O INSTYTUCIE
Misja
Dyrekcja
Rada Naukowa
Struktura
Biblioteka Naukowa
Współpraca międzynarodowa
Historia
OFERTA
AKTUALNOŚCI
SEMINARIA
PUBLIKACJE
OTWARTA NAUKA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
OFERTY PRACY
KONFERENCJE
KONTAKT
DANE JEDNOSTKI
WOJSKOWE KOŁO PTTK NR 3
  

Rada Naukowa

Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej. Podstawowe decyzje dotyczące działalności naukowej WIŁ są podejmowane przy ścisłej współpracy z Radą Naukową. Od chwili powstania Instytutu zasiadali w niej wybitni specjaliści łączności i elektroniki, znani w kraju i za granicą, m.in. profesorowie: J. Groszkowski, S. Manczarski, S. Ryżko, W. Rotkiewicz, Z. Szpigler, M. Dąbrowski, W. Oszywa.


Protokół końcowy wyborów do Rady Naukowej WIŁ kadencji 2017-2021

Regulamin Rady Naukowej

Komisje stałe Rady Naukowej
© 2006 Wojskowy Instytut Łączności