O INSTYTUCIE
Misja
Dyrekcja
Rada Naukowa
Struktura
Biblioteka Naukowa
Współpraca międzynarodowa
Historia
OFERTA
AKTUALNOŚCI
SEMINARIA
PUBLIKACJE
OTWARTA NAUKA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
OFERTY PRACY
KONFERENCJE
KONTAKT
DANE JEDNOSTKI
WOJSKOWE KOŁO PTTK NR 3
  

Rada Naukowa

Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej. Podstawowe decyzje dotyczące działalności naukowej WIŁ są podejmowane przy ścisłej współpracy z Radą Naukową. Od chwili powstania Instytutu zasiadali w niej wybitni specjaliści łączności i elektroniki, znani w kraju i za granicą, m.in. profesorowie: J. Groszkowski, S. Manczarski, S. Ryżko, W. Rotkiewicz, Z. Szpigler, M. Dąbrowski, W. Oszywa. Obecnie Rada Naukowa Instytutu liczy 19 członków.


Skład Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Łączności kadencji 2015-2019:

dr inż. Robert Białas

prof. dr hab. inż. Andrzej Dąbrowski (Politechnika Warszawska)

mgr inż. Damian Duda

mgr inż. Piotr Frankowski

prof. dr hab. inż. Piotr Gajewski (Wojskowa Akademia Techniczna)

dr inż. Rafał Gliwa

mgr inż. Edward Golan

dr inż. Paweł Kaniewski

mgr Stanisław Kosicki (Radmor SA)

dr hab. inż. Marek Leśniewicz, prof. WIŁ - zastępca przewodniczącego

dr hab. inż. Jerzy Łopatka, prof. WAT (Wojskowa Akademia Techniczna)

płk Dariusz Osmulski (Ministerstwo Obrony Narodowej)

dr inż. Janusz Romanik - sekretarz

dr hab. inż. Marek Suchański, prof. WIŁ - przewodniczący

dr inż. Andrzej Stańczak

dr hab. inż. Janusz Stokłosa

dr inż. Joanna Śliwa

dr inż. Robert Urban

dr inż. Robert Wicik

Regulamin Rady Naukowej

Komisje stałe Rady Naukowej
© 2006 Wojskowy Instytut Łączności