: a.zawada@wil.waw.pl

Beata Bochenek - 261 885 543, e-mail: b.bochenek@wil.waw.pl

Edyta Janulewicz - 261 885 562, e-mail: e.janulewicz@wil.waw.pl

Joanna Kułakowska - 261 885 543, e-mail: j.kulakowska@wil.waw.pl
© 2006 Wojskowy Instytut Łączności